AB ve Gül Haç Örgütü

Aşağıdaki makalede okuyacaklarınız Aytunç Altındal’ın Gül ve Haç kardeşliği kitabının Sonsöz kısmından alınmıştır. Türkiye – AB ilşkilerine farklı bir açıdan bakmak isteyenlere güzel bir yazı

“Nothing just happens in politics. If something happens, you can be sure it was planned that way.”
“Siyasette hiçbir şey durup dururken olmaz. Eğer bir şey oluyorsa, emin olabilirsiniz ki bu o şekilde planlandığı için oluyordur.”Franklin Delano Roosevelt Amerikan Devlet Başkanı
Dünya, olayların arkasında olmayanların hayal ettiğinden çok daha farklı kişiler tarafından yönetilmektedir.
Benjamin Disraeli
“Bir Dünya hükümeti ister istemez kurulacak; tek sorun , bu sonuca güzellikle mi yoksa zorla mı ulaşılacağıdır.”
CFR üyesi James Warburg’un 17 Şubat 1959’da Senato Dış İlşkiler Komitesi önündeki ifadesinden

Avrupa Birliği ve ABD, günümüzde “Establishment” (Yerleşik Elit-Seçkinler Egemenliği) diye adlandırılan çekirdek yönetici kadroların yöneticiliği altında ilerlemektedir. Avrupa Birliği Projesi, tamamına yakını mason ve/veya benzeri örgütlere üye olan kişiler tarafından tasarlanmış ve hayata uygulanmıştır. AB’de ve ABD’de en güçlü lobiler ve baskı grupları bu kişiler tarafından kurulmuştu. Öte yandan söz konusu kişiler, aynı zamanda dev şirketlerin tepe yöneticileri, büyük hissedarları ve bunlara ait vakıfların ve NGO’ların son sözü söyleyen yetkilileridirler. Bir örnek verip geçelim. 2003 yılında Federal Almanya de muhalefetin başı ve gelecek seçimlerden sonra Şansölye olması beklenen Edmund Stoiber de üst dereceli bir masondur. Stoiber, Türkiye’deki “Elit” dışında hiçbir Türk’ün AB’nin kültürel ve Dinsel” standartlarına uymadığı inancındadır.Şimdi bu kitapta anlatılan Gül ve Haç Kardeşliği Örgütü’yle tarih ve “Cult” bağlantıları olan örneklerden bazılarını görelim.

Colıımbus Şövalyeleri: 1882’de Connecticut’ta kuruldu. Kilise tarafından mason localarına üye olmak yasaklandığı için, bu tarikata giren Katolik soylulardan oluşmaktadır. Tarikatta tüm ritüeller masonik sisteme göre yapılır. I. Dünya Savaşı’nda Katolik askerleri yönlendirdiler. 1967’de Şövalyeler Amerikan Büyük Locası’yla bütünleştiklerini açıkladılar. ABD’li yazar ve düşünür Irving Berlin, bu örgütün bağlantılı olduğu New York’ta ki “Munn Locası’na” kayıtlıydı.

Druidler: 1718’de Londra’da kuruldu. 1833’te “Birleşik Kadim Druidler Tarikatı” adını aldı. Özellikle yoksulluğu işleyen yayınları yönetirler. Üç dereceden oluşur ve birbirlerini Gnostik-Hıristiyanlığın öngördüğü şekilde, “Grove” sıfatıyla anarlar. (NOT: Grove, itaat etmeyen, katılımcı, şifacı vd. anlamında kullanılır.) 1908’de Alman Druidleri Birliği kurulmuş, bunu Kanada ve ABD’deki Druid örgütleri izlemiştir. Druidlerin, Müslümanların Kâbesi gibi kutsal saydıkları bir Taş Tapınağı vardır, bu, İngiltere’deki “Stone Henge”dir. Druidler, büyü ve sihir ustalarıdır, taşlardan ve belirli bitkilerden (Ör: Melissa, St. john’s Wart) şifa amacıyla yararlanırlar. Halen dünyadaki en güçlü “Din-Dışı” okült örgütlerinden biridir. Günümüzde İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Druidlerin “Onursal Baş rahibesi”dir. Sir Winston Churchill de (1874-1965) 24 Mayıs 1901’de “Studholme” Mason Locası’na üye yapılmış, sonra da Druidlerin ağırlıkta olduğu Rosemary Locası’na 2851 kayıtlı üye olmuştur.

Freetkinkers (Özgür Düşünenler): Mason entelektüellerinin toplandıkları özel bir locadır. 1930’larda ABD’de “Sekülerleşmeyi” temin etmek için manifestolar yayınlamış ve çok büyük toplumsal çalkantılar oluşturmuşlardı. 1970’lerde eski manifestolarını yenilediler ve “Sekülarizmi” Yeni Dünya Düzeni’nin Yeni “Dini” ilan ettiler. Bunu mahkeme kararlarıyla devletin din siyaseti haline getirdiler. Özellikle ABD’de ve İngiltere, İsviçre ve İsveç’te devlet siyasetini belirleyen locadır. AB’de “Din/Devlet” ayrımcılığını yönetirler. Bertrand Russell üyeleriydi. Sherlock Holmes’un yaratıcısı Sir Conan Doyle (1859-1930) bu örgütün Phoenix Locası’ndaydı.

Goodtempler Tarikatı: Topluma yön vermek arzusunda olan bu “İyilik / Doğruluk” Tapınağı adlı masonik örgüt 1852’de New York’ta kurulmuştur. Geleneksel olarak tüm New York belediye başkanları bu tapınağın üyeleri sayılmışlardır, Papa XIII. Leo’nun Katoliklerin Mason olmalarını yasaklayan 1883 tarihli fetvasına karşı çıkan bu tarikat, ağırlıklı olarak “Alkoliklerin” tedavisi amaçlı vakıflar kurmuş ve bu vakıflar aracılığıyla çok büyük bir servet ve etki alanı açmıştır. Tarikattaki tüm ritüeller mason locaları tarafından düzenlenmektedir. Masonluğu yaymak için kullanılan paravan bir “Hayırseverlik” kurumu gibi çalışmış ve çalışmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde locaları vardır.

B’nai Brith: 1843’te New York’ta kurulmuş olan bu Yahudi örgütü sadece erkek üyelerden oluşmaktadır. Üç derecelidir. B’nai Brith, kadın üye olmadığı halde perde arkasından feminist hareketlere en çok para ve destek veren masonik örgüt olarak tanınır. 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’yı tazminat ödemeye mahkûm ettirmiş ve 50 yıl süreyle İsrail’e para akıtmıştır. 1980’lerde Berlin’de ve Frankfurt’ta da localar açmış ve özellikle Müslüman işçilerin izlenmesini sağlayan gizli yönetmelikler çıkartmıştır. AB içindeki en etkili 12 lobiden biridir. AB projesinin baş mimarlarından siyasetçi ve gazeteci Henry Bernhard , Brith’le doğrudan bağlantılı Berlin’deki “Büyük Frederick” Locası’na kayıtlıydı.

Burada sadece birkaçına kısaca değindiğimiz bu örgütlerin dışında, daha pek çok açık ve gizli Örgüt günümüzdeki Gnostik-Hıristiyanlığın temsilcileri olarak dünya siyasetini, ahlakını, dinini, kültürünü, sanatını belirlemektedirler. Bu çevrelerin koydukları siyasetlere, yani standartlara uymayan kişi ve kuruluşlar ya cezalandırılırlar ya da yok edilirler. Örneğin, “İndependent Order of Odd Fellows (Bağımsız Aykırı Dostlar Tarikatı)”, Round Table (Yuvarlak Masa), Bilderberg , CFR adları artık Türkiye’de de duyulmuş olan “Gizli” karar mekanizmalarını işleten Masonik örgütlenmelerdir. Dünya masonlarının 4/5’ü bu üst localar tarafından yönetilirler. Bunların icraatlarını onaylamayan hükümetler “Göze Görünmez” sorunlarla karşı karşıya kalıverirler. Şu çok ünlü “İnsan Hakları” kavramının ardında da aynı adı taşıyan çok güçlü bir Gül ve Haç Locası olduğunu kaç kişi bilir? Alman araştırmacı Jürgen Holtorf’un yazdığına göre İnsan Hakları Mason Locası (Droit Humain), Fransız Büyük Doğu Mason Locası’nın isteğiyle kurulmuş ve karışık diye bilinen “Yeni Loca” tipini oluşturmak amacıyla İtalyan Büyük Locası’yla birleştirilmiştir.
İnsan Hakları Locası, 4 Eylül 1923’te “United Grand Lodge of England”ın kabul ettiği “Basic Principles” (Temel İlkeler) doğrultusunda tüm dünyada faaliyet göstermektedir. Bu “Temel İlkelerden” bazıları şunlardır:
1) Tam anlamıyla ÖZERK olmak zorundasınız. (Sie müssen!)
2) Tam anlamıyla BAĞIMSIZ olmak zorundasınız. Sadece büyük üstatlarımızın emirlerini dinleyeceksiniz, başka hiç kimseden veya kuruluştan emir veya komuta almayacaksınız.
3) Sadece bir “Üst Akla/ Varlığa” (höchtes Wesen) iman etmelisiniz, bunun dışında bir varlığa inanç beslemek mason hukukuna aykırıdır.
4) Loca’da tercihen sadece İncil veya bazen kutsiyet amacıyla kullanılabilecek kitaplar bulundurun, başka kitap bulundurmayın.
5) Localarda din tartışmaları yapmak ve siyaset konuşmak yasaktır.
6) Localar için konulmuş olan Kadim yönetmeliklere kesin itaat ve uyum gereklidir.

Uzun sözün kısası, AB’nin Dini, Gnostik-Hıristiyanlığın açık/gizli örgütleri tarafından “Yeniden İnşa” edilmiş olan “Sekülerliktir”. Tanrısı, Kutsal Kitapların anlattığı “God” (Tanrı) değil, Deizm’in tasarımladığı “Demiurge”dür. Mason Tanrısı, “Kâinatın Ulu Mimarı”, AB’nin de Baş Mimarıdır. AB’nin ahlaki değerleri, masonluğun öngördüğü ahlaki değerlerdir: “Libertinizm”. AB’nin “Varoluş” inancı ise, Kutsal Kitaplarda anlatılan “The Fail of Man” (insanın / erkeğin/ düşüşü, cennetten kovuluşu) değil, Gnostik-Hıristiyanlığın büyü, sihir, kehanet ve oracle’lara dayalı formüllerle oluşturduğu “The Rise of Womanhood”dur (Dişil ilkenin yükseltilmesi).
Gnostik Hıristiyanlara yol gösteren ve Magi ve/veya Megas diye tanınan kişilerin kullandıkları şifreleri, kodları, gizli alfabeleri, özel dili ve hayata geçirmeye yemin ettikleri düşleri kehanetleri, uzgörüleri anlamadan AB’nin 12 yıldızlı bayrağı altında, kapısında yalvar yakar içeri alınmayı bekleyen Türkiye’nin aşağılık duygusuyla özürlü, zavallı siyasetçilerine sormak gerekiyor:

AB’nin kurucuları ve Yeni Dünya Düzeni’nin baş mimarları kendi geleneklerinde yer alan “Organized” örgütlü (Kilise=Vatikan Ortodoks ve Lutheran) Hıristiyanlığın din anlayışını ve Tanrısı’nı Kiliselerinin vaaz ettikleri tarzda anlamıyor ve kabul etmiyorken, 1400 yıldır hiçbir değişim geçirmemiş olan İslami yet’i ve onun Allah inancını “Bağırlarına” basarlar mı hiç? Ey Türk! Kimlerle dans etmek istiyorsun? Dön bir bak!
Bugünkü Avrupa Birliği Christendome’dur ama artık Kilise (Vatikan) Hıristiyanlığı’nın egemen olduğu bir Hıristiyan Kubbesi değildir bu. Bu nedenle Avrupa Birliği Devleti’nin Anayasası’na Kilise’nin Tanrı anlayışı konulmamıştır. Bugünkü AB, tam anlamıyla Seküler/Dünyevi bir “Yeni Kudüs”tür. Egemen Kültür, “Deizm” üzerine inşa edilmiştir; “Laik” ve/veya “Ateistçe” değildir. AB’nin Tanrısı, Gül ve Haç Kardeşliği’nin tanımladığı ve daha sonra da masonluğun kabul ettiği “Deist Tanrı” anlayışıdır. Bu anlayış ise, özellikle Protestan Etiği ve Ethosu’yla belirlenmiştir; Kilise’nin “Kutsal” saydığı kitaplarda anlatılan “Kutsallıkla” hiçbir ilişkisi olmayan “Hümanist” bir “Dünya Görüşü”dür. Kısacası, “Yaratıcılık” misyonunu kutsal kitaplardan alıp kendilerine mal etmiş olan bazı gizli örgütlerin “Yarattıkları” bir “Din ve Tanrı” için hazırlanmış Seküler bir “Yeni Kudüs”tür Avrupa Birliği.

Avrupa Birliği’nin 12 yıldızlı bayrağının gizli şifresiyle ilgili ilk ciddi eleştiriler, İngiltere Bağımsızlık Partisi (UKIP) tarafından 2002 yılında başlatılmıştır. Bu siyasi parti İngiltere’de Pound’un {İngiliz para birimi) Euro ile değiştirilmesine karşıdır ve İngiltere’nin 1972’de imzaladığı Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasını istemektedir. İsveç’te de benzer bir parti vardır. Bu partiye göre 12 yıldız, Meryem Ana’yı sembolize etmektedir.
Bu kitapta Christendome’de yer alan ve AB’nin çatısını kuran gizli güçlerden söz edildi. Bu Birleşik Avrupa Düşü’nün dinsel ve tarihsel temelleri anlatıldı. Özellikle, ABD’de Nisan 1789’da en büyük mason üstadı George Washington’un Başkan seçilmesiyle bu eski sömürgenin kısa bir süre içinde nasıl bir “Süper Güç” olduğunu gören Avrupalı Masonik/Okültik örgütler, kendi düşleri olan Avrupa Birliği’ni oluşturma yönünde atılımlar ve gizli projeler geliştirmeye başladılar. Model kısmen ABD’den, kısmen de Avrupa’dan aktarılan Deist değerlerle oluşturuldu. Örneğin Fransız İhtilali’nde perde gerisinde çok önemli rol oynayan Girordinlerin liderlerinden M.J.A. Condercet’in (1743-1794) hazırladığı İhtilal Anayasası bu çevrelerde çok ilgi çekmişti. Condercet ve Girordin partisi Türkiye’de pek bilinmez ama ünlü Operatif/Radikal masonların partisi Jacobinlere karşı, Liberal-Gnostik Hıristiyanlığı savunan Spekülatif Masonluğun liderleriydiler. (Anayasacı din adamı Claude Fauchet ve yayıncı Nicolas Bonneville, Brissot, Lanthenas, Bancaldes Issarts vd. gibi.) Bunlar, “Mistik/Ütopik Solculuk” (NOT: Liberal, ABD’de ve Avrupa’da o yıllarda Solcu demekti) yapmak amacıyla “Cercle Social” adlı bir örgüt kurmuşlar ve Krallığa karşı çıkmışlardı. Condercet bu örgütün üyesiydi ve 1793 Anayasası’nı o hazırlamıştı. Girordinler ihtilal sonrasında Yasama Meclisi’nde çoğunluktaydılar. Şu ünlü “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” şeklinde formüle edilmiş olan mason sloganını bulup son iki yüz yıldır Avrupa ve dünya kamuoyunun beynine sokan bu gizli Gnostik Örgüttü!

Gnostik düşünce tarzı son 2000 yıllık tarih içinde çoğu zaman Katolik Kilisesi’nin baskısı altında kaldıysa da özellikle 1786’dan itibaren kendisini bu baskıdan kurtardı. Günümüzün ünlü Gnostiklerinden Harold Bloom’un sözleriyle açıklarsak, ABD’nin gerçek dini (bunun İngilizcesini de yazmak zorundayım) “the self concealed core of the American Religion is Orphic, Gnostic and Millenarian”, Rafızi öğretilerden oluşmakta dır.
Gnostik/Rafızi görüşleri benimseyerek dışsal olarak “İyi Katolik/Hıristiyan”, içsel/batıni/Ezoterik olarak da “İyi Gizli Örgüt Üyeleri”{!) olan ünlüler saymakla bitmez. Kısa bir liste vererek bitireyim. Rene d’Anjou (1418-80). Rönesans’ın kurucularından sayılan Rene d’Anjou, İsa’nın tilmizi Joseph Arimathea’nın soyundan geldiğini ve Davud Peygamber’in kanını taşıdığını öne sürerek Avrupa’nın en güçlü soyluluk hanedanı olan Lorraine ve Guise’i kurmuştu. Ezoterist ve Hermetistti. Nicolas Flamel (1330-1380). En ünlü Alşimistlerden biriydi. Kabbala’nın şifrelerini çözmüş ve “Altın” üretmeyi başarmıştı. Flamel, “Hz. İbrahim’in Gizli Yazılarını” tarih sahnesine çıkartarak bu kitaptaki şifreleri kullanmasıyla tanınmıştı. Adi metallerden Altın üreterek Gnostik kiliselere büyük bağışlar yapmıştı.
Sandro Filipepi (1463-1510). Daha çok Botticelli adıyla tanınan ünlü ressam. Venüs tablolarında Ezoterik şifreler gizlidir.
Leonardo de Vinci; Robert Fludd (1595-1637) Gül ve Haç üyesi Ezoterist, ünlü Dr. John Dee’nin (Kraliçe’nin casusu) öğrencisi; Robert Boyle; Isaac Newton; Charles Radclyffe (1727) İskoç Riti’nin kurucularından, Kral Naibi; Charles Lorraine (1746-80), Kutsal Roma İmparatoru François’in kardeşi; Charles Nodler (1801-44); Balzac; Victor Hugo; Lamartine; Musset; Delacroix; Nerval ve T. Gautier’nin hocası; Claude Debussy ünlü besteci; Jean Cocteau, ünlü yazar ve tasarımcı ve daha niceleri. Bu kişilerin tamamı Gül ve Haç bağlantılı örgütlerden Tapınak Şövalyeleri ve masonlara bağlıydılar. Tüm eserlerinde ve çalışmalarında bu gizli örgütlerin “Yeni Kudüs” düşünü hayata geçir mek için uğraştılar. Bu grupların yakın zamanlardaki siyasi liderleri ise Charles de Gaulle, F. Mitterrand ve Valery Giscard’dır.

ABD Başkanlarından George Washington’dan başlayarak, Gerald Ford’a (1962) kadar gelen 15 Başkan ve 9 Başkan Yardımcısı Gül ve Haç bağlantılı masondu. John Marshall’dan başlayarak (1800) 11 Devlet Bakanı, 8 Genelkurmay Başkanı, 7 Yüksek Mahkeme Başkanı, 34 Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı, sıradan mason değil, ünlü “Supreme Council” üyeleriydiler. Bunların emrinde çalışmış on binlerce küçük dereceli mason vardı!
Türkiye AB’nin, “Tarihinde vardır ama Kültüründe yoktur.” Bu tarih ise “Türk Tehdidine Karşı Oluşturulmuş Bir Tarih’tir”! AB Kültürü’nün bugünkü gerçek sahipleri Seküler, Deist ve Gnostik topluluklardır. Onların oluşturdukları ve Vatikan tarafından yüzlerce yıl baskı altında tutulmuş olan bir Kültür Türk insanına olabilecek en uzak “Din Karşıtlığı Noktasındadır.”
Günümüzde AB içinde bu gruplarla Yerleşik Din Temsilcileri arasında bir mücadele vardır. İlginç olan ise her iki grubun da üzerinde anlaştığı tek ortak hususun Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olmasıdır. Durum budur ve gerisi de Hıristiyan Takiyyesi ve Kırmızı Başlıklı Kız masalıdır!

Christendome’da yaşayan ve kendilerine “Avrupalı” diyen toplumlar, “Mythos” (yarı gerçek/yarı masal/efsane) yaratmaya, sonra da kendilerinin yarattıkları bu “Masallara” gerçekmiş gibi inanmaya çok düşkündürler. Avrupa Birliği bu “Mythos”lardan (Ütopya) en geniş kapsamlı olanıdır. “Avrupalı” toplumlar “Mythos” olmadan varlıklarını ve kültürlerini sürdüremezler. Başka toplumların ve toplulukların belki de birkaç bin yıldır bildiklerini, bunlar yeni keşfederler ve sanki bu müthiş (!) keşif kendilerine aitmiş gibi bunu bir “Üst Tasarım” olarak dünyaya kabul ettirmeye çalışırlar. Bunu yaparken de müharref İncil’de İsa’nın ağzından nakledilen şu sözlerinden yola çıkarlar: “Yüce Tanrı Baba, dünya seni tanımıyordu ben tanı yordum ve Seni onlara ben tanıttım.” (John: 17: 25-26) Gerçekte Gnostiklerin ve Yahudilerin ve diğer Pagan toplumlarının yüzyıllardır bildikleri “Tanrı”yı bile bunlar en az 1000 yıl gecikmeyle tanımışlardı. Gerisini siz düşünün…

Daha detaylı bilgi edinmek için bakınız :Aytunç Altındal / Gül ve Haç Kardeşliği Avrupa Birliği’nin Gizli Masonik Kimliği – Alfa Yayınları.
.

Gül ve Haç Kardeşliği Örgütünün Türkiye ayağını öğrenmek için bakınız :

http://www.haber10.com/haber/4882/ (Haftalık dergisinden alıntıdır)

Üç Bölgeli , İki Merkezli Dünya Parlamentosu Temsilciliğine ve Ülke Yönetimine Seçilecek liderlerde Aranan Nitelikler :

1) Esnek bilinç anlayışta
2) Uluslar arası karar üretme merkezine itaat eden
3) İstenilen şekle sokulabilmekte olanlar arasından
4) Global dengeyi bozmama
5) Büyük güçlerle çatışmaya girmeme
6) Sorun çıkarmama
7) Bağımsız hareketler yapmama , özelliklerine sahip su gibi akıcı …..

CFR Resmi sitesi bakınız : http://www.cfr.org/

Bilderberg Toplantısı hakkında detaylı bilgi için bakınız : http://www.bilderberg.org/bildhist.htm

Üçlü Komisyon Resmi sitesi bakınız : http://www.trilateral.org/

DAVOS (dünya ekonomik forumu) bakınız : http://www.weforum.org/

CFR , Bilderberg ve Trilateral Commission ve diğer gizli örgütler hakkında detaylı bilgi isteyenler için bakınız : http://home.arcor.de/sinansahin/dede_docs/07081.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir