HIZIR A.S: GÖRSENİZ NASIL TANIRSINIZ? HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

HIZIR A.S. HAKKINDA HİÇ BİLMEDİKLERİNİZ
ONU GÖRSENİZ NASIL TANIRSINIZ?

Hızır Aleyhisselam’ın ismi anıldığı yerde hazır ve dahi nazır olduğu için Mısırlılar En şerefli selam senin üzerine olsun diye onun ismi geçince sağlarına dönerek selam verirler.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mescid-i Aksada namaz kılarken burada Hızır A.S. atfedilen makamda namaz kıldığını söyler.

Literatüre baktığımızda Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresinde Musa peygamber ile gemi seyahati yapan kişinin Hızır olduğu söylenir. Ancak Kimi müsteşrikler bu hikayenin Büyük İskender’e atfedildiğini iddia ederek Peygamberimizi küçük düşürücü sözler söyleyen oryantalalistleri de eleştirirler.

Muhyiddin-i Arabi Hızır Aleyhisselam’ın kendisine geldiğini, kendisinin ona gitmediğini, aramadığını söyler. Hızırı arayanlar ile onun gittikleri zevat arasındaki makam farkı da dikkat çekicidir.

Hızır Aleyhissilamın gelerek selam verip selamımı falan / filancaya götür dediği emanekçiler olduğu gibi, onu görerek selamlayanlar da vardır.

Başta Tabakat Kitapları olmak üzere (Ebu Abdurrahman Es Sülemi’nin Tabakat Essufiyye) Sülemi’nin tabakatında Hızır ile karşılaşmalar zikredilir.

Hızır Aleyhisselam geldiğinde kişi onun heybetinden korkar. Sekinet hali gelmesi için Hızır Aleyhisselam korkma der.

Hızır ile görüşmek suluk erbabı için çok önemlidir.

İnsanlar, ism-i azamın kendilerine Hızır Aleyhisselam aracılığı ile öğretildiğine inanırlar. Dünyanın dört bir yanında onu için yapılan makamgahlar, camiler vardır.

Hızır Aleyhisselam inanışı şiada da çok güçlüdür.

Hızır Aleyhisselam’ın ab-ı hayat suyunu içtiğine inanıldığı gibi, Adem aleyhisselamı kabre koyduğu için onun ebediyete kadar yaşayası duasına mazhar olduğu da inanılır.

Hızır Aleyhisselam vücut sahibi midir. Yoksa bir fenomen mi değişik tartışmalara yol açmış, bu konu batılıların da çokça ilgisini çekmiştir.

Divan Ehli’nin inancına göre Hızır Aleyhisselam ile birlikte İlyas Aleyhisselam, İdris Nebi ve İsa Aleyhisselam hayattadır. Bunların her biri bir yörenin kutupluğunu yürütmektedir. Dünya üzerinde onların vekili vardır. Her bir kutub da onlara bu anlamda vekillik yapar. Yani Hızır 40’ların başı değildir.
Bu vekiller bu zatların işlerini yürütürler. Mesela Hızır Aleyhisselam denizlerden sorumludur. İlyas Aleyhisselam Karadan.

Abdulhalık-ı Gücdüvani için Hızır A.S. ile yakın münasebette olduğu da söylenir.

Hızır Aleyhisselamı tanımak için sağ eline bakmak gerekir. İşaret parmağı ile orta parmağı aynı boydadır. Bir de sağ baş parmağında kemik yoktur derler. Nedeni ise o parmaktai bir yüzükü Allah için isteyene vermek için parmağını kesmiş, bu parmağın olduğu yerde sonrada kemiksiz , parmak gibi bir et parçası oluşmuştur. Bu nedenle Hıdırellez’den sonra herkes musafahalaşır. Parmağından muhatabının Hızır mı değil mi anlamaya çalışır.

Hızır Aleyhisselamın duasına mazhar olanlar kendilerini çok bahtiyar addederler.

Peki Hızır Aleyhisselam Cebrail midir? Bu soruyu da zihninizin bir köşesinde bulundurun.

Batı da da Hızır Aleyhisselam çokça bilinmektedir.

İslam literatüründe bu güne kadar onunla yapılan tüm karşılaşmaları anlatan menakıblar toplanarak eserler kaleme alınmıştır.

Cuma namazlarının kılındığı büyük camilerde olmayı sever.

Sri Lanka’da, Tunus’da , Sudan’da , Senegal’de, Endonezya’da, Batı ülkelerinde Hızır’a vakıf insanlar vardır.

Buralarda tesis edilen Hızır camileri büyük rağbet görmektedir.

Siz de onu evinize, gönlünüze komşu etmek itiyorsanız bir HIZIR MAKAMI ihdas edin. Bakın sonra neler olacak.

“HIZIR A.S: GÖRSENİZ NASIL TANIRSINIZ? HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir