İstanbul`un Meczubu

Büyüklere masallar
Evet yazdığım bu konunun başlığına daha uygun bir başlık bulamadım. Nedenini anlatacağım konuyu okuduğunuzda hak vereceksiniz.

Arap binbir gece masallarından bir alıntı yaşadı.

Geçen hafta Türkiye`yi 40 yıl sonra ziyarete gelen Kral`ın durumu gelecek nesillere arşivden okunsaydı bu masal herhalde şöyle anlatılırdı.

Bir varmış bir yokmuş geçmiş zamanın birinde orta doğuda kan gövdeyi götürürken Suudi Kralı Kral Abdullah tüm saltanatıyla o devrin bineği 17 uçak 160 arabayla adeta gövde gösterisi yaparcasına saltanatının azametiğle Türkiye’ye gelir.

Orta doğuda yeni doğmuş bebek cesetleri parça parça toprağın dibinden çıkarılırken o günkü kral Abduş Türkiye’nin tarihi saraylarında ziyafetler çeker.

Türk halkı bu olay karşısında `bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü` diyerek eski bir söylevini dillendirir.

Çünkü bundan önceki Suudi kralı Abdullah ibnisi tam 40 yıl önce bu topraklara gelmiştir.
40 yıl sonra bu bu ani ziyaretle 7 bin deve yükü altın iş birliği içinde o günkü Türk devleti başkanına söz verip anlaşmıştır.

Türk halkı bu sefer eski bir Türk ata sözünü dillendirir. Bu hadise karşısında bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır ya bu 40 yıl geçmiştir.Tekrar gelip kahve içip bir 40 yıl daha tazelenmiştir.

Kral Abduş bu hadise böyle konuşulurken tam bu sırada bazı sırlara vakıf olan bir kuş o devirde İstanbul’da yaşayan meczuba işin perde arkasını fısıldar.

Kuş İstanbul’un meczubununa şunları anlatır.

Bu kral Abduş var ya buraya 17 uçak 160-200 araba konvoyuyla saltanatının yüceliğini azametini göstermek için gelmedi Türkiye’ye.

17 Uçak dolu parasını mücevherlerini hazinesini buraya getirdi emanet bıraktı.
160-200 arabayla bunlar Türk devletine verildi ve kendi saltanatının korunmasını olası bir hadisede sığınma talebinde bulundu.

Çünkü Suudi kralı bir gün haremine giderken vezirleri bir haber getirdi elinde bir kağıt kağıdın içinde de bir harita vardı.

Bu o devrin zor günlerinde yayınlanan devrin zalim kralı bugun arkeolojik kazılarda bile kalıntıları bulunmayan ve bu günlere değer bir eser üretmeyen ABD kralı bir plan yapmıştı. Ve bir harita çizmişti.

O günkü orta doğudaki tüm Müslüman devletleri bölmüş kafasına göre sınırları değiştirmişti.O dönemin devleti israil ile yapmıştı bu planları ki bugün o devlete tarihten silinmiş.

Suudi kralı da krallığından etmiş o harita kralın morali bozulu vermiş. Şimdi ne yapmalıymış düşünmüş İran’a sığınamaz aralarında tarihi mezhepsel rekabeti var.Batıya sığınamaz kendi halkı tarafında öldürülür. O zaman ne yapmalı: ‘Hah buldum’ demiş
Hiç sevmediği Türklere gitmeli sancağını öpmeli devletine sığınmalı ortalık karışırsa (Ortadoğu) şimdiden hazinesinde saltanatınızda asil Türklere emanet etmeli olası bir hadisede söz almalı saltanatıyla sığınmak için.

Burada dünya halklarının gözünü boyamak için 7 bin deve yükü antlaşmasıyla kamufle edilmeliydi.
Ortalık düzeldi mi yine ne Türkü ne de bir başkasını tanır geri dönerdi memleketine dedesi ibniden bir şeyler öğrenmişti.

Kuş bunları anlatmıştı.

İstanbul’un meczubuna.
Meczup dinlemişti ve düşünmüştü derin derin.
Öyle ya böyle bir ortamda 17 uçakla bir saatlik yoldan İslam dünyasının tepkisini çekeceğini bile bile kendi dindaşları öldürülen böyle bir azametler yurduma İstanbul’uma boşuna gelmemeliydi.
Bir kral 17 uçakla ne getirir niye gelir bunları düşünür ve o devrin telefonu internet denen davul tokmakla bunları halka anlatır
Bu masalda bu gün böyle bahsedilir
Büyük TÜRKİYE’DE……

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir