100’LENEN SIRLAR- KUTSAL TABUT-TABERİYE GÖLÜ- ADEMLER..

100‘LENEN SIRLAR– KUTSAL TABUT-TABERİYE GÖLÜ– ADEMLER..28 Ocak 2009 ve

AĞLAMADAN GELEN ÇOCUKLARSiyonist Şeytanların “KARABÜYÜ”leri 28 OCAK


2009‘dan itibaren Huzuru Peygamberi’den gelen himmetle artık tesir etmeyecek. Daha önce yapılan toplumsal büyülerin tesirleri NİSAN ayının ortalarından itibaren çözülecek Allahu alem. İnsan idrakinde açılmalar ve algıda yüksek İzni İlahiyle kabiliyetler ortaya çıkacak… Son yıllarda doğan çocukların eskiye oranla bir çoğu ağlamadan doğdu bunun sırrı bu çocukların Ruhları Ana karnında cismani bedene Rabb’ül Alemin tarafından Elest makamındaki Ruhunun ikram edilmesiyle ilgili…Elest halini unutan çocuklar ağlar, unutmayanlar ağlamaz… Huzur Çağının Çocukları onlar… Evet, bazı çocukların Ruhlarını ana karnına bizzat Rabbim koyar, bazıların Cebrail Aleyhisselam, bazılarını Melekler, Şeytanilerinkini de babaları(!)KUTSAL TABUT“U ÇIKARACAK


9 + 10 KİŞİ (seriyeler)İSRAEL Şeytanları Mescid’ül Aksa, eski Süleyman mabedinin altı başta olmak üzere şüphelendikleri her yeri binlerce gezgin, jeolog,farmalog, arkeolog, kuş bilimci vs sıfatlı ekiplerle karış karış arıyorlar. Türkiye’de de bir çok bölgede ekipleri var. (Bu konuda KUTSAL TABUT kitabımızdan dolayı bize de bir firma eliyle uluslararası belgesel çekeceğiz telifin hazır, yerini çıkarmakla insanlığa hizmet edeceksin hikayeleriyle de başvurdular…HYÇEBİ) lakin Müdessir Suresi’nde yer alan ayetlerde de belirtildiği gibi çıkaracak kişi ve kişiler belli… “BEŞERE SUSAMIŞ BİR SUSUZ,ÜZERİNDE ONDOKUZ”.MÜDESSİR/29-30 (Elmalılı tefsiri)

İSRAİL ŞEYTANİLERİ TABUT-U SEKİNE üzerinden sözde bir takım doğaüstü güçlere sahip olmanın yanında eskitilmiş Muharref Tevrat’ı da sandukaya koyup tüm Dünya’ya bu muharref Tevrat’ın hakiki Tevrat olduğuna inandıracaklar, haliyle kendilerini de Hak din üzere kalmış insanlar…


“Peygamberleri, onlara dedi: “O’nun hükümdarlığının belgesi, size TABUT’un gelmesidir. Onda Rabbiniz’den ‘bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” (Bakara Suresi, 248) şeklinde bir bilgi verilir…

TABERİYE GÖLÜ

“Mehdi, Tabut-u Sekine’yi (Kutsal Sandığı) Taberiye gölünden çıkaracak.” (Ikdı’d Dürer, sf.51-a)

Ahir zamanla ilgili geçen başka hadislerde de sandığın yeri ile ilgili olarak başka yer isimleri verilir. Bu yer isimlerinin ayrı ayrı olmaları da kutsal emanetlerin yerinin net olarak bilinmediği ve belki de Hz. Mehdi için özel olarak korunduğu anlamında olabilir…

“Ona Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden Tabut’u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.” (Suyuti, el- Havi li’l Feteva, II. 82)

“Ona Mehdi denilmesinin nedeni, Şam’da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (gerçek) Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir.” (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

Hadislerde geçen ve “Taberiye gölündedir” şeklinde belirtilen yer İslam alimlerince, bir benzetmeye işaret kabul edilmektedir. Taberiye, Şam’a yakın bir yerdedir ve Şam, ahir zaman hadislerindeki anlatımlarda uzak bir yer, Mekke ve Medine’ye uzak olan anlamını da taşır. Bu benzetme, Taberiye için de söz konusudur. Hatta buradan yola çıkan bazı yorumcu ve araştırmacılar sandığın, Kudüs’te, Mekke’de, Taberiye’de, Hatay’da olabileceğine dikkat çeker ve ek olarak İstanbul‘a da işaret ederler.


Seçilmişler Topluluğu


Allah, iman eden bu gençlerin sayısının çok az olduğunu bildirmektedir: (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında (Kuran’daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.(Kehf Suresi, 22)Hz. Mehdi’nin yardımcıları da gerçek Ashabı Kehf gibi sayıları az olan bir cemaattir:“Bu vezirler 10’dan aşağı fakat 5’ten yukarı olacaktır. (Bu vezirler) Memleket işlerinin ağırlıklarını Mehdi ile paylaşacaklar. 9 (dokuz) kişiden ibaret olacaklar.” (Kıyamet Alametleri, s. 187)

Diğer 10 kişi yani 9 + 10 vazifesi ayrıca ifade edilecektir İnşaallah.HYÇEBİ


(www.hakanyilmazcebi.com, www.netpano.com )


SİYONİST ŞEYTANLAR


NİYE BOĞA SEVER?..Nuh Aleyhisselam’dan sonra yer yüzünde insan sayısının azaldığı o devirlerin birinde zinakar bir kadın BOĞA şekline giren şeytanla beraber olarak çocuklar meydana getirdi. Bu çocuklar daha sonra aileiçi iğrenç ilişkilerle bu şeytani nesilleri artırarak insan suretinde şeytanlar olarak türediler. O yüzden İspanya Boğa güreşlerinde İspanyollar Boğa şeklinde Şeytanlara kızgınlıklarından (siyonistlere) boğaları koşturup sonra da öldürürler. Ayrıca hayvanlarla yapılan pornografik birçok rezillikte hayvan kalıbı içinde Şeytan gizlidir.. Dünyanın muhtelif yerlerinde Boğa figürü yapılan merkezlere dikkat edin acaba ne mesaj veriyorlar?.. Hindistan’da öküzlere ve inekleri tapınmanın ardında bu sır mı var?!TEL AVİV ŞEHRİNİN ALTITel Aviv Şehrinin altı kalpsiz insan suretindeki canavarların üretiminden tutun, insanlığın sonunu getirecek her türlü hastalığın üretildiği laboratuarlardan oluşun bir yeraltışehridir. Uçakların teker kısmına yakın “potlara”yerleştirilen ve bu yer altı laboratuarlarda üretilmiş mikroplar; İSRAEL UÇAKLARI TARAFINDAN GİTTİKLERİ ÜLKELERİN HAVA SAHALARINDA GEÇERKEN PİLOTLAR TARAFINDAN AÇILIR VE O ÜLKENİN KARAR VERİLMİŞ TOPRAKLARINA ADETE SALGIN HASTALIKLAR, KATİL BÖCEKLER, TOPRAĞI EKİNİ KISIRLAŞTIRAN ONLARCA TÜR HABİSİYET YAĞAR…MARŞAL YARDIMLARI, SÜT TOZLARI, HİBRİT TOHUMLAR, YİYECEKLERE EKLENEN KATKI MADDELERİ VS.LAKİN, ŞEYTANLARIN İŞLEME DEVRİ BİTTİ ELHAMDÜLİLLAH. İNSANLIĞIN ÖNÜNDE 6 YILLIK BİR HESAPLAŞMA VE DAYANMA DÖNEMİ KALDI; TÜM PEYGAMBERLER VE VELİLER AYAKTA İKRAM-I İLAHİ KIRMIZI YEŞİL SANCAKLAR YİNE TÜRKLERDE!!!HAZİNELERİMİZ İSRAEL’E KAÇIRILIYOR..Siyonistler İSRAEL’i Osmanlı topraklarından çaldıkları altınlarla kurdular. Yağmalanan YILDIZ SARAYINI AYRI BİR KONU OLARAK SİZLERE ULUŞTIRACAĞIM İNŞAALLAH/hyçebi. www.hakanyilmazcebi.comKonya Karaman’da İsrail pilotları eğitim görüyorlar dümenleriyleFrigyalılar döneminden kalmış bir çok hazine F4 ve F5’lerle İsrail’e kaçırıldı... Frigyalılar ki bulundukları dönemin en büyük altın endüstrisi kendilerine aitti.
NEMRUD DAĞI VE


HEYKELLERİN SIRLARI· Nemrud Dağında yer alan heykellerde hangi Peygamberlerin suretleri var?.. İsrailoğullarına GELEN HANGİ Peygamberler bunlar?..Kadın figürü Hz. Davud’un Rab tarafından azarlandığı savaşa gönderdiği komutanın karısı mı? Kartal göklerin Aslan yerlerin hakimiyiz mesajı mı veriyor?.. Höyüklerin altında ne var…· MPL TV HAZIR KITA PROGRAMI NİYE BU FİGÜRLERLE BAŞLIYOR?..· VE NİYE 19 NOKTA TÜRKİYE HARİTASINI BİRLEŞTİRİYOR?Mehdi’nin elinde (zamanında) Sekine bulunan Tabut, Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis’te O’nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Ahir Zaman, s. 77)Hz. Mehdi ve… Beyt-ül Mukaddes’in hazinelerini, Tabut-u Sekine’yi, Ben-i İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem’in cüppesini, Hz. Süleyman’ın minberinin asasını ve Allah’ın Ben-i İsrail’e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenlerini çıkaracaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 35)


·· (www.hakanyilmazcebi.com, www.netpano.com)

DEVRİN İMAMLARININ RÜTBESİ VE· DEVRİN İMAMLARININ RÜTBESİ 4 HİLAL VE 4 YILDIZ MI?


LEDUN İLMİLEDUN İLMİ EFENDİMİZE VE O’NA YARDIMCI OLMAK İÇİN TA RUHLAR ALEMİNDEYKEN HIZIR ALEYHİSSELAM’A VERİLDİ. VE YİNE EFENDİMİZ VE O’NUN EL VERDİĞİ ALLAH’IN SIR ADAMLARINA VERİLİR. BU EL VERME BAZEN HZ. HIZIR VEYA LEDUN İLMİ VERİLMİŞ ALLAH DOSTLARIYLA DA OLUR! RÜYADA EFENDİMİZ ELİYLE SÜT İÇENLER RAHMANİ İLİMLER, TATLI YİYENLER İSE LEDUN İLMİYLE ALIRLAR.HZ. HIZIR’DA BAZEN KENDİ ELİYLE SU VEYA ŞERBET İÇİRİP VEYE HERHANGİ BİR ŞEY YEDİREREK DE LEDUN İLMİ VERİRİR… BU İLİM HZ. MUSA’YA SADECE KIZILDENİZİ YARMASI İÇİN KISA BİR ANLIĞINA HZ. HIZIR TARAFINDAN ÖĞRETİLDİ.HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN LEDUN İLMİ DEĞİLDİR CİNLERİ VE HAYVANLARDAN FAYDALANILAN AYRI BİR İLİMDİR…CAMİLERDEKİ


ŞEREFELERİN SIRLARICAMİLERİN MİNARELERİNDE YER ALAN BALKONA BENZER DAİREVİ YAPILARA ŞEREFE DİYORUZ. OSMANLI ZAMANINDA YAPILAN CAMİLERDE TEK ŞEREFELİ CAMİLER ORADA HALKA ŞERİAT’IN ÖĞRETİLDİĞİNİ, İKİ ŞEREFELİ CAMİLER HAKİKAT’İN/TARİKATİN ÖĞRETİLDİĞİNİ, ÜÇ ŞEREFELİ CAMİLERDE LEDUN İLMİNİN ÖĞRETİLDİĞİNİ İFADE ETMEK İÇİN YAPILMIŞTIR.SULTANAHMET CAMİİ BU CAMİLERDEN BİRİDİR. ŞEREATİ ÖĞRENMEYEN İKİ ŞEREFELİ CAMİLERDE DERS ALAMAZDI, HAKİKATİ/TARİKATİ ÖĞRENMEYEN DE LEDUN İLMİ DERSİ YAPILAN CAMİLERDE DERS ALAMAZDI…SON 120 YILDIR DEVRİN İMAMLARININ DIŞINDA LEDUN İLMİ ÖĞRETİLMEDİ ANCAK ŞİMDİ LEDUN İLMİ ÖĞRETİLME VAKTİ GELDİ…ADEMLER- HAVVALAR…


GEZEGENLER ARASI İNSAN MÜBADELESİALLAH’U TEALE BEDEN ALEMİNDE BİR ADEM YARATTIĞINDA YARATILACAK TÜM İNSANLIK NUR BEDENDE BU ADEM’İN YARATILIŞINI TANIKLIK ETTİ VE ONU MUCİZE BİR TASARIM OLARAK GEZDİ.ŞEYTAN İSE BAŞKA BİR NİYETLE “BEN BUNUN DAMARLARINDA SU GİBİ AKARIM” DİYEREKTEN GEZDİ.BU KALIP ADEMDEN MİLYONLARCA ADEM FARKLI REN VE EBATLARDA YARATILDI.BU ADEMLER RABBÜL ALEMİNİN TAKDİR ETTİĞİ KENDİ GALAKSİLERİNDEKİ DÜNYALARA GÖNDERİLDİ. O ADEMLERDEN DE DİŞİLERİ YARATILDI. ONLARIN ÇOCUKLARIYLI DİĞER ADEMLERİN ÇOCUKLARI GEZEGENLER ARASI MÜBADELE EDİLEREK EVLENDİRİLİP-EŞLEŞTİRİLDİ..İNSANLIK ALEMİNDE TOPLU MÜBEDELELER DE OLDU.O YÜZDEN YERYÜZÜNDE İNSAN NESİLLERİ FARKLI FARKLIDIR. 120 CMLİK PİĞMELERLE İKİ METREYE YAKIN BOYLARIYLA İSKANDİNAV ÜLKESİ İNSANLARI, KIZILDERİLİLER, ZENCİLER, ÇİNLİLER, ABORJİNLER TEK BİR ADEM’İN ÇOCUKLARI OLAMAYACAK KADAR FARKLIDIR…KAİNATTA 40 CM’DEN 4-5 METREYE KADAR İNSAN NESLİ VAR!…ALLAH TEKTİR, RESULALLAH EFENDİMİZ TEK’İN SIRRI TEK’TİR…KAİNAT da TEK’İN SIRRI TEK’TİR..Diğer herşey (masiva) çifter çifter yani çoğuldur….“KELİMELERİM KİFAYETSİZ


ANLAYANLAR İSE “ŞAHİTLER”DİR…”
(((( ****-Halk Bilimci Hakan Yılmaz ÇEBİ tarafından hazırlanan ve sunulan HAZIR KITA programında F5 Uçaklarının Elektrik ve Elektronik aksamı hususunda ihtisaslaşmış SEYYİD AHMET TURAN HAZRETLERİNİN 3 yaşından itibaren dizinin dibinde yetişmiş Türk Hava Kuvvetlerinden Emekli Asker ve Araştırmacı Yazar Cafer İSKENDEROĞLU ile 6 GÜNDE YARATILIŞ VE İNSAN kitabında yer alan GÖK KAPILARI, IŞIK BEDENLER, KAÇ ADEM VAR, ADEMLERİN ÇOCUKLARI ARASI MÜBADELE, SİYONİSTLER ŞEYTANIN ÇOCUKLARI MI GİBİ ONLARCA HAKİKAT GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI. Bir takım sırlar İSE bize kaldı.Bir takım sırlar 19′lanana kadar………..


( www.hakanyilmazcebi.com, www.netpano.com )
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir