İNANIP –SALİH AMEL İŞLEYENLERE ALLAH’TAN BİR MÜJDE

inanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. (Meryem Suresi 96.ayet)
Allah’ı Teala bir müjde veriyor diyor ki…Eğer siz inanıp, salih amel işlerseniz birbirinizi yani inananların birbirini sevmesi için gönüllere bir sevgi koyacağım…Öyle ki bu kişiler birbirini tanımasa dahi, yolda görse dahi ya da resmini görse bile hatta ve hatta adını duyması bile yetiyor ona karşı bir sevgi oluşacaktır…Bu oluşan sevgi işte ALLAH’ın ikramıdır…İlk bakışta gelen sevgi, nazardır, yani NEFSİ bir bakış olmadığı sürece Allah’ın izniyle bakış ALLAH’ın bakışıdır. O salih amelin neticesi hemen belli oluyor…Salih kullar salih kişilere karşı hemen bir sevgi akışı oluşuyor.

Sadi Nursi Hazretlerinin Görüşü:
Cenâb-ı Hakkın nurânî esmâlarının en latîf güzel nakışlarının sayfası ve Sâni-i Hakîmin antika san’atının en müzeyyen ve şâşaalı bir meşher-i san’atı olduğu cihetiyle, mütefekkirâne sevmek, Cenâb-ı Hakkın esmâsını sevmektir. Hem dünyayı, âhiretin mezraası ve esmâ-i İlâhiyenin aynası ve Cenâb-ı Hakkın mektubâtı ve muvakkat bir misafirhânesi cihetinde sevmek, nefs-i emmâre karışmamak şartıyla, Cenâb-ı Hakka âit olur. Elhâsıl, dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-i harfiyle sev, mânâ-i ismiyle sevme; “Ne kadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir” deme.

Ve kalbin bâtınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur. – de. İşte, bütün tâdâd ettiğimiz muhabbetler, eğer bu sûretle olsa, hem elemsiz bir lezzet verir, hem bir cihette zevâlsiz bir visâldir, hem muhabbet-i İlâhiyeyi Hüküm Allah’ındır.
Sevgide acilar tatlanir. Bakirlar altin olur. Sevgiden kirli ve bulanik sular duru bir hale gelir,diyor Mevlana..Yine sözlerine şöyle devam ediyor. “Sevgi ve acima insanlik vasfidir; hiddet ve şehvet ise, hayvanlik vasfi.” Mevlana’ya göre sevgi “İnsanı hayata bağlayan zincirin en güçlü halkası ve insanı yaratanına ulaştıracak merdiven”dir. Allah ve insan sevgisi ile yanıp kavrulan Mevlana, son nefesine kadar insanın etrafına faydalı olmasını ve hizmet etmesini ister.

RABBİM bizlere birbirimizi sevmeyi, Muhabbetullaha ulaşmayı , ulaşanlara da ulaşmayı nasip etsin inşaallah..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir