Fransız Mallarına Boykot Kampanyası

Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan” yasa teklifini görüşmeye hazırlanan Fransa’ya karşı Ankara Sanayi Odası boykot kampanyası başlattı. ASO Başkanı Zafer Çağlayan, teklifin görüşüleceği gün, ’’Ermeni soykırımı yoktur’’ demek için Paris’e gidecek

Sözde Ermeni soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısının Perşembe günü Fransa Meclisi’nde yapılacak oylamada kabul edilmesi ihtimali Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre seçim dönemine rastlaması nedeniyle oldukça yüksek görülüyor.


“Bu tasarı Avrupa kültürünün temeline, düşünce ve fikir özgürlüğüne karşı bir girişimdir” diyen bir Dışişleri yetkilisi, Türkiye’nin tasarıya karşı hem siyasi hem de ekonomik düzeyde elinden gelen çabayı gösterdiğini ve girişimlerde bulunduğunu, ancak Fransa’da seçim dönemine girilmiş olması ve yasaya karşı çıkacak olan çok sayıda milletvekilinin seçim bölgelerinde olacakları için tasarının Meclis’te kabulünün mümkün olduğunu, hatta Perşembe günü gündemin ilk maddesi olan bu tasarının tartışma bile olmadan doğrudan oylamaya sunulmasını beklediklerini belirtti.

Mecliste kabul edilmesi durumunda tasarının Senatoya ve Cumhurbaşkanına gideceği bir süreç bulunduğunu anımsatan yetkili, “Bununla birlikte Meclis’ten geçmesi düşmanca bir karar olacak ve Fransa, Türkiye’de birçok alandaki ayrıcalıklı konumu ve ağırlığını yitirecektir. İlişkiler yeniden gözden geçirilecek, birçok alanda ve özellikle ekonomik alanda gelecekte büyük projelerde Fransa dışlanacaktır” diye konuştu.

Türkiye’de fikir ve düşünce özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çabalar sürerken, Türkiye’nin Ermenistan’a Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifi masadayken Fransa’nın böyle bir karar almasının “ahlaksızca” olacağını ve Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesini de engelleyeceğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bununla birlikte Türkiye’de gösterilecek tepkilerin “ölçülü olması ve çığırından çıkmaması” gerektiğini vurguladı.


-TBMM’DEKİ CEZAYİR TASARISI-


TBMM’de Cezayir konusunda Fransa’ya karşı bir teklif verildiğini duyduklarını belirten Dışişleri yetkilisi, “Fransa ile aramızdaki soruna üçüncü ülkeleri karıştırmamak gerekir. Hem Cezayirliler böyle bir şeyi istemiyorlar. Hem de Fransa’nın yaptığının aynısını biz yaparsak artık onlara ’yanlış ve vahim bir hata yapıyorsunuz’ diyemeyiz” görüşünü savundu.

Dışişleri yetkilisi, Fransa’daki tasarı sonunda yasalaşsa bile bir Fransız vatandaşının, ifade özgürlüğünü çiğnediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurması halinde yasanın iptal edilmesi ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Fransız şirketlerinin Türkiye’de birçok yatırımı bulunduğunu, bu yatırımların çoğunun Türklerle ortaklık biçiminde olduğunu ve bu şirketlerde çok sayıda Türk vatandaşının işçi olarak çalıştığını anımsatan yetkili, tasarı nedeniyle Fransız iş adamlarının “diken üzerinde” olduklarını ve tasarı aleyhinde yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Yetkili, bu şirketlere karşı kampanyanın Fransız çıkarları kadar Türk çıkarlarını da zedeleyebileceğini belirtti.

Yetkili, Türk medyasının Avrupa’daki Türk sivil toplum örgütlerini harekete geçirici yayınlar yapması gerektiğini, başta Fransa olmak üzere Avrupa’daki Türklerin demokratik yöntemlerle tepkilerini göstermelerinin etkili olacağını kaydetti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, ’’Ermeni soykırımının inkarını cezai yaptırıma bağlayan yasa teklifinin’’, daha çok Fransız aydınlarını, araştırmacılarını etkileyeceğini ve Fransızların kendi ifade ve düşünce özgürlüğü açısından sıkıntı yaratacağını kaydetti.

DİSK Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Ulusal Meclisinde, 12 Ekimde, ’’Türkiye’de 1915 yılında yaşanılan olaylarla ilgili olarak herhangi bir tartışmaya olanak vermeyecek, Ermeni soykırımının inkarının cezalandırılmasına ilişkin bir yasa teklifinin’’ görüşüleceği hatırlatıldı.

Yasanın kabul edilmesi halinde, kamuoyunda ’’Ermeni sorunu’’ diye bilinen, tarihsel geçmişle ilgili olarak Fransa’da görüş bildirmenin yasaklanacağı ve cezai uygulamaların söz konusu olacağı anımsatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

’’Konunun Fransa Ulusal Meclisine getirilmesini doğru bulmuyoruz, çünkü siyasetçilerin yasalarla çözecekleri bir sorun olarak görmüyor, konunun uzmanı tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyoruz. Fransa Ulusal Meclisinde ele alınacak yasa teklifi, sorunu çözmek yerine, düğümü kesip atmaktan da ibaret kalmayacak, kesilip atılan şey düşüncenin özgürce ifade edilmesi olacak ve dünyada demokratik hak ve özgürlüklerin ülkesi sayılan Fransa’nın üzerinde kara bir bulut oluşturacaktır.’’

’’Bu yasa teklifi daha çok Fransız aydınlarını, araştırmacılarını etkileyecek ve Fransızların kendi ifade ve düşünce özgürlüğü açısından sıkıntı yaratacaktır’’ denilen açıklamada, sorunun çözümüne gidecek yegane yolun, konunun, uzmanı tarihçilere ve bilim adamlarına bırakılmasından geçtiği ifade edilerek, ’’Türkiye ve Ermenistan tarihçilerinin yanı sıra dünyanın saygın, soruna özgü bilgiye sahip, araştırmacı tarihçilerden oluşturulacak ’ortak komisyon’, halklarımız arasında hoşgörü, dostluk ve işbirliğine dayalı ortak bir geleceğin paylaşılmasına olanak verecek bir ilk adım olacaktır’’ görüşü dile getirildi.


-TEKGIDA-İŞ’TEN BOYKOT KARARI-


Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA-İŞ) Genel Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada, tasarıyı gündemine getiren Fransa’yı protesto etti.

’’Fransız hükumeti ve siyasetçileri atmaya hazırlandıkları bu akıl, bilim ve demokrasi karşıtı adımı geri almak zorundadır. Avrupa Birliği de, bayraktarlığını yaptığı evrensel insanlık ideallerine sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda sahip çıkmadığını kanıtlamalıdır’’ denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

’’TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, son derece incitici ve dayatmacı emperyal devlet tavrını barındıran bu yasa tasarısı nedeniyle, ülke içindeki Fransız şirketleri ile her türlü ithal Fransız malına boykot eylemi başlatıyoruz. 12 ekimde, tasarının onaylanması halinde ise boykot eylemi kalıcı olacaktır.’’

-OTOMOTİVDE ’’FRANSA’’ TEDİRGİNLİĞİ…

Fransa’nın, ’’Türklerin Ermenilere soykırım

yaptığı’’ iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısını tartışmasının, Türkiye’de, Fransa imalatı otomobil satan bayileri endişelendirdiği bildirildi.

Türkiye’de otomotiv pazarının ortalama yüzde 23.6’sını elinde bulunduran Oyak-Renault, Citroen ve Peugeot otomobillerin satış ve servis hizmetlerini veren bayiler, Fransız malları boykot edildiği takdirde zarar göreceklerini savunuyor.

Adana’da Peugeot otomobillerin satış ve pazarlamasını yapan Dörtler Plaza Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peugeot’un Türkiye’deki pazar payının yüzde 9’dan yüzde 6,5’a gerilediğini anımsatarak, ’’Türk halkı milliyetçidir. Fransa, Ermeni soykırımı iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısını kanunlaştırırsa mutlaka satış sıkıntısı yaşarız. Ancak, geçici olmasını ümit ediyoruz’’ dedi.

Fransa’nın daha önce de Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getirdiğini ve bunun satışlarını olumsuz etkilediğini anımsatan Değirmenci, şunları söyledi:

’’Fransa, ürettiği otomobilleri distribütörlük aracılığıyla değil, bizzat kendi satış ekibiyle pazarlıyor. Ermeni soykırımı iddialarından dolayı daha önce otomobil alımı için işlemlerini başlatan birçok müşterimiz talebini geri çekti, ardından da bu tepkisinin Fransız yetkililerine iletilmesini istedi. Aynı sorun yine gündeme gelecek.’’


-’’FRANSIZLAR (PANİĞE GEREK YOK) DİYOR’’-


Değirmenci, yaşadıkları tedirginliği Fransız satış sorumlularıyla görüştüklerini belirterek, ’’Kendileri (Biz bütün Avrupa’da otomobil satıyoruz. Bu tür olaylar olur, daha önce de yaşadık. Peugeot, Türkiye’de otomotiv pazarında yüzde 9’luk paya sahipken, bu yüzde 6,5’a kadar geriledi ancak, bu durum Türk halkının ekonomik durumunun gerilemesinden kaynaklandı. Türk halkı milliyetçidir ancak, bu öfke uzun sürmez, paniğe gerek yok) şeklinde tahminde bulunuyorlar’’ dedi.

Citroen marka otomobillerin satış ve servis hizmetini veren Tekbaş Otomotiv Şirket Müdürü Faruk Sakar ise Fransa’da yaşanan gelişmeleri hem bir Türk olarak hem de Fransız imalatı otomobil satan bir bayi olarak kaygıyla izlediklerini söyledi.

Fransa’nın bu konudaki tutumunun doğru olmadığını savunan Sakar, ’’Fransa, Türk halkını tanıyor, geri adım atmalı. Aksi takdirde yapılacak bir boykot her iki ülke ekonomisine zarar verir. Bunun örnekleri daha önce de yaşandı. İtalyan ürünleri boykot edildiğinde bu ülkenin uğradığı ekonomik kaybı herkes biliyor. Bu nedenle, Fransa’nın geç kalmadan hatadan döneceğini ümit ediyoruz’’ diye konuştu.

Sakar, Citroen marka otomobillerin Türkiye’deki pazar payını yüzde 2,1’den ilk etapta yüzde 5’e çekme çabasının bulunduğunu, ortaya atılan iddiaların tüm planları altüst edebileceğini kaydetti.


-TÜRKİYE OTOMOTİVDE BÜYÜK PAZAR-


Renault yetili servisi İsotlar A.Ş İşletme Müdürü Gazi Osman Okçu da, Renault’un binek otomobilde Türkiye’deki pazar payının yüzde 18 gibi önemli bir rakamda olduğunu söyledi.

Okçu, daha önceki boykotta satışların etkilendiğini ifade ederek, ’’Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili haberler ve boykot durunca satışlarımız eskisine döndü ancak, bu kez ortada bir kanun çıkarma çabası var. Bu kanun çıkarsa telafisi de mümkün olmaz. Türkiye ekonomisinden çok Fransa ekonomisi bu durumdan daha fazla etkilenir. Çünkü, Fransız otomotiv şirketleri için Türkiye büyük bir pazar’’ dedi.

-’’HER HAFTA BİR FRANSIZ MALINA BOYKOT’’…

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Bülent Deniz, sözde Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayılmasını öngören yasa teklifinin Fransa Meclisinde kabul edilmesi durumunda, her hafta bir Fransız malını boykot kapsamına alacaklarını bildirdi.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Meclisinin, 12 Ekim 2006 tarihinde sözde Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan bir yasa tasarısını görüşeceğini anımsattı.

Deniz, şunları kaydetti:

’’Fransız politikacıların, Ermeni iddiaları üzerinden ülkemize karşı yıllardan bu yana yürüttükleri çalışmalarda gelinen nokta, bir ülkeyi tarihi ile yargılamanın ötesinde Avrupalılık ruhu ile bağdaşmamakta ve ülkemize karşı hasmane bir tutum içermektedir. Fransız Meclisi oylayacağı yasa tasarısı ile Fransız halkının özgür düşünceye olan saygısını ortaya koyacaktır.’’

Küreselleşen ekonomik düzende ülke mallarına ilişkin boykotun Tüketiciler Birliği tarafından en son seçenek olarak görüldüğünü vurgulayan Deniz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

’’Ancak yaşanan gelişmeler, bu son seçeneğin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle sözde Ermeni soykırımını inkarı suç sayan yasa tasarısının Fransız Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde, 12 Ekim 2006 tarihinden başlayarak her hafta bir Fransız malını boykot kapsamına alacağız. Bu yasa yürürlükten kaldırılıncaya kadar boykot kapsamındaki Fransız mal ve hizmetlerinin sayısını artırarak devam ettireceğiz.’’

Deniz, Türkiye’deki tüketicinin bu haklı tepkisine siyasi iktidarın da katılacağını düşündüklerini belirterek, sivil/askeri tüm kamu alımlarında Fransa kökenli mal ve hizmet satan firmalara ihale yasağı getirilmesini, mevcut ihalelerde yer alan Fransız firmalarına da işten el çektirilmesini talep ettiklerini ifade etti.


TV8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir