Beyoğlun’da bir Akademi

Yolunuz Beyoğlu’na uğrar ise Sanat ve Akademiyi birlikte sunan BSF Akademiye uğramanızda yarar var. `Herkesin bir ilgi sahası var ilkesi` ile yola çıkan BSF Akademi her yaştan kişiye hizmet ediyor.

BSF Akademi farklı bir konseptle ortaya çıktı. Yakın tarihte güzel bir örnek var; Japonya örneği. Japonya`nın ikinci dünya savaşında eli kolu bağlanmıştı ama bir küçük yol bulmuştu ve o yolla başarıya ulaştı… Bu uygulama, en zor durumda bile insanların çıkış yolu bulabileceğine çok güzel bir örnek. İkinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Japonlar, gerçekten de elleri kolları bağlı durumdaydılar. Ama hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmediler. Nitekim o zamanın Japon İmparatoru, halkı bir meydana topladı ve onlara hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Özetle şunu söyledi: “Biz yenilmedik. Yenilgiyi kabul ettiğimiz takdirde geleneklerimize göre hara-kiri yapmamız gerekiyor. Öyleyse biz yenilgiyi kabul etmiyoruz.” Bütün Japon halkı bu motivasyonla çalışmaya başladı. Fakat bir problem vardı. Batı’nın baskısıyla kurulmuş olan eğitim sisteminde yetişen insanlar iş yerlerinde gerekli verimliliği ve uyumu sağlayamıyorlardı. Bunun üzerine Japonlar, değiştirmeye güçleri yetmediği için, eğitim sistemini by-pass edecek bir yöntem buldular. Böylece “Japon Maneviyat Eğtimi” adıyla bir sistem çıktı ortaya. Bu sistemde, iş yerleri, tüm elemanlarını yılın belli aylarında bu eğitimden geçirmeye başladılar. Ve bir süre sonra, gerçekten de iş dünyasının ihtiyaçlarını karşlayacak elemanlar yetişmeye başladı. Hatta insanlar işlerine o kadar sadık hale geldiler ki; çoğunlukla insanlar ömür boyu hep tek işyerinde çalıştılar. Ve malum Japon Mucizesi olarak bilinen sanayi-teknoloji hamlesi gerçekleşti. Bugün Japonya, bir ada devleti olarak, ciddi hiçbir doğal kaynağı olmadığı halde, dünyanın en zengin ve müreffeh ülkeleri arasında. Ve bunu, sözetttiğimiz eğitim sistemi sayesinde gerçekleştirdiler.
Türkiye de eğitim sistemi sağlıksız olduğu için bir türlü düzlüğe çıkamıyor. Amerikalı Profesör John Dewey, !920’li yıllarda Türkiye’ye geldi . Milli Eğitim sistemimizin kurulmasın ve özellike öğretmen yetiştiren okulların şekillenmesinde büyük rol oynadı. Nitekim Köy Enstitüleri de onun projesi. Ve de oralarda milletine, kültürüne yabancı olan öğretmenler yetişti. Onların yetiştirdiği öğrenciler dünyaya dar bir çerçeveden baktılar. Zaten Dewey’e göre insan, alet yapan hayvan. Dolayısıyla aldığını her bilgi, mutlaka alet yapmaya yarayacak. Onun içindir ki, Köy Enstitisü mezunları iyi mandolin çalarlar, resim yaparlar. Ama maneviyattan, tarihten, kültürden uzaktırlar.Çünkü bu ilimlerin alet yapmak ile ilgisi yoktur. Böyle bir eğitim sisteminin çok farklı bir sonuç vermesi de beklenemezdi zaten.
Gelelim BSF’nin farkına… Bir tarafta işsizlik, öte yandan yetişmiş eleman sıkıntısı. Okullar yeterli değil. Saadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında böyle. Çağdaş ihtiyaçların zorlamasıyla yeni yeni eğitim modelleri ortaya çıkıyor.

Toplumlar sanayi çağını geride bırakıp enformasyon çağına yöneldikçe, eskinin her şeyi bilen “mühendis-patron”ları da tarihe karışıyor. Yeni çağın elemanı, yaptığı işi herkesten çok bilen, âdeta patronun iş ortağı gibi çalışan insan. Patron ve yöneticiler, enformasyan çağında sadece birer orkestra şefi kadar yetkili. Sadece enstrumanlar arasındaki uyumu sağlamaktır onlara düşen.

Değişen ihtiyaçlara cevap verebilen ve ömür boyu devam eden bir eğitim… Dolayısıyla, eğitimi, okulla sınırlı olmayan, hayatın her safhasını içine alan bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu eğitim, kişilerin kabiliyetlerine ve şartlarına göre de değişebilmeli, esnek olmalı. Her insanın parmak izi nasıl başka ise herkesin öğrenme hızı, ritmi ve dikkat süresi de ayrı ayrıdır. Adeta dünyada ne kadar insan varsa o kadar da eğitim yöntemi vardır.

Bu durumda da, başta gençlik olmak üzere, farklı kesimlerden insanlara ciddî bir eğitim hizmeti sunacak ve belli başlı alanlarda beklentilere cevap verebilecek bir zeminlere, günümüzde daha çok ihtiyaç hissedilmektedir
Farklılıklara açık bir sistem
BSF’nin kapısı, her katmandan insanımıza açık.. Öğrenmeye açık olan herkes BSF’nin katılımcısı olabilir. Sadece bir konuda ayırım yapıyoruz. Hoca konusunda seçici davranıyoruz. Zira bilimsel ehliyet ve ahlak bizim için çok önemli. Bu konuda ayrım yapıyoruz.
Bütün alanların eğitim ve öğretiminde, ders anlatımını esas alan klasik öğretim tekniği yerine, katılımcının emeğini doğru yönlendirebilen, ilgi ve yeteneklerinin istihdamına rehberlik etmeyi esas alan, yaparak öğrenme-uygulama merkezli bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunun için, ‘atölye çalışmaları’ planlanmıştır. Atölye çalışmalarında esas olan; katılımcının ilgi, yetenek ve emeklerinin doğru ve etkin bir şekilde istihdam edilebilmesidir. Bu da ‘katılımcı öğrenci’-‘hoca’ ilişkilerinin seyri içinde tesbit edilerek sağlanmaktadır.

Uygulama atölyelerinde çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar için hem kurumun stüdyo, laboratuvar imkanları hem de BSF’ nin çözüm ortağı olarak bu çalışmalara destek veren kuruluşların ilgili üniteleri kullanılmaktadır.

Konusunda uzman kuruluşların teknik imkanlarının kullanılması ve böylece öğrencilerin kurumlarla ilişki kurmalarına zemin hazırlanması, katılımcıların iş bulma imkanını da artırmaktadır.

Kişisel gelişim bize ters
Kişisel gelişim furyası gerçekten de mantar gibi çoğalarak gidiyor. Maalesef çoğu zaman da şarlatanlık boyutlarına kadar ulaşıyor. Aslında bunun temellerine inildiği zaman, altından Hint-Uzakdoğu felsefesi çıkıyor. Batı’da rağbet görmesinin mantıklı bir sebebi var. Zira aşırı maddecilikten bıkmış olan Batılı insanlar için bir nefes alma, rahatlama aracı olabiliyor. Ama İslam kültürü içinde yetişen insanlar için hiçbir anlamı yoktur. Güneşin olduğu yerde mum ışığı ne ise, bizim gerçek değerlerimiz yanında bu tür felsefeler de aynı değerdedir.
Elbette insanın olumlu manada değişmesine katkıda bulunan eğitimler var bizde. İnsan bilgi ve tecrübesinin gelecek nesillere aktarılması anlamında, uygulamaya ve hayata yönelik eğitimlerimiz var.
İnsanımızın sömürülmesine izin vermemeliydik
Fransızlar, sadece şarkılılar için okullar açmışlar. “Bonn pour L’orient” (Şark için bu kadarı yeter) sözü de bunu anlatıyor. Yani buralarda hem Şarklının parasını alıyorlar. Hem de vasat, hatta bazen vasatın altında insanlar yetiştiriyorlar.Son zamanlarda başka ülkeler de aynı şeyi yapmaya başladılar. Yani bir taşla iki kuş vuruyorlar. BSF bu sömürü çarkına karşı da bir alternatif olarak düşünülebilir.
BSF’nin imajına ve gücüne olumlu katkıda bulunacak her türlü kurumla işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Nitekim İngilizce eğitimi konusunda Avustarlya’da ciddi bir çözüm ortaklığımız var. Lessons for Life adlı sistemin Türkiye temsilciliğini aldık. Bilgisayar programlarının eğitimi kousunda ise Microsoft’un Gold Partner ünvanı bulunan Datatraining ile çözüm ortaklığımız var. Halihazırda İngiltere’den London Film Academy ve Cavendish College ile görüşmelerimiz sürüyor. Hatta London School of Public Relations ile de temaslarımız var.
Gençlerin ve entelektüellerin biraraya geleceği bir platform
Gerçekten de bunu başardığımız sanıyorum. BSF, sadece insanların belli zamanlarda eğitim aldıkları bir yer değil. Burası aynı zamanda gençlerin biraraya gelip tüm gün intenete bağlı ortamda çalışabilecekleri, araştırma yapabilcekleri ve nezih kafeterya ortamında sohbet edebilecekleri bir buluşma zemini. Bilhassa üniversite gençliği için ideal bir ortam var burada. Bu anlamda BSF doğru bir yer. Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı gençlerin kendi alanlarında uzman ve çok değerli hocalarla buluşabilecekleri, fikir alış-verişi yapabilecekleri bir yer.

Gençler üniversiteden mezun oluyor ama sadece diploma alıyor..Diploma iş bulmada artık eskisi gibi yardımcı olmuyor. Tecrübe şart. BSF, sadece belli alanlarda eğitim vermekle kalmıyor. Aynı amanda sektörün önde gelen kurumlarında staj yaptırıyor. Dolayısyla gençlerin iş bulma konusunda önünü açıyor. Ayrıca eleman talebi olan firmalar ile elemanlar arasında köprü görevi yapıyor .
BSF`de sosyal aktiviteler
BSF seminerler vb. Etkinliklerle gerçekten de çok değerli insanları buluşturuyor ve faydalı gündemler oluşturuyor. En önemli farkımız bu. Başkalarının ortaya attığı yapay gündemlere takılmak yerine, gündemi kendimiz belirliyoruz. Bu yıl da seminerlerimiz devam edecek. Yine iş ve sanat dünyasından önemli isimleri katılımcılarımız ile buluşturacağız.
Bilim, Sanat, Felsefe… Birbirinden ayrı değil. Bilakis iç içe. Her şey birbiri ile ilgili,. Önemli keşifler yapmış bilim adamlarına baktığımız zaman, bu kişilerin hepsinin sanata ve düşünceye büyük önem verdiklerini görürüz. Meselâ, Nikola Tesla, ilk defa elektrik motorunun hareketli bir manyetik alan içinde döndüğünü gördüğü anda, meşhur Alman şairi Goethe’nin bir şiirini söylüyordu.
İbni Sina iyi bir müzisyendi, ama tıp ve fizikle ilgilenmiş. Ömer Hayyam’ın asıl alanı şiir ama aynı zamanda iyi de bir matematikçi. Leonardo da Vinci bir resim üstadıydı. Sadece resim mi, mimarlık, mühendislik, matematik.. Kitaro diyor ki: “Gerçek müzik insanın içinde. Tabiat, din, ilim bir yerde kesişiyorlar. İşte ben bu kesişme noktasında yaşıyorum. Bestelerimi orada yapıyorum.”

Kuru bir teknik eğitimle medenî insanların yetiştirilemeyeceğini geç de olsa anlayan Amerikalılar, bunu telâfi etmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Nitekim Rochester Üniversitesinde bu yönde bir adım atılmış ve mühendislik eğitimini üstün başarıyla tamamlayan öğrencilere, ek bir yıl okuma imkânı tanınmıştır. Öğretim harcının alınmadığı bu ek sürede, sanat ve edebiyat konularında seçmeli dersler verilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ

İLETİŞİM VE GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
GRAFİK TASARIM UZMANLIĞI
TASARIM KÜLTÜRÜ
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
ANİMASYON
GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
REKLAM YAZARLIĞI
SPiKERLiK-SUNUCULUK EĞİTİMİ (DİKSİYON)
VİDEO EDİTÖRLÜĞÜ
YÖNETMENLİK
FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ
MUHABİRLİK
YAZARLIK ATÖLYESİ
ÇEVİRİ ATÖLYESİ

FELSEFE VE İNSAN BİLİMLERİ
FELSEFE ATÖLYESİ
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
SOSYOLOJİ VE SİYASET ATÖLYESİ

BİLGİSAYAR OKULU
Grafik Tasarım Uzmanlığı
Microsoft Office Eğitimi
Web Tasarım Uzmanlığı

DİL OKULU (İNGİLİZCE)
GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI
TOEFL
KPDS

Daha ayrıntılı bilgi için web sayfamızı www.bsfakademi.net ziyaret edebilirsiniz.

ADRES: İstiklal Cad.No. 280 Beyoğlu www.bsfakademi.net [email protected]
Tel: (212) 245 93 93 Faks: 245 93 90

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir