İnananlarin Güç Kaynagi

Dua felaketler karşısında bizi sarsılıp yıkılmaktan koruyan manevi bir güç,keder ve üzüntülerimizi hafifleterek ruhumuzu huzura kavuşturan şifalı bir ilaçtır

Hayat zevk ve üzüntülerin uğrağıdır. insanin sevinçli günleri olduğu gibi, kederli ve üzüntülü günleri de vardır. İyi günlerimizde neşelenir, hayattan zevk alırız. Sadece zevk almakla kalmaz, geleceğe ait ümitler taşırız. Ümit, bizi daha iyi çalışmaya yöneltir ve başarıya ulaşmamızı sağlar.


İNSAN ACİZDİR


Ne var ki insan, su imtihan dünyasında her zaman gülmez .Bazen aklından bile geçmeyen sürprizlerle karsılaşır:,hiç beklemediği üzücü olaylar ve acı haberler karsısında dayanma gücünü kaybeder. Çoğu zaman, kapısını çalan bu felaketlere karsı koymaya gücü yetmez. Bir yardımcı olmazsa yıkılır. Çünkü insan acizdir, gücü sinirlidir:, bütün zorlukları asacak durumda değildir.


Her zaman Allah ’in yardımına muhtaç olan insan; kederli, üzüntülü zamanlarda ve ümitsizliğe düştüğü anlarda bu ihtiyacı daha çok hisseder.Dua, karamsarlığa düşüp ümidimizi yitirdiğimiz anlarda da kalbimizde parlayan ve bize ümit kapılarını açan bir ışık, keder ve üzüntülerimizi hafifleterek ruhumuzu huzura kavuşturan şifalı bir ilaçtır.


ALLAH İLE VASITA


Allah ile kul arasında bir bağ olan dua, ilahi rahmetin imdadımıza yetişmesini sağlayan önemli vasıtadır. Biz isteklerimizi dua etmek suretiyle Yüce Rabbimize sunar, her hangi bir konuda dilek ve arzularımızın kabul edilmesini isteriz. Yüce Rabbimiz Kur’an-i Kerim ’de: ’’…Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. ’’ (Bakara: 186) buyurarak dualarımızı kabul edeceğini ve isteklerimize karşılık vereceğini açıkça bildirmektedir. Yeterki biz, dua etmesini ve içtenlikle Allah ’a yalvarmasını bilelim.


DUA NEDIR?


Dua; kulun Allah ’tan yardim istemesi, iyilik ve rahmet dilemesi demektir.Dua, insanin gönülden Allah’a yönelmesi, hem kalbi hem de dili ile dileklerini O’na sunmasıdır.Bir kulun kendi acizliğini itiraf ederek bütün benliği ile Allah’a yönelmesi ve kalbinin derinliklerinden gelen temiz duygularla ona dua etmesi ayni zamanda bir ibadettir .Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) ’’Dua, ibadettir .’’ sözü ile bunu en güzel şekilde ifade etmiştir.Yüce Kitabimiz Kur’an-i Kerimde, duanın önemi ve olumlu sonuçları açık bir şekilde bildirildiği gibi, pek çok dua örnekleri de yer almıştır.


KUR’ANDA DUA


Yüce Allah, dua ile ilgili olarak Kur’an-i Kerimde söyle buyuruyor: ’’Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.’’ Bu ayette Allah Teala, bizi dua etmeye çağırmakta ve yapacağımız duaları kabul edeceğini bildirmektedir. Bu çağrı, Rabbimizin bize ne kadar merhametli ve lütufkar olduğunun da açık bir delilidir .Peygamberimize: ’’Ey Allah’ın Resu1ü! Rabbimiz bize yakinmidir; O’na sessizce yalvaralım. Yoksa uzak midir, çağırarak dua edelim?’’ diye sorulması üzerine şu anlamdaki ayet nazil oldu:’’Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.’’ Bu ayette de Rabbimizin bize yakin oldugu bildirilmekte ve dualarımızın kabul edilerek isteklerimizin yerine getirilecegi müjdelenmektedir.Büyük tefsir alimi Muhammed Hamdi Yazir, bu ayeti açiklarken: ’’Dua eden kimsenin, gönlü Allah’tan baskasi ile mesgul oldugu sürece hakiki dua etmis sayilmayacagini’’ ifade ettikten sonra özetle su açiklamaya yer vermektedir: ’’Kul, kalbinden Allah’tan baska her seyi sildigi zaman gerçek bir yakinlik meydana gelir ve aradaki vasitalarin hepsi kalkar. Allah ile kul arasındaki perde kalkınca pek çok sebebin ve yüzyıllarca süren zamanın yapamadığı şeyler, Allah’ın dilemesi ve ’’ol’’ demesi ile oluverir. iste dua, Allah’ın yakınlığını temin eden güzel bir vasıta ve en iyi ibadettir. Peygamberimizin,


NASIL DUA ETMELİ


Allah’a dua ederken arada herhangi bir aracıya gerek yoktur.Kul,dua edeceği zaman Yüce Rabbine yönelmeli,dileklerini doğrudan O’na sunmalıdır.Çünkü O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.Ne yaparsak onu görür,ne söylersek onu işitir, kalbimizden geçenleri de bilir.Kur’an-i Kerimde dua etmemizi emreden ve duaların kabul edileceğini bildiren ayetlerden başka, çok güzel ve son derece anlamlı dualar da yer almıştır.Dua ederken bağırıp çağırmak, sözü gereğinden fazla uzatmak, günah olan şeyler istemek, layık olmayan dilekte bulunmak ve olağanüstü şeyleri talep etmek doğru değildir, bunlar duada aşırı gitmektir .Aşırı gidenleri ise Allah sevmez ve dualarını kabul etmez. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ’şüphesiz ki Allah, çok hayali ve çok cömerttir. Bir kimse ellerini kaldırıp dua ettiğinde onu bos çevirmekten haya eder’ Bu hadis-i şerif; lütuf ve keremi sonsuz olan Rabbimizin kendisine el açıp yalvaran kullarının isteklerine karşılık vereceğini ve onları rahmetinden mahrum bırakmayacağını göstermektedir . Unutulmamalıdır ki bir kapıyı çalana günün birinde o kapı açılır. içeri buyur edilerek ne istediği sorulur ve isteği yerine getirilir. Görülüyor ki Allah Teala kulunun duasını mutlaka kabul eder, isteğini karşılıksız bırakmaz. Ancak bu istek bazen hemen kabul edilerek karşılığı dünyada verilir.Bazan da kulun isteği ahirete bırakılır ve bunun karşılığında orada sevap alır. Yahut da bu dua, basına gelecek bela ve musibetlerin uzaklaşmasına vesile olur. Burada dikkat edeceğimiz bir husus da, sadece sıkıntıya düştüğümüz ve darda kaldığımız zaman değil,sıkıntısız ve sevinçli zamanlarımızda da dua etmeli, Allah’i hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız.Dua da, bela ve musibetlerin önlenmesinin sebeplerinden biridir .Nasıl ki su, bitkilerin yeşerip büyümesinin sebebi ise, dua da ilahi rahmetin kazanılmasına sebeptir. Siper, nasıl düşmanın silahından çıkan mermiden korunmanın sebebi ise, dua da bela ve musibetlerden korunmanın sebebidir. Bütün olaylar ve bunların maddi ve manevi sebepleri kaderde mevcuttur. Bizim görevimiz sebeplere yapışmak ve sonucu A1lah’tan beklemektir.


Duanin Olumlu Etkileri


insanin ruhunda meydana gelen ruhi sıkıntıların, psikolojik rahatsızlıkların ve kalbdeki ümitsizlik hastalığının en tesirli ilacı dua’dır. Dua bir müslümanın, Cenab-i Hakk’in bütün müşkülleri çözmeye kadir olduğuna dair inancının göstergesidir .Bu inanç, insani iç huzuruna kavuşturur, ona güven duygusu verir. Hayatin zevkini tattırır. Acı ve üzüntülerin yaralarını sarar .


Baki Günay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir