Bizans Müslüman Sarığı Tercih Etmişti

Türk İslam karşıtlığıyla bilinen Papa 16. Benedikt, içindeki yanlış ve çirkin duyguları ifade ederken, Bizans İmparatoru Manuel II Paleologos’un sözleriyle destekleyerek, kışkırtıcı bir tavırla tüm dünya Müslümanlarını ajite eden bir tutum sergilemiştir…

“Şehrin ortasında Latin Katolik papazlarının ayin taşları yerine, Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim!..


Kostantin


Türk İslam karşıtlığıyla bilinen Papa 16. Benedikt, içindeki yanlış ve çirkin duyguları ifade ederken, Bizans İmparatoru Manuel II Paleologos’un sözleriyle destekleyerek, kışkırtıcı bir tavırla tüm dünya Müslümanlarını ajite eden bir tutum sergilemiştir…


Tüm hoşgörü ve diyalog çalışmalarının, sadece fikirlerini empoze için bir monolog olduğunu, düşüncelerinin asla hoşgörü içermediğini, kendi lisanıyla teyit etmiş, hoşgörü ve diyalog karşıtlarının yüzlerce kitap, konferans, panelle anlatamayacağı bir gerçeği kendisi bizzat çok net bir şekilde ifade etmiştir…


Manuel II Paleologos’un sözlerine atıfda bulunan (Joseph Alois Ratzinger) Papa 16. Benedikt’ e hemen bir başka Bizans kıralı, Andronikos IV. Manuel II.’in oğlu, Ioannes V.’in torunu nam-ı değer KONSTANTIOS XI. PALAIOLOGOS un, yani Bizans’ın son Kralı Kostantin’in:


“ŞEHRİN ORTASINDA LATİN KATOLİK PAPAZLARININ AYİN TAŞLARI YERİNE, MÜSLÜMAN SARIĞI GÖRMEYİ YEĞLERİM!..”


Sözünü hatırlatmak isterim…


Büyük Sultan Muhammed Fatih Han, İstanbul u kuşattığı zaman, kaybedeceklerini anladığında, Kostantin, kotolik dünyasından, papalıktan yardım istedi. Bunun üzerine 12 Aralıkta İstanbul a gelen, Kardinal Isidoros, Kostantin e yardımdan çok yangından mal kaçırır bir tavırla, 1452’de Ayasofya’da union’u (birlik) ilan ederek Roma usulünde ayin yaptı. Bu ayin üzerine Katoliklere ve Latinlere büyük bir kin duyan Bizans Halkı galeyana geldi ve entrikacı Katolik papazlarına, Müslüman sarığını tercih ettiğini ifade eden, tarihe geçen bu meşhur sözü söylediler…


Kardinal Isidoros’un, o günkü karışıklık içinde, Ayasofya da Roma usulü ayin yapmasının amacı, Kostantin’in mülkiyetinde görülen Ayasofya nın Kotolik kilisesi olması içindir. Nitekim, bu günkü papanın da aynı heves içinde olduğu, gelmişken Ayasofya da Roma usulü ayin yaparak, bir takım gizli entirikalar peşinde olduğu söylenmektedir…


O gün Kardilal Isidoros un amacına nail olamadığı gibi, bu gün ki, Benedikt in de bu sinsi emellerinin gerçekleşmeyeceğini, o gün olduğu gibi, bu günde AB diyeti olarak dayatılan Ayasofya nın Roma kilisesi olması, bir takım karanlık güçlerin, hiçbir zaman gün ışığına çıkamayacak bir hayali olarak kalacaktır.


Eski bir nazi olan bugün ki papa Benedikt, İslam’a ve Peygamber e karşı çirkin sözlerini ne hikmettir ki, yine Almanya da sarf etmiştir. Bu gün dünyanın bir çok yerinde halen kan döküp türlü işgenceler uygulayan Müslüman Aleminin maddi manevi zenginliklerini yağmalama hareketi olan haçlı zihniyeti, tüm canlılığıyla karşımızdadır. Cinsel sapıklıktan, uyuşturucu tacirliğine, ve her türlü cinayetlerle anılan Vatikan’ın bu pervasız açıklamaları, bir takım hevesler içinde ki saf dil Müslümanların ikazı ve uyarılması için çok yerinde ve zamanında olmuştur.


Tarihe adını, Türkleri Avrupa ya sokmayan papa olarak yazdırmış olan 1. Benedictus’un ismini ve misyonunu kullanan Ratzinger’in görevinin de Roma Kulübü olarak bilinen AB ne Türklerin girmesini engellemek olduğunu artık sağır sultan bile bilmektedir.


Bir zamanlar Osmanlı Sultanlarının emrinde olan, Vatikan, liderleri’in bu gün ki planlı programlı bu sataşmalarına; Müslümanlarında aynen onların uslubuyla cevap vermesi gerekir. Vatikan da yöntem: “Affet, (affedermiş gibi görün) ama asla unutma!..” dır.


Handan Özduygu


[email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir