BİN LADİN VE EVRENSEL HUKUK

Usame Bin Ladin’in öldürülme şekli, çağdaş Batı dünyasının çifte standardını ortaya koyan çok çarpıcı bir örnek. Hukukun evrenselliğinden, insan haklarından, suçların bireyselliğinden ve şeffaflıktan bahseden Batı dünyası, yeri geldiğinde bunların hepsini bir kenara itip işi pişkinliğe vurabiliyor. Bütün bu ihlalleri yaptığı yetmezmiş gibi, küstahça PR kampanyaları yürüterek dünya kamuoyunu uyutmaya çalışmaktadır.

İşin acı tarafı, İslam dünyasındaki en ufak olayı abartıp insan haklarından dem vuranlar şimdi hiç ortalıkta görünmüyorlar. Mesela zaman zaman Suudi Arabistan’da veya İran’da vuku bulan idamlar karşısında insan hakları savunucusu kesilen, bu bahaneyle İslam’a ve şeriata saldıran medya, Batı söz konusu olunca dut yemiş bülbüle dönebiliyor.

Usame Bin Ladin’in suçlu olması evrensel hukuk kriterlerini çiğneme hakkını kimseye vermez. Pakistanlı yetkililerden habersiz bir operasyon düzenlemek, silahsız bir insanı tutuklama imkanı varken sorgusuz sualsiz öldürmek ve üstelik orada bulunan aile efradını da çoluk çocuk, kadın, sivil demeden öldürmek hangi hukukta yazar? Hele hele cesedi denize attığını açıklamak nasıl bir anlayıştır? Bunu insan onur ve haysiyetiyle izah etmek mümkün değil.

Bizim inancımıza göre insan eşrefi mahlûkat olarak yaratılmıştır. Onun suçlu olması durumu değiştirmez. Suçluyu tutuklayıp mahkeme huzuruna çıkarabilirsiniz. Ama bu imkan varken yargısız infaz yapamazsınız. Hele de o insan öldükten sonra artık hesabını öbür dünyada vermek üzere bu dünyadaki işi bitmiştir. Onun cesedi üzerinde tasarruf hakkı kimsenin elinde değildir artık.

Bin Ladin’in herkesten çok İslam’a gölge düşürdüğü ve insanlığa zarar verdiği doğrudur. Ama ABD’nin buradaki tavrı insanlığa çok daha büyük zarar vermiştir. Nitekim olayın üzerinden fazla zaman geçmeden Pakistan’da çok kanlı olaylar yaşandı. Bunda elbette ABD’nin ciddi sorumluluğu var. Zira Batı’nın bu çifte standardı toplumların vicdanında önemli rahatsızlıklar doğurmuştur. Bu ise sokaktaki saf Müslümanları harekete geçirip kullanmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir.

Batı’daki akıl ve vicdan sahibi insanlara bu konuda çok büyük görevler düşmektedir. Zira bu gidişat topyekun insanlığın felaketini hazırlamaktadır. Şüphe yok ki, zulüm payidar olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir