Dinle ve İzle

Milli İstihbarat Teşkilatı, son 2 ayda Türkiye’de kurulan her türlü iletişimi gözaltına aldı. Vatan’ın haberine göre, MİT bütün sabit telefonları,cep telefonlarını, bütün e-mail yazışmalarını,izledi.

Yurt dışı da dahil yapılan tüm sabit hatlı telefon görüşmeleri, Turkcell, Telsim, Avea hatlı tüm cep telefonlarından yapılan konuşmalar, bütün e-mail yazışmaları, faks ve SMS mesajlarının en dataylı bilgileri mahkeme kararıyla MİT’e iletildi. Bu bilgilerin MİT’e verilmesi kararını alan ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ydi. MİT Müsteşarlığı Diyarbakır Bölge Başkanlığı, 6 Mayıs 2005’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 8 Nisan ile 30 Mayıs 2005 tarihlerini kapsayacak şekilde Türkiye’de GSM, sabit hat ve internet üzerinden yapılan tüm telefon görüşmelerinin detay bilgilerinin kendisine verilmesi için mahkeme kararı alınmasını istedi. Bu talebe gerekçe olarak da “Yurt dışı bağlantılı silahlı terör örgütlerinin yasadışı faaliyetlerine yönelik olarak faillerin belirlenmesi, ele geçirilmesi ve suç delillerinin elde edilmesi ve eylem planlarının önceden öğrenilmek sureti ile engellenmesinin başka türlü yollarla mümkün olmamasını” gösterildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ilettiği 6. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği aynı gün MİT’in istediği kararı çıkardı.
Kararda, yurt dışı çıkışlar ve girişler dahil olmak üzere tüm GSM şirketlerinin (Telsim, Turkcell, Avea) ve Türk Telekom aboneleri ile uzak mesafe telefon hizmeti vermeye yetkili iletişim şirketleri tarafından işletilen telefonlar üzerinden 8 Nisan 2005 ve 30 Mayıs 2005 tarihleri yapılan iletişime ait tüm detay bilgilerinin MİT Müsteşarlığı’na verilmesi kararlaştırıldı. Kararda MİT’e verilmesi hüküm altına alınan detay bilgileri ise şöyle sıralandı: “Arayan, aranan, Cell İD, data hattı, IMEI, AMS, MMS, GPRS üzerinden internete bağlanma, internet üzerinden uzak mesafe telefon görüşmeleri, IP sunucu karşı sunucu bağlantıda kullanılan telefon bağlantısı, gelen giden bilgi akışı, kullanıcı adı, faks bilgileri ve abonenin isim, adres, kimlik fotokopisi, hattı hangi bayiden ve hangi tarihten aldığı.” Kararda kamu kurum ile kuruluşları adına kayıtlı telefonları ile kamuda görevli amir ve memur konumunda bulunanların şahsi ve resmi olarak kullanımında bulunan iletişim araçlarına ait bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu ise MİT

Müsteşarlığına bırakıldı.
Başsavcılık doğruladı

6. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği’nin bu kararını, öncelikle kararın altında imzası olan hakim Sami Tetik’e sorduk. Tetik, dışarıda olduğunu belirterek sorularımıza “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine aradığımız Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan,
Başsavcıvekili Sinan Erdem ile görüşmemiz gerektiğini söyledi. Başsavcı Vekili Sinan Erdem de kararın varlığını teyit etti. “Siz beni aradıktan sonra kararı veren hakim arkadaşımızı da (Sami Tetik) aradım, ona da sordum. Konu elbette hassas bir konu. Kararın içeriğine ilişkin bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ama yanlış bir anlama olmasın. Kararda telefonların dinlenmesi söz konusu değil. Sadece yapılan görüşmelere ilişkin detay bilgilerin istenmesi söz konusu. Tıpkı çalıntı cep telefonlarında yapılan takip gibi…”
Karara dayanak gösterilen yasa bugün yürürlükten kalktı
6 Mayıs 2005’te verilen kararın yasal dayanakları “Anayasa’nın 22. maddesi ile 4422 sayılı yasanın 2, 4, 11 ve 16. maddeleri” olarak sıralandı. Bu maddeler ise yeni ceza yasalarındaki düzenlemeler doğrultusunda bugün yürürlükten kalkıyor. MİT’in tüm Türkiye çapında yapılan telefon görüşmelerine ait bilgileri almasına gerekçe gösterilen yasada çıkar amaçlı suç örgütleri ile terör örgütleri üyeleri veya bunlara yardım ettiğinden kuşku duyulanların iletişimlerinin dinlenebilmesi ve tespit edilebilmesine olanak sağlıyor. “Haberleşme hürriyeti” başlıklı 22. maddesi “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle” ve hakim kararı alınarak haberleşmenin gizliliğine dokunulabileceğini düzenliyor. Yasanın sadece suç işlediği kuşkusu olanlara yönelik olarak düzenleme yapmasına rağmen, mahkemenin tüm Türkiye’de yapılan iletişimin detay bilgilerinin MİT’e verilmesine karar vermesi dikkat çekti.
Gereği düşünüldü tüm bilgiler MİT’e
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin MİT’in talebi üzerine 6 Mayıs 2005’te verdiği kararda şöyle deniyor: “Talebin kabulü ile yurt dışı bağlantılı illegal silahlı terör örgütlerinin yasadışı faaliyetlerine yönelik olarak faillerin belirlenmesi, ele geçirilmesi ve suç delillerinin elde edilmesi ve eylem planlamalarının önceden öğrenilmek sureti ile engellenmesi başka yollarla mümkün olmadığından yurt dışı çıkışlar ve girişler dahil olmak üzere Telsim, Turkcell, Avea, Türk Telekom AŞ uzak mesafe telefon hizmeti vermeye yetkili A, B. C tipi lisansı olan iletişim şirketleri tarafından işletilen ve telefon üzerinden yapılan iletişime ait tüm detay bilgilerin MİT Müsteşarlığınca detay kayıtlarının alınması ve incelenebilmesi konusunda Anayasa’nın 22. maddesi ile 4422 sayılı yasanın 2, 4, 11 ve 16. maddeleri uyarınca 08. 04. 2005 tarihleri ile 30. 05. 2005 tarihleri arasını kapsayacak şekilde izin verilmesine karar verildi.”

CELL ID, IMEI GPRS ne demek?

Kararda geçen teknik terimlerin anlamları şöyle:

CELL ID:

Cep telefonu ekranında semt adı olarak görünen baz istasyon hücre bilgisi. (Kızılay, Taksim gibi). Cep telefonu kullanıcısının bulunduğu yerin tespiti amacıyla kullanılıyor.
Data hattı: İnternet üzerinden bilgi aktarımı sağlanması.

IMEI:

Kullanılan cep telefonunun seri numarası. Seri numarası ile o cep telefonunda farklı hatlarla yapılan telefon görüşmeleri ve cep telefonunu taşıyan kişinin bulunduğu yer rahatlıkla belirlenebiliyor. Çalıntı cep telefonları bu numaranın takibi ile bulunabiliyor.

AMS:

(Akıllı Mesaj Servisi): Bilgisayarlar üzerinden, Windows kullanıcılarının e-mail gönderir gibi ister bir kişiye, ister birçok kişiye anında kısa mesaj gönderebileceği servis.

MMS

(Multimedya Mesaj Servisi): Kısa mesajdan farklı olarak ses, görüntü ve hareketli görüntüyü kısa mesaj olarak gönderebilmeyi sağlayan mesaj servisi.
GPRS (General Packet Radio Service): İnternete cep telefonuyla bağlanma ve böylece cep telefonu üzerinden internet haberleşmesini sağlayan teknoloji.
İnternet üzerinden uzak mesafe telefon görüşmeleri: İnternet üzerinden sağlanan ve dakikası 5 cente kadar düştüğü için çok ucuza mal olan uluslararası telefonla görüşme olanağı.
IP sunucu karşı sunucu bağlantıda kullanılan telefon bağlantısı: lP, (İnternet protokol numarası) her internet kullanıcısı bilgisayarın sahip olduğu farklı bir numarayı ifade ediyor. Bu kavram, genellikle data (veri) aktarımında kullanılan, iki internet kullanıcısı arasındaki telefon bağlantısını ifade ediyor.
A tipi lisans: Türk Telekom’un verdiği hizmetle aynı hizmeti veren şirketler. Telefon ahizesi kaldırıldığında, sinyal alıp arama yapılabiliyor.
B tipi lisans: 4 haneli numara çevrildikten sonra şirket hattını kullanarak yapılan telefon görüşmesi.
C tipi lisans: 11 haneli erişim numarası çevrildikten sonra arama yapılmasına olanak sağlayan şirketlere verilen lisans. Türkiye’de bu hizmeti veren yaklaşık 40 şirket var.

Kemal Göktaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir