GAP, Armagedon Savai in Yapld

Amerikal Evangelik Papaz Danel Wckwreden Mill Gazeteye ok tiraflarda bulundu.

Vahiy kitabnda 7 yl iinde 21 tane felaket yaanacak diyor. 21 tane felaket pepee gelecek. 20`inci felaket ne olacak? Armagedon sava. Frat nehri boaltlacak. Dou tarafndan gelecek askerler kuru toprak zerinden, o nehrin kuru yerleri zerinden geecekler, Armagedon sava iin. Armagedon sava nerede, srailde…Rportaj: Mustafa Ylmazlahiyatym. 8 tane niversite bitirdim. slamiyeti ok iyi biliyorum. Hem ilahiyat diplomalarm hem de languistik diplomalarm var. Yani ngilizce, spanyolca, Franszca, Yunanca(Eski Greke), Arapa, branice, Trke biliyorum. Amerika`da iki ayr ilahiyat fakltesi bitirdim. Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Kelam Blm`nde doktora okudum. 3 yl askerlik yaptm. Vietnam`da savatm. atmalara girdim, Vietnam gazisiyim. 20 seneden beri Trkiye`deyim, Ankaradaym. 1985`de Ankara`ya geldim. O zaman sadece 5 tane Hristiyan vard. Yani slamiyetten Hristiyanla dnenlerin says sadece 5`ti. Burada bir protestan kilisesi yoktu. Hi bir faaliyet yoktu. Ancak 4-5 tane Hristiyan vard. imdi 10 tane kilise var. Yani 20 yl sonra Ankara`da bugn sadece kilise says 10. Burada ilk misyoner benim. lk protestan cemaati ben kurdum. Geen hafta dua gn yaptk. gelenlerin says 250`nin zerindeydi. Tabii bir ok gelmeyen de vard. Ankara`da 300-400 Mesih inanls var u anda.Maam Amerikadan geliyorBenim maam Amerika`daki kilisem dyor. (Btn srarl sorularmza ramen ne kadar para gnderildiini aklamyor) ncil`de der ki Tanr sizin her ihtiyacnz grkemli bir ekilde karlayacaktr. Bu doru benim iin. Hibir eksiim yok. Benim ihtiyacm ne ise Tanr bunu karlyor. Kilisenin geliri ondalktan toplanyor. Toplantlarmzda ondalk keselerini dolatryoruz. Torbalara kardelerimiz istedii kadar para koyuyorlar. Biz bu parayla bizim kilisemizin elektrik, su, avukat paras ne varsa o para ile bu masraflar karlyoruz. Yahve`nin hakk yzde 10`dur. Sizin maanz benim maam ne ise yzde 10 Tanr Yahve`nin hakk. Bu yzden benim maam ne ise yzde 10`unu kartyor kiliseye veriyorum. Dier kardelerimiz de byle yapyor. Ve bylece Tanr bize bol bol bereket veriyor. Benim Amerika`daki kilisemdeki yeler de ayn eyi yapyorlar. Kiliseye yzde 10 veriyorlar. te o paradan bir ksm bana gnderiliyor. Benim Amerika`daki kilisem Wisconsen`da kocaman bir kilise. 12 binden fazla yesi var. Wisconsen zengin bir eyalet. Herkes yzde10 para verdii zaman kilisede para ok oluyor. Hibir ihtiya yok.Gkyznde parti yapacaz7 yl sknt olacak. Bu 7 yl sknt iinde dediim gibi dnya mahvoluyor. te bu srada biz ge ykseliyoruz ve orada parti yapyoruz. sa Mesih`le beraber oluyoruz orada. Bu 7 yl sonunda sa Mesih tekrar aa iniyor, yeryzne. Ve burada 1000 yl srecek millenium dnemi balyor. sa Mesih Kral oluyor. Bar dnemi oluyor. nsanlarn mr tufandan nceki dnem gibi 700-800 yla kadar uzuyor. te Genetik bilimi. Ne diyor genetik bilimi, biz insanlarn genetik problemlerini zdk diyorlar. Artk insanlarn hayat mrnn bu genetik bilimi sayesinde ok uzun olabileceini bilim adamlar aklyor. Biz de bu dnem iinde uzun bir hayat yayacaz. Ve bu bin yln sonunda ahiret gnleri geliyor. Yani kyamet. Bu 1000 senenin sonunda eytan ve Cinler, Tanr`nn izniyle tekrar geri dnecek, son bir kez insanlar tekrar kandrmak iin. te bylece dnyann sonuna gelmi olacaz. Bu dnya yok olacak ve yeni bir dnya kurulacak. Artk cennette yaam balyacak. Ama cennet de baka bir gezegen zerinde olacak. boyutlu byk bir ehir. Ve orada medeniyet olacak. nsanlar orada dnyadaki yaantlarna gre rtbe kazanacaklar, grev alacaklar sonsuz hayat iin. br tarafta dl kazanmak iin bu dnyadaki hayatta dikkatli olmamz lazm.Bush siyasal bir adam. Bir bakan olarak siyaset ile uayor. Ben bir din adam olarak siyasetle uramyorum. Yani benim almalarmn siyasetle hibir alakas yok. O da Hristiyan ben de Hristiyanm. Herhangi bir siyasal almamz yok. Ben siyasal olaylara hi girmiyorum.Kurtulu Yahudilerdendir!srail nedir? srail bir halk. Tanr brahim`i ard. brahim, shak ve Yakub o soydan geliyor. Tanr onlara iki tane vaat verdi. Birincisi kitap. Btn kutsal kitaplar yahudilere ve ancak Yahudilere verilecekti. Tanr Tevrat ve ncil`de bunu sylyor. kincisi ise Mesih. Mesih bedence bir Yahudidir. Yani Mesih, brahim, shak, Yakub`un soyundan gelmektedir. Bizim kurtuluumuz kitaba baldr ve Mesih`e baldr. Kitab ve Mesih olmadan kurtuluumuz olmaz. Yani kurtarc tanr Yahudi olacaktr. Tanr`nn btn kutsal kitaplar Yahudiler tarafndan gnderilmitir. Ve Tanr`nn kurtarcs Yahudilerden gelmitir. sa Mesih dedi ki; Kurtulu Ya-hu-di-ler-den-dir!!! (Buray zerine basa basa vurguluyor) yani sa mesih`in kendi sz bu. Yuhanna drdnc bab 32. ayeti. Bunu sylyor burada. Kurtulu Yahudilerdendir diyor.Gerek Yahudiler bizizGerek Yahudilik nedir? imdi Romallar`n 9`uncu blmne bakarsak burada, gerek Yahudiler bir rk deil. Gerek Yahudiler brahim`in sahip olduu imana sahip olmak demektir. te ben gerek bir Yahudiyim. Bir adam ben Yahudiyim derse bir rk olarak tamam o olabilir. Ama o Yahudi gerekten brahim`le ayn inanca sahip mi? Olmayabilir. Adam Tevrata ve ncil`e bal olursa o kii bir imana sahip olabilir gerek Yahudidir. O adam sadece bir rk olarak gelirse ben senden daha gerek Yahudiyim diyebilirim ona. Romallar 9. blmde diyor ki, srail olanlar hepsi zrael deildir. brahim`in soyundan olsalar bile hepsi onun ocuklar deildir. Demek ki tanr`nn ocuklar olaan yoldan doan ocuklar deildir. brahim`in soyundan olacak olanlar tanrnn vaadine gre doan ocuklardr. Yani her kim Tanr`nn vaadlerini okuyorsa buna itaat ediyorsa o kii gerek Yahudidir. Gerek yahudilik brahimle ayn inanca sahip olmak demektir.Yahve sadrBizim inandmz Allah yani Yahve, gerek Allah`n ismi Yahvedir. Deimeyen ismi Yahve. Orijinal branice terimi. Trke`ye evriliinde Yehova deniyor. te gerek tanr Yehova yani Yahve`dir. Yahve kurtuluumuzdur. sa tanrdr. Yahve sa`nn vcudunda dnyann kurtarcs olarak geldi. Yani Yahve kimdir? sa sadece bir Peygamber deil Yahve`nin kendisidir. Yahve sa`da cisimlemitir.Trkiye bizim iin anahtar lkeTrkiye bizim iin ok nemli. Bildiiniz gibi ilk Hristiyan kiliseler Trkiye`deydi. lk 7 kilisenin hepsi Trkiye`deydi. Aziz Pavlus Trkiye`deydi. Tarsus`lu. Pavlus`un ilk misyonerlik seyahatleri hep Trkiye iindeydi. Pavlus Anadolu`yu gezdi. Galakyallar kitab Ankarallar iin yazld. Galakya blgesi, Anadolu blgesidir yani Ankara. Galakyallar kitab 2000 sene nce Galakyallar, yani Ankarallar iin yazlm. Kutsal kitabn tarihi Trkiye ile dolu. Trkiye bir anahtar lke. Ortadou ile Avrupa arasnda bir anahtar lke. Yani ok ok nemli bir toprak.Vahiy kitabnda 7 yl iinde 21 tane felaket yaanacak diyor. 21 tane felaket pepee gelecek. 20`inci felaket ne olacak? Armagedon sava. Bu Frat nehri boaltlacak. Dou tarafndan gelecek askerler kuru toprak zerinden, o nehrin kuru yerleri zerinden geecekler, Armagedon sava iin. Armagedon sava nerde srailde. Orada nc Dnya Sava patlayacak. te o ordular bu savaa katlmas iin Frat nehri boaltlacak, yani kuruyacak. Ve askerler oradan geecek. te Ortadou`daki bu savaa katlacaklar. te ncil bunu vahiy kitabnda byle aklyor. Dnn 50 sene nce bu nehir nasl boaltlacakt biz tahmin edemezdik. Ama imdi tahmin edebiliriz. Yani artk GAP o koskoca eyi yaptktan sonra Trkiye istedii zaman o sular kesilir. Artk bu mmkn oldu.7 yl byk sknt olacak. 3.5 yl kk sknt, 3.5 yl byk sknt. lk 3.5 yl kk sknt dneminde 14 tane felaket, ikinci sknt dneminde 7 tane byk felaket olacak. imdi benim yorumum u; sa Mesih burda aaya geri dnecek ama dnya zerinde durmayacak. sa Mesih`in ilk ge kndan bugne kadar yaayan mesih imanllar yani gerek hristiyanlar lmden dirilecek, biz yaamakta olanlar da biz de onlarn peinden gideceiz. Bu olay ilahiyat terimi olarak Repture olaydr. Yani alntr. Ge alntr. nk biz normal bir lm grmeden yukar alnacaz. Birinci Selanikliler Drdnc Blmnde ayet 13-18`e kadar. lm olan Mesih imanllar ile biz yaamakta olan mesih imanllar ge ykseleceiz. Bu dnyay terkedeceiz. Yani biz normal bir lm grmeden yukar kacaz. Bu bir anda olacak. Yani bir borazan ile olay olacak yani dnyann nfusu aniden azalacak. Bir ok kii bir anda kaybolacak. Sanki Ufo`lar gelmi onlar gtrm gibi bir olay olacak. Milyonlarca insan aniden yok olunca Deccal ortaya kacak. Deccal yeni dnyann lideri olarak artk kendi kendini ilan edecek. Ben yeni bir tek sistem kuracam. Deccal ok kuvvetli bir adam. Yani eytann kendisi ruhu bu adamn iine girecek. Ve kendisinin tanr olduunu ilan edecek. nsanlarn itaatini ve ibadetini isteyecek.Yeni ticaret sistemi 6, 6, 6, zerinden hesaplanmtr. Yani tane 6 numara zerinden hesaplanmtr. Bu eytann saysdr. Barkod sistemi bu 666 says zerine kurulmu bir sistemdir. Bu yeni kurulmu dinin vatanda olmak isteyen herkes bu sistemi kabul etmek zorunda kalacak. Bu iareti kabul etmiyorsanz eer alveri hakknz yok. Vatanda olmaya hakknz yok. 144 bin yahudi o anda sa mesih`in yeni misyonerleri olacak. Deccal`in sistemini kabul etmeyecek. Onlar bu yahudiler bu iareti kabul etmeyecekler. Yani onlar bu yeni tek dnya devletinin vatanda olmayacaklar ite bu zaman ierisinde bir ok zorluk olacak. Deccal`n zulmne urayacaklar. Zaten dnyann nfusu gittike azalacak. Aslnda zaten dnya mahvoluyor. Okyanuslardaki balklar lyorlar, iklimler deiiyor, yeillik gidiyor, her ey bitiyor. te bunlar hep iaret.

srail, sann gelmesi iin kurulduBen Kutsal kitap konusunda uzmanm. sa 33 yanda ld. lmden dirildi ve yukar utu. Milattan sonra 70 ylnda srail bir devlet olarak yok oldu harap edildi. srail isyankarlk yapt iin Tanr onlarn dnyann drt bir kesine datacak. Ama peygamberler ne demiler son gnler gelmeden nce Tanr sraillileri topraa geri getirecek ve ondan sonra dnyann sonu balayacak. imdi ne oluyor Matta`nn 24. blmnde sa`nn rencileri gelip sa`ya sordu; senin tekrar geliin ve dnyann son olaylar ne zaman yaanacak, bize bildir. sa dedi ki; sava grltleri duyacaksnz, depremler oalacak, anari artacak, ktlklar olacak. Yani dnya tamamen ktleecek. Bunlar nedir? Bunlar doum sanclardr. Bunlar sa Mesih`in tekrar dnnn iaretleridir. Ama esas iaret srail`in geri dn, srail devletinin kuruluudur. sa gelmeden nce srail yeniden kurulacak. Matta 24 blm 32-35te bu anlatlyor. Ne oldu? 1948`te srail yeniden kuruldu. En nemli iaret bu. Tabii sa Mesih`in gelii yaklatka doum sanclar iddetleniyor. Tabii Gney Asya`daki Tsunami de bu byk iaretlerden biridir.

Sapknla dikkat!“Yahudiler, zeyir, Allah`n oludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih (sa) Allah`n oludur dediler. Bu onlarn azlarnda geveledikleri cahilce szlerdir ki, daha nce kfredenlerin szlerini taklit ediyorlar. Hay Allah kahredesi adamlar! Haktan nasl da sapyorlar!”(Tevbe Suresi,Ayet: 30)te Allah`n lanet okuduu bu topluluk bu gn dnyann drt bir yannda kan aktmaya, insanlara zulm ve ikence etmeye devam ediyor. Hem de bu yaptklarn tanrlarnn kendilerine bir grev olarak verdiine inanarak dinleri adna yapyorlar. te Irak, Afganistan, Sudan ve en son Tsunami felaketinin at yaralarla bouan Gney Asya`y aresiz halkna yardm etmek bahanesiyle, toplar ve tfekleri ile igal giriimleri… Son olarak da ran ve Suriye`yi igal potas iine alarak Fas`dan Yemen`e kadar btn bir slm corafyasn tehdit ediyorlar. Hepsi tanry kyamete zorlamak (!) gibi sapk bir inann sonular.Dnyann bu kt gidiat ile ilgili pek ok soruya pek ok anlamsz veya arptlm cevaplar bulmak mmkn. Ama pek ok cevap da bugnk enformasyon kirlilii iinde karanla gmlmektedir. Dnyay kana bulayanlarn bu yaptklarnn asl ve gerek nedenlerini bundan nce olduu gibi bu sefer de sizlere Mill Gazete fark ile sunuyoruz. Arkadamz Mustafa Ylmaz`n bu rportaj bunu yapanlarn gerek niyetlerini grmek iin sizlere perdeyi aralyor. Dnyay bir avu insann tapulu mal gibi gren bu zihniyet, btn insanl inanlmaz bir faciaya srklemek iin bakn neleri kendilerine malzeme olarak kullanyor!

ANKARA UYUYOR, MSYONERLER ALIIYOR!Ankara Batkent`te katl lks bir bina. Bir Kilise. Yemekhanesi, krei, misafir odas, ayin salonu ile gz alyor. Binann giri blmnde ncil bata olmak zere yzlerce kitap ve kaset var. Misyonerlik faaliyetleri erevesinde cretsiz datlyor. Kilisenin banda bir Amerikal var; Daniel Wickwire. 20 yldr Ankara`da misyonerlik yapyor. 1985`te Ankara`ya ilk geldiinde sadece 5 Hristiyan olduunu sylyor. imdi ise sadece resmi kilise says 10… yi yetimi biri Daniel Wickwire. Tam 7 dil biliyor. branice, Arapa, spanyolca, Eski Yunanca dahil… Trke`ye ise 14 bin kelimelik gramer kitab yazacak kadar hakim. Maan Amerika`dan alyor. GAP`n Armageddon iin yapldn, kurtarcnn Yahudilerden geleceini, dnyada yaanan depremlerin (son tsunami dahil) sa`nn dnnn doum sancs olduunu sylyor. Ve Trkiye bizim iin ok nemli diyor. Misyonerlik almalar ile ilgili ok ey yazld izildi. Ancak bu rportaj bir ok gerein bizzat bir misyonerin azndan itiraf. Bir ok insann belki “komplo” diyerek geitirdii, belki “abartl” bulduu misyoner faaliyetlerinin bizzat ilk azdan dorulanmas… Okuduunuzda bunu aka greceksiniz!
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir