Bin Aydan Hayırlı Gece

Bu gece Kadir gecesi. Kadir gecesinde yapılan bir ibadet diğer zamanlardaki bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bu hayırdan mahrum kalan, gerçekten mahrum bir kimsedir.

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı ve Yüce Allah’ın, hakkında müstakil bir sure gönderdiği müstesnâ bir gecedir. Aynı adı taşıyan sûrede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu, biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” Bu kutsal gecede; – Şerefli bir kitap (Kur’an-ı Kerim) – Şerefli bir melek aracılığıyla, (Cebrail) – Şerefli bir ümmetin, – Şerefli peygamberine (Hz. Muhammed A.S.) nazil oldu. Kadir gecesi; – Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, – Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması, – Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden, bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır. Cebrail (a.s.)’in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir. Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah’ın büyük bir lütfüdür

EN BEREKETLİ GECE

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Gece ile ilgili olarak da Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır. “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, ayrıca Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması sebebiyle de, Kadir gecesi üstün bir değer taşımaktadır.Cebrail (a.s.)’ın diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ramazanın içinde bir gece var, o bin aydan daha hayırlıdır. Çok mübarek bir gece. Bunun hayrını yakalayamayan, hayrından mahrum kılınan, bunu kaçıran, bunu değerlendiremeyen, kadrini kıymetini bilmeyen, veya o geceye yakışıksız tavırda o geceyi geçirmiş olan, hakikaten büyük mahrûmiyete uğramıştır.” buyuruyor.Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki: “Bu gece yer yüzünde melekler çakılların sayısından, çakıl taşcıklarının sayısından daha çoktur.” Yâni pek çok melek etrafı kaplayacak, yer yüzüne inecek. Her taraf melek dolacak kadir gecesinde…

NASIL DUA ETMELİ

Bu geceyi, namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur. Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitap’ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir. “Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.” (50) Bu sebeple, Kur’an-ı Kerimin yeryüzüne inmeye başladığı bu mübarek gecede, Kur’an okumanın ayrı bir değeri vardır. Peygamberimizin saygıdeğer eşi Hz. Aişe (R.A.) diyor ki: “Peygamberimize:
– Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum. Peygamberimiz: -“Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et” buyurdu. Kadir Gecenizi tebrik eder. Yüce Yaratıcımızdan bu mübarek günlerin ve bu gecenin hayırlara vesile olmasını dileriz.

GECENİN HİKMETİ NE ?

Bu “Bin ayın” hikmeti nedir sorusuna cevap olarak İmam Malik de Muvatta’ında şöyle der: “Güvenilir âlimlerden duyduğuma göre, Resulullah’a önceden insanların ömürleri gösterildi veya bu ömürlerden Allah’ın dilediği kadarı gösterildi. İşte bu yüzden Efendimiz ‘Başka ümmetlerin uzun ömürleri içinde yapamayacakları amelleri ümmetim kısa ömrü içinde yapmış olsun’ diye niyazda bulundu ve Allah da ona bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesini bahşetti.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir