Aşırı Sıcakların Sebebi

Son günlerde yaşadığımız bunaltıcı sıcakların gerçek sebebi ne? Mevsim gereği mi, yoksa global ısınmanın bir sonucu mu? Tarihi perspektiften olayı ele aldığımızda, global ısınma ile izah etmek zorundayız bu anormal sıcakları. Peki sıcakları rekora götüren mekanizmanın bilimsel izahı nasıl?

Öncelikle motorlu araçlardan başlamak gerekiyor. Her geçen gün sayısı artan motorlu araçlar, global ısınmanın baş aktörlerinden biri… Otomobillerde yanan petrol sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonları yüzünden sera etkisi oluşmakta ve böylece güneş ışınları atmosfer içinde kalarak daha çok ısınmaya sebep olmakta. İşte bu yüzden dünya genelinde bir ısı artışı yaşanmakta. Rakamların diliyle ifade edersek, mesela sadece İngiltere’de, 1999-2000 arası otoyollarda ortaya çıkan emisyon miktarında yüzde 8’lik bir artış gözlendi. Aynı hızla devam ettiği takdirde, 2010 yılında yüzde 15.6’lık bir artış meydana gelmiş olacak. Bir başka ifadeyle, 1990 yılında İngiltere’de otomobiller ve kamyonlar yılda 40 milyon ton emisyon üretirken, beş yıl sonra bu miktar 46 milyon tona çıkacaktır.

Global ısınmaya katkıda bulunan bir başka faktör ise elektrik üretimi. Yakıt santralarında elektrik elde edebilmek için her milyarlarca tonluk karbondioksit vb. gazları atmosfere atıyoruz. Sera etkisinde fosil yakıtlardan elektrik elde etmenin çok ciddi bir rolü var. Nükleer enerjiye geçilen ülkelerde bu faktör minimuma inmektedir. Ancak son yıllarda artan enerji ihtiyacı ve bazı ülkelerde çevrecilerin baskısıyla nükleer tesislerin kapatılması bu ibreyi tersine çevirmektedir.

Sera etkisinin diğer bir sorumlusu ise uçaklar. Uçak yolculuğu güzel bir şey. Hepimiz keyifle uçuyoruz. Ama uçakların çıkardığı emisyonlar da maalesef ciddi oranda atmosfer kirliliğine ve dolayısıyla sera etkisine yol açıyor. Özellikle ucuz uçuş yapan firmalar, uçakların çevreye olan etkilerini pek hesaba katmıyorlar. Böylece hep birlikte ciddi bedeller ödüyoruz.

Savaşlar ise olayın tuzu biberi. Havaya atılan her füze veya uçaklardan atılan binlerce bombalar, atmosferi tehlikeli derecede kirletmekte ve dünyamızın ısınmasında büyük rol almakta.

Kısacası bindiğimiz dalı kendimiz kesiyoruz. Hem de birkaç koldan. Tıpkı Fecr suresinde bildirildiği gibi: “Onlar ki, o beldelerde taşkınlık etmişlerdi de oralarda içten ve dıştan fesadı çoğaltmışlardı. Rabb’in de üzerlerine bir azap kamçısı geçirdi. Kuşkusuz Rabb’in her an gözetleyip durmaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir