HEKVA Hanmlara Yol Gsteriyor

Pek ok ev hanmn ksa zamanda reticiye dntrerek ekonomiye katk salayan HEKVA nemli bir boluu dolduruyor.

El becerisi ekonominin ana dinamiidir“ ilkesini  kabul eden HEKVA yneticileri birok bayann yaptklar ileri ekonomiye kazandrm.

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) kurulduğundan bu yana (1988) yoksul öğrenci ve ailelerinin, dul ve yetimlerin (350 aile, 2000 nüfus) gıda, giyim, yakacak, sağlık ihtiyalarının karşılanmasını organize bir şekilde , evlerinde inceleme de yaparak sağlamakta. Ayni, nakdi yardımlar dışında periyodik olarak düzenlediği etkinliklerle farklı sosyo-kültürel seviyeden birçok kadına ulaşabilmekte, iletişim anında 7500 kişi bulunmaktadr. İstanbul Haseki`de bulunan tarihi  mekannda  yüzlerce bayana  hem eğitim hem de  kültür alanında   yol göstermekte. Vakıf tanımak ve faaliyetleri hakkında bilgi almak için Vakıf yöneticisi Piyale hanım ile konuştuk. Bir zamanlar üniversite öğrencisi ve vakfn bursiyeri de olan Piyale hanım şu anda vakfın yöneticisi durumunda.

-Kadn El ürnleri Projesi yani KP  Hanmlar Eitim ve Kltr Vakf`nn (HEKVA) bir almas. Bu yzden nce HEKVA`dan bahsedelim biraz. Bize vakfnz anlatr msnz?

– Hepimizin bildii gibi  “gnllle dayal alma”  giriimleri Yani STK`lar, toplumlarn ihtiyacn karlamak ve  gelimelerine destek olmak iin nemli katklar salamaktadr. Bu tr giriimlerle toplumsal sorunlar azalmakta;  sosyal moralite ykselmektedir.  Ayrca STK`lar, modern dnemin kar gtmeyen kurulular olarak insanlar arasndaki yardmlamay artrm; sivil giriimlerin toplum hayatndaki “gelitirmeci” rollerini oaltmtr. Hanmlar Eitim ve Kltr Vakf (HEKVA) da, bu temel dncelerden g alarak, yoksul rencilerin ve ailelerin, dul ve yetimlerin; gda, giyim, yakacak, salk vb. ihtiyalarnn karlanmas, ekonomik, kltrel ve eitsel dzlemlerde iyiletirmeye dnk hizmetlerle donatlmas amacyla 1988 ylnda kurulmutur. HEKVA kurulduundan bu yana her yl yaklak 350 ailenin ki bu 2000 nfus etmekte, ayni ve nakti ihtiyalarn organize bir ekilde evlerinde incelemeler  yaparak karlamaktadr. Hayatlarn gelitirmeye ve iyiletirmeye alt kiilerin; renk, soy, cins, mezhep, blge vb. farkllklarna bakmadan; hizmetlerini imkanlar lsnde geni tutarak, adaletli bir anlayla srdrmeye almaktadr. Yardmlarn dnda yine vakfmz periyodik olarak dzenledii etkinliklerle farkl sosyo-kltrel seviyeden birok kadna ulaabilmektedir, iletiim amzda 7500 kii bulunmaktadr.Vakfmz;  kadn ve gen kzlara ynelik T.C. Milli Eitim Bakanl Halk Eitim Mdrl ibirlii ile yllarca Yetikin Eitimi Kurslar aarak beceri kazanmalarn temin etmi farkl konular da geni apl anket ve aratrmalar yapmtr. Son olarak syleyebileceklerim ise Hekva`nn u an ki binas olan ve etkinliklerini gerekletirdii  Haseki semtinde bulunan tarihi Bayrampaa Klliyesinin restore edilerek yeniden  hayat kazandrlmasdr. Bu mekan tarihimizde kadnlarn rnlerini sata sunduklar “Avrat Pazar” ismi verilen geni sahann bir blmnde yer almaktadr. ropartajmzn ana konusu olan  yl srecek KP Projesinin pilot almasnn da bu mekanda  balamas hedefliyoruz. HEKVA ayrca 1995 ylndan bu yana Gkkua stanbul Kadn Platformunun-GKAP- (dernek, vakf, giriim grubu, meslek gruplar) katlmcsdr ve iletiim anda yer almaktadr. KP projesi de GKAP katlmcs 36 STK tarafndan ortak proje olarak kabul edilmitir. 


-Gelelim Kp projesine, bu proje nasl ve hangi amaca ynelik ortaya kt?
Bu Proje;  kadnlarn el rnlerine gittike genileyen pazar yerleri temin ederek, devaml gelir ve i imkan oluturmak, bylece; kadnlarn, ailenin ve lkenin ekonomik kalknma abalarna retim ve pazarlama ile katkda bulunmak amacyla hazrland. Biz yaptmz aratrmalar da lkemizde kadnlarn retime yaygn olarak katlmamasnn nedenlerini aratrdk. Sonu olarak orta da zmlenmemi baz temel sorunlarn olduunu grdk. Bunlar sralamak gerekirse, geleneksel el rnlerinin tketicilerin talebine cevap verecek tr ve dzeyde olmamas, zellikle yoksul kadnlarn eitimsizlii, yeni beceri kazanma, kaliteli malzeme teminindeki imkanszlklar, almalarn standardize ve organize edilememesi yine kadnlar iin mhim bir konu olan rnlerinin deerinde satlaca gvenli pazaryerlerinin yokluu, diyebiliriz.  Tm bu sorunlar iin yaplan uralar ne yazk ki lokal olarak kalm ve yaygnlatrlamam ne yazk ki. biz Kp projesiyle, kadnlarn retici ve giriimci potansiyellerini harekete geirmek istiyoruz. bata yoksul kadnlar olmak zere onlara retim ve pazarlama imkanlar sunmak istiyoruz.
– Nasl olacak bu?  
Geleneksel el ileri tesinde gelir getirici retime ynelik, yeni beceri kazandrma ve eitim programlarndan  daha nce de sylediim gibi ncelikle yoksul kadnlar olmak zere yararlanma frsat sunacaz. Kadnlara retimleri iin ihtiya duyduklar ayni ve nakdi yardm ki bu hammadde, malzeme, ara, gere, nakit, kk kredi olabilir temin edeceiz, en yakn semtlerden balayarak yurtii, yurtd ihracata kadar genileyen, geici, sabit, mobil  pazaryerleri salayacaz, pazarlamada,  bireysel ve kurumsal destek oluturacaz, son olarak syleyebileceim ey ise hizmetin verimliliini, srdrlebilirliini temin etmek iin atlye, kooperatif, iktisadi iletme vb. tesislerle hizmet  imkan vereceiz.


 Projenin amac ve gerekelerine bakldnda, bu gerekler Trkiye`nin her yerinde geerli,yani siz Trkiye`de ki tm kadnlar hedef kitlesi olarak gryorsunuz yle mi?
Projemizin nihai hedefinin, kadnn el rnlerine pazaryerleri temin ederek, kadnn, ailenin ve lkenin ekonomik kalknma abalarna katkda bulunmak, retimin kadna salayaca maddi gelir ve zgvenin salayaca faydalarla mutlu birey mutlu aile ve mutlu toplumun olumasna katkda bulunmaktr.
Sizin de ifade ettiiniz gibi byk bir kitlenin ortak sorunu ve zm kitlenin tamamn kapsayacak ekilde olmal. Tabii ki, bu byk hedef kitleye hizmet etmek iin, ncelikle pilot alma yaplmal. Masa zerindeki teoriler pratie geerken uygulanabilirlii grmek ve yeni revizyonlarn yaplmas iin 3 yl srecek bir pilot alma yaplacaktr. Pilot almamz daki hedef kitlemiz ise HEKVA`nn yardm ettii 350 ailenin yani 2000 nfusun iindeki kadnlar ve HEKVA ile protokol imzalayarak, proje iinde yer alan farkl kurumlarn hedef kitlesindeki retici kadnlar, beceri kurslarnda eitim gren kursiyerlerdir.
– Neler yapacaksnz bu pilot almada ki kadnlarla?
 Projeye bavuran kadnlardan,yoksulluk ncelii dikkate alnarak proje standardnda kaliteli retim yapan 100 kadna  en az ayda 1 kez olmak zere pazaryeri temini salyacaz. Yine Proje kapsamnda destek isteyen ve kaliteli retim yapan 100 kadna kk kredi temini ve 300 Yoksul retici  kadna; hammadde, malzeme, ara gere temini oluturuyoruz. Bu sylediklerim zaten kaliteli rn retebilen kiilerle yaptmz almalar bir de retime kalite kazandrma almalarmz var. Buna ynelik de 300 kadna yeni beceri kazandrma  yine 300 kadnn retim becerilerini ve kiisel geliimlerini eitim programlar ile destekleyerek, toplam 1100 kadna ulama hedefimiz var.
– Projede ska geen bir tanm var, “ncelik yoksul kadna verilmek zere”, ncelik nasl ve neye gre belirlenecek?
ncelik, hayatmzn her safhasnda nemlidir. Standart formlarla ileyen ve bilgilerin oluturaca havuzla bir ok noktada sosyal dokumuzu ortaya koyan almalarla gerekleecektir. ncelikleri belirlemek iin, retici kadnn ekonomik yaps, nce onun doldurduu `durum tespit formu` ve daha sonra ev ziyaretleriyle incelenecek. Siyah, krmz, sar ve yeil olarak belirlenen bir ekonomik yap sistemimiz var. Siyah renk, ayn hanede yaad ailenin aylk geliri asgari cretin altnda olanlar temsil ediyor. Bu da  2004 ilk yar iin 320 milyon TL. net. Bu renk KP Projesinde ncelikli kadnn rengidir diyebiliriz. Krmz renk, aylk geliri asgari cretle Devlet statistik Enstits (DE) verilerine gre alk snr arasnda olan yani 320 milyon – 600 milyon arasnda olan sar renk, DE verilerine gre alk ve yoksulluk snr arasnda bulunanlarn yani gelirleri 600 milyon – 1400 milyon TL. arasnda bulunanlarn son olarak da yeil renk, ekonomik ihtiyac olmayan ve projeden yardm talep etmeyen retici kadnn rengi olarak tanmlanmaktadr. Burada ncelik verilmesinin temel art, daha nce de sylediimiz gibi kaliteli rn reten siyah renkle tanmlanan kadn, daha sonra krmz, sar ve yeil renkle tanmlanan kadnlardr.


– Projede satlacak rnler iin, kaliteli rnler dediniz. Kaliteli rn retemeyen kadnlarn rnleri sata sunulmayacak m? Onlar bu projeden yararlanamayacak m?
Tabii ki yararlanacaklar. retime katlan herkes projeden faydalanacak ancak, pazaryerinde kaliteli el rnleri satlacak. Mteri yoksulun el rnlerini snrl sayda ve sadece desteklemek iin almayacak. Al veri yaptnda kendi ihtiyacn da gidermi olacak. Bu nedenle rnler uzmanlarca deerlendirilecek ve kalitesiz rnlerin nedenlerine baklacak. Eer rn iilik asndan kalitesiz ise, retici kadna yeni beceriler kazandrlacak, malzeme asndan kalitesiz ise, retici kadn hammadde, malzeme ve ara gere konusunda desteklenecek.


– Projeyi benzer almalardan ayran zellikleri nelerdir?
Proje de hizmet iin yer alacak tm kaynaklarn entegre ve koordineli almalarn salayacak sistemi, KP Standart Ynetim Sistemi Organizasyondur. Bu sistem, bir ok kurum,kurulu,ahsn ayn program erevesinde birlikte hareket etmelerini salayacaktr. Standardize edilen form ve raporlarla, kimin kiminle iletiimde olaca, kimin kime kar sorumlu olduu, almalarn ynetim ve organizasyonunun nasl yaplaca net olarak bellidir. Yani bizi benzer almalrdan ayrann organize olmamz salayan bu sistememiz olduunu syliyebilirim.


–  Bu sistemi kullanmaya nasl karar verdiniz ve bahsettiiniz bu sistemi biraz daha aabilir misiniz?
Bu soruyu bizler de kendimize ok uzun sre sorduk. yani nasl bir sistem bulmalyz ki hem derde deva olsun  hem de ok kii tarafndan uygulanabilsin diye.. Zira lkenin her yerinde el rn reten kadnlar var. Uzun almalar sonucu grdk ki, lkemizdeki iktisadi krizin ve her trl yoksullamann ncelikle kadnlar etkilemesi acil mdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bu durumun zlmesi gerekiyordu. zmn nndeki engeller iin sadece lokal faaliyetler yaplmt. Ev eksenli alan retici kadnlarn pazaryerleri iin bu gne kadar yaplan uygulamalarn lokal faaliyetler olarak kalmas, edinilen deneyim ve birikimlerin bir araya getirilerek , almalarn standardize edilememesi ve organize olarak yaygnlatrlamamas asl problemdi. Biz bu durumu bir tr afet olarak nitelendirdik. Buradan hareketle Kadn El rnleri Pazaryerleri Projesini hazrlarken; baars uluslararas uygulamalarla kantlanm  Standart Acil Ynetim Sistemi Organizasyonu = Olay Kumanda Sistemi`ni (Says=Oks) model aldk.
– Nasl bir sistem bu?
KP Projesi iin model alnan sistem, Standart Acil Ynetim Sistemi Organizasyonu, (deprem vb.) afetlerde, uygulanan bir sistemdir.
Buradan da anlalaca zere, afetlerde olduu gibi, projede de daha nce karlamam kiiler, kurum/kurulular, kargaann olumamas iin gerekli olan organize almay ynetebileceklerdir. KP Projesi de KP SYS Organizasyonu ile hayata geirildiinde baarl olmas afet ortamndan daha kolay olacaktr elbette. Sistemin baarsn salayan temel zellikleri sralamak gerekirse  birleik ynetim yaps, net grev ve sorumluluk tanmlanmas, dil birlii (ortak terminoloji), esnek, ihtiyaca gre klp, byyebilen yaplanma, merkezi iletiim, ayrntl ve kapsaml kaynak ynetimi, kontrol edilebilir ynetim araln syleyebiliriz..


–  retilecek deerlerle ilgili birka ey syleyebilir misiniz?
Projenin hayata gemesi halinde, kadnlar gvenli ortamlarda, emeklerini deerinde satabilecekler, rettikleri rnler kalite ve orijinalite kazandka devaml  i ve gelir sahibi olabilecekler, altklar iin bo zamanlarn  retimle deerlendirilecekler, yine kadnlar  ekonomik olarak glendikleri iin kendi imkanlaryla yardma ihtiya duymadan yaamlarn srdrebilecekler. Atlye haline gelen evlerde, ev halknn retime itiraki, aile btesine katknn artmasn salayacak. Yoksullukla gelen gda eksiklii, hastalklar, kz ocuklarnn eitimlerini yarda brakmas,ocuklarn kk yata almaya zorlanmas, zararl madde alkanl, aile ii iddet gibi ynla psiko-sosyal problemin ortadan kalkmasna katk salayacak, devaml yardm talebinin getirdii boyun bkkl yaanmayacak. ok ocuklu kadnlar yahut ya kk ocuk sahibi olanlar evlerinden ayrlmadan uygun zamanlarn retime ayrabildikleri iin hem evlerindeki huzur bozulmayacak hem de ekonomik gelir elde edebilecekler. zel beceri kazandran kurslar, okullar, sadece bir hobi veya  eyiz hazrlna destek veren kurumlar olarak grlmeyecek, bu kurumlar, meslek edindiren, gelir salayan kaynaklara dnecek.Yetitirme yurtlar, huzurevleri, hapishanede yaayanlar, mlteciler, yallar, zellikle engelli kadnlar zamanlarn ve mevcut potansiyellerini retimle deerlendirecek, ekonomik ve  psikolojik adan glenecek,  zgven  kazanacak. Kadnlar bu proje kapsamnda birbirleriyle tanacak, sos yo-kltrel etkinlikler, eitim seminerleri ve bilgilendirme programlaryla kadnlarn zellikle de zor ulalan krsal kesimdeki kadnlarn, sosyallemelerine, kiisel geliim ve eitimlerine  byk katk salanm olacak. rnlerin yurt ii yurt d ihrac ile lkenin ekonomik kalknma abalarna katkda bulunulacak. Yresel, lkemize has kadn el rnleri ile uluslararas dzeyde lkemizin  tantmna  zemin hazrlayacak. Proje evrensel ve standart bir sistem  model alnarak hazrland iin din, dil, rk, ya, stat fark gzetmeksizin tm lkelerde uygulanabilecek ve kadnlara hizmet verilebilecek. Son olarak unu da eklemeliyim, Projede kullanlan Standart Ynetim Sistemi Organizasyonu (KP-SYS) sayesinde elde edilen tm bilgiler etkin bir raporlama ile geni bir veri taban oluturacak, bu veri taban, sorunlara zmler retecek yeni projeler iin kaynak tekil edebilecek. 
– Pazaryerleri projenin olmazsa olmazlar. El rnlerinin satlaca pazaryerleri nerelerdir?
KP projesi kapsamnda, belediye, kurum, kurulu veya ahslar tarafndan tahsis edilen, Yklenici Kurum Ekipleri tarafndan ynetim ve organizasyonu stlenilerek kadn el  rnlerinin satld tm yerler. u anda sadece kadnlara ait bir pazar yerimiz yok ama konuyla ilgili almalarmz sryor. fatih belediyesiyle iletiim halindeyiz. imdilik var olan pazarlarda standlar ayoruz. Bizim pazaryerleri konusundaki asl amacmz balkta toplayabiliriz aslnda ilki Geici KP Pazaryerleri, bunlar iletmesi ve sorumluluu yerel, merkezi ynetimler veya zel sektre ait gnlk kurulup kaldrlan semt pazaryerleri, mesire yerleri, turistik mekanlar ve benzerleri oluyor. kincisi Sabit KP Pazaryerleri, letmesi ve mlkiyeti Yklenici Kurum, Yerel Merkezi ynetimler, zel sektrlere ait olan, ak/kapal mekanlar yani dkkanlar maazalar gibi. son olarak da Mobil KP Pazaryerleri var, yani  aralarla, tketicinin ayana kadar gidilerek semtlerde veya mahallerde kurulan pazaryerleri. 


– Bu konuda size destek verebilecek yerel ynetimlere, zel irketlere ve ahslara da bylece duyurmu oluyoruz ancak neler yaplaca ile ilgili net bilgiler verebilir misiniz?
Yokluu ve yoksulluu ortadan kaldrmann nemine, toplumsal huzurun salayaca yararlara inanan herkesi projeye destek vermeye, projede ortak ve payda olarak yer almaya davet ediyoruz. Bunu yapmak iin, ncelikle pilot proje dneminde HEKVA ile iletiim kurarak, pazaryeri imkan vermek, retici kadnlar iin ayni ve nakti destekte bulunmak, Yklenici Kurum olarak projede yer almak, bunun iin kendi KP Ekiplerini bir an nce yetitirmek vb. konularda katkda bulunabilirler. Bylece retici kadnlar, stanbul ii ve stanbul dndan rnlerini HEKVA`ya getirmek yerine, en yakn Yklenici Kurum dolaysyla KP pazaryerlerine ulaarak, rnlerini satabilir ve gelir temin edebilirler.


– Peki KP tam olarak ne zaman balad ve u an balangca gre hangi aamaya geldiniz?
Projemize hazrlk aamasnda destekte bulunan bir ok sivil toplum kuruluu ve belediyeler yer almtr. Gkkua katlmcs olan kurulularn tecrbelerine, konuyla ilgili daha nce almalar yapm ve srdrlebilirliinde skntlar yaam dier sivil toplum kurulularnn bilgi birikimlerine mracaat edildi. Akas bizlerle bilgi ve tecrbelerini paylarken tm kurulular ve ahslar ok itenlikle davrandlar, bunun yannda stanbul Byk ehir Belediyesinin zellikle alayan Kadn Koordinasyonu Bakan Sayn Reyhan Grtuna`nn destekleri bizler iin ok byk bir motivasyon kayna oldu. lk nce  18 Kasm 2003 tarihinde Sultanahmet`te tahsis edilen geici pazaryerinde; gnlk pratik ve uygulamalarla pilot almamz balam oldu. Deneyimlerimiz, teorinin pratie yansmasnda skntlar yaanmadn, byle almaya gsterilen ilginin ne denli doru ve gerekli olduunu kantyd. Bizi gerekten yreklendirdi.
Alak sesle konutuumuz proje, adeta fslt gazeteleri ile yayld ve  yazl basnda da yer ald. KP Projesi BB tarafndan  Berlin`deki “Yeni Kuran Kadnlar Konferans” na Trkiye`yi temsilen gnderildi. 1-3 Aralk 2003 tarihleri arasnda dzenlenen, Avrupa Birlii`ne dahil lkelerin katld bu konferansta Prof. Dr. mit Meri sundu. GKAP ve HEKVA adna ingilizce olarak tebli edildiinde “Somut ve Avrupa`da da uygulanabilir” bir proje olarak kabul edilmi olmas bizi ok heyecanlandrd.lke geneline baktmz zaman da; u anda 7 ehrin yerel ynetiminden konuyla ilgili bilgilendirme ve eitimleri talepleri var. Yine Boazii niversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Aratrma Enstitsnce, standart afet ynetim sisteminin en iyi uygulama rnekleri arasnda KP Projesine yer verildi. Gelinen noktada, yerel ynetimlerin, zel kurum ve kurulularn destei ile pazaryerlerinin temini iin diyaloglar srmek olup, pazaryerleri tahsis edilir edilmez eitim alm ekiplerce srekli sat organizasyonu ve retici kadnlarn sat balayacaklardr. Bir yandan da tantm almalarmz devam ediyor, web sitemiz ve basnla daha geni kitlelere ulamaya gayret ediyoruz.


– Bizler projenin dier aamalarnda da sizlerle grmek isteriz. imdilik syleyeceiniz son szlerinizi alalm.
KP Projesi hazrlayclar olarak, ilginizden ve toplumsal duyarllnzdan dolay, retici kadnlar adna sizlere teekkr ediyoruz.  Balk ikram etmenin tesinde balk tutmay ve KP Projesinde olduu gibi tutulan balklarn satn da retmeliyiz. almalarmzn  baarya ulamas iin ibirliimizin, birlikte hareket etmemizin nemine yrekten inanyoruz.
Okuyucularnza sayglarmz iletiyor, sizlere baarlar diliyoruz.


KP Projesi farkl kurumlarn kaynaklarn (sivil toplum kuruluu, yerel?merkezi ynetimler, ilgili kurum ve ahslar) standart ynetim ve organizasyon sistemi iinde bir araya getirmektedir. uygulama ehir ii yurt ii yurt d pazar yerleriyle genileme zelliine sahip bulunmaktadr. yllk projenin ilk yl pilot alma olarak deerlendirilecektir. HEKVA`nn yardm ettii 400 aile ve iletiim anda yer alan  kadnlardan 250 sine ulama hedefiyle yrtlecektir.  proje her ilede daimi ve geici pazar yerleri turistlik mekanlar zincir maazalar kadn kooparatifleriyle devam edecektir. KP Projesi kapsamnda almay benimseyen yklenici kurumlar (dernek, vakf, belediye, halk eitim, kz ensttileri vs. ) gnll giriim guruplar ile i birlii yapacak, bu guruplarn ekip almas sonucu kadnlara ulalacaktr. KP Proje merkezlerinde mahalle ile il vb.) btnlrik bir alma gsterecektir. Hekva stanbuldaki kadn kurulular arasnda  (36 vakf dernek giriim gurubu vb) bilgiistiare ibirlii salayan ve iinde yer ald Gkkua stanbul Kadn Platformunun da desteini alm bulunmaktadr. proje ilgili kurum kurulu (stanbul valilii, Kadn Stats Birimi, stanbul Byk ehir Belediyesi alayan Kadn Koordinasyon Merkezi, eitli semtlerdeki smek retmenleri, stanbul Barosu Kadn Hukukular…) ve ahslarla istiare edilmi hayata geirilmesi konusunda gr birliine varlmtr. farkl ilelerdeki yerel ynetimlerden hatta stanbul dndan ( Ankara Kayseri Diyarbakr Bursa Lleburgaz Tekirda Bandrma) proje iinde yer alma ve ibirlii teklifleri gelmektedir.Berlin Belediyesi 17 karde ehirden biri olan stanbul Belediyesini  ek Polonya Maceristan bakentleriyle birlikte  “Giriimci Kadnlar Destekleme de En yi Uygulamalar” konferansna davet etti… Trkiye  delegerasyonu  onferansta proje anlatt: 1 Kagider (Kadn Giriimciler Dernei( 2. KP (Kadn El rnleri Pazaryerleri Projesi) 3. smek (stabul Bykehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar)
Grmeler sonunda Macar Polonyal ve ek kadnlar Kagider yeleriilei birlii yaparak Trkiye`de yatrm yapmak istediler. Ama konferansn en ilgieken projesi Prof. mit Meri`in sunduu Kp oldu. Bu proje iin tm lkeler ortak olup dnya bankasna giebilmenin yollarn aramaya karar verdiler. amac kadnlarn giriimci ve retici potansiyellerini harekete geirmek.  Geleneksel el ileri retmenin tesinde, kadnlara yeni beceri rnlerine kalite kazandrmak onlara gittike genileyen pazar yerleri temin ederek devaml gelir getiren i sahibi yapmak.KP`ten yararlanmak isteyen kadnlar ve Projeye destek olmak isteyenler iin  Hanmlar Eitim Ve Kltr Vakfnn irtibat :0212 530 45 44   –   632 69 76-77 , www.hekva.org, KeiHatun Mahallesi. Haseki Cddesi. No:63 Aksaray- stanbulHEKVA KP GRM GURUBUNUN KP Projesiyle alakal alan kadnlarla yaplan rportajlarHatice Durkaya
1- Sat yapma nedeninizi anlatr msnz?
-Ben gelir getiren bir ite almak istiyordum, ancak i bulmadm. bir arkadamdan byle iler yaplabileceini rendim. aile btcsine katkda bulunmak iin alyorum.
2- Geliriniz geiminize yetiuyor mu?
– Yettirmeye alyorum, geinmek ok zor temel ihtiyalartmz bile bazen karlyamyoruz.
3- Kadnlara ait pazar yeri kurulsa sat yapmak ister misiniz?
– Kesinlikle katlmak isterim.keke byle bir ey olsa.
4- karlatnz glkler nelerdir?
– hava artlar, belediye zabtalar,satn az olmas.


Rita Nedelcu
1- Sat yapma nedeninizi anlatr msnz?
– Para kazanmak iin satyorum. paramz yok ben kzmn yannda kalyorum, onlarn geliri de ok dk, onlara yk olmamak iin alyorum.
2- Geliriniz geiminize yetiuyor mu?
Yemek iin yetiyor zaten ne kadar sat olabilir ki
3- Kadnlara ait pazar yeri kurulsa sat yapmak ister misiniz?
Tabii ki isterim. paral m olacak? paral olursa zor gibi. Bizim gelirimiz ok az.
4- karlatnz glkler nelerdir?
Belediye, zabtalar, polis bizi kovalyor. beni azarlyorlar zlyorum ben yabanc lkeden geldim zaten korkuyorum da


Emine enyiit
1- Sat yapma nedeninizi anlatr msnz?
Kocam eve bakmad iin sat yapyorum. Kocam srekli iki iiyor. ocuklarmn okul ihtiyac ev ihtiyac var ama alan yok. aradm bulamadm. O nedenle sat yapyorum.
2- Geliriniz geiminize yetiuyor mu?
Yetmiyor nasl yetsin. Sat ok az rnler ucuz karmz ama yettirmeye alyorum
3- Kadnlara ait pazar yeri kurulsa sat yapmak ister misiniz?
-Evet ok isterim
4- karlatnz glkler nelerdir?
Hava artlar… nk hasta ve yalym. Zabtalar da bizi istemiyor


aziye Ergl
1- Sat yapma nedeninizi anlatr msnz?
Hayat artlar zorlat iin geinmek iin sat yapyorum. niversiteden emekliyim emekli maam yetmiyor Artk karnmz doyurmak bile ok zor.
2- Geliriniz geiminize yetiuyor mu?
Yetmiyor yetse niye alaym. geinmek zorlat artk
3- Kadnlara ait pazar yeri kurulsa sat yapmak ister misiniz?
Byle bir yer alrsa beni unutmayn. Mutlaka katlmak isterim
4- karlatnz glkler nelerdir?
Karakollara girip ktm. Zabta ve polislerle ok ey yaadm. ama bakalarna muhta olmamak iin alyor ve mcadeleye devam ediyorum.


Glen zmen
1- Sat yapma nedeninizi anlatr msnz?
Biz fakiriz kzm da beyinden boannca iyice parasz kaldk. eim alp az da olsa eve gelir salyordu, o da ld. Ele gne muhta olmamak iin alyorum. Dizlerim de sakat ama dilenmekten iyidir.. yle deil mi?
2- Geliriniz geiminize yetiuyor mu?
Yetmiyor. karnmz ancak doyuruyoruz. Kolay m? Doktor bile giidemiyorum. ama a kalmayaym da Allah`a kr.
3- Kadnlara ait pazar yeri kurulsa sat yapmak ister misiniz?
sterim. kesin yle bir ey olsa niye istemeyeyim. Zabtalar bize kzmasn diye hep dua ediyorum.
4- karlatnz glkler nelerdir?
Souk her tarafmda romatizma, kemik erimesi var. Benim halimdekileri hizmet ediyordur aileleri ama ben doktora bile gidemiyorum. Bir de otobslerde eya tamak zor. Sat da az.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir