KALPTEN KALBE YOL VARDIR

MERHABA, Değerli Netpano okurları sizlere “Gönül Dünyası “köşemizle merhaba demek istiyoruz…Rabbımızdan dileğimiz inşallah okurlara gönül dünyalarına bir nebze olsun Allah dostlarının gönüllerinden şebnemler aktarmaya imkan vermesi.

İnşallah buradaki yazılardan hep beraber istifade ederiz, hep beraber öğrendiğimizi de yaşarız yani Tasavvufi mana ile HAL ederiz…Rabbım yanlış anlaşılmaktan, doğru anlaşılıp da yanlış uygulamadan, bizleri korusun inşallah.. Yine Rabbımız bizleri her türlü hayra vesile etsin ama hiçbir şerre de sebep etmesin..(Amin)

Şimdi ilk yazımızda ilk sorumuzu birlikte soralım isterseniz…Hocam niye birinci şahıs değilde -yapacağız, -edeceğiz diyorsunuz diye sorduğunuzu duyar gibiyim… Biz de diyoruz ki cevaben lütfen okuduğumuz ve okuduğunuz Fatiha Suresi’ne bakın diyorum…Neden mi? Orada nasıl dua ediyoruz Allah’ı Tealaya “İyyakenabüdü ve iyyakenestain yani..Sana ibadet eder, yalnız senden yardım DİLERİZ…İşte cevap burada gizli..Ama yok hemen bu konuya girmeyeceğiz belki ileride günlerde neden Fatiha’da böyle deniyor onun açıklamasını yaparız inşallah…

Efendim bu haftaki konumuz. Neden sadıklarla birlikte olmalıyız veya neden Tasavvufa ihtiyaç var? İsterseniz yavaş yavaş bu konudan girelim.

Elektroliz ile kaplama ve Sadıklarla Birlikte Olmak: ( Küçük bir uyarı: Lüften teknik terimlere bakıpda yazıyı okumaktan vazgeçmeyin inşallah daha akılda kalsın diye böyle bir yol seçtik.) Bir metal yüzeyinin elektrolitik olarak kaplanmasında, yüzeyi kaplanacak olan cisim uygun bir elektrolite batırılır ve katot olarak kullanılır. Anot ise çöken metalden (kaplama cinsine göre çinko, bakır, nikel, kalay vs.) ve yüksek safiyette (%99.99) olmalıdır. Elektrolitik yolla kaplamada kullanılan akım doğru akım olup düşük voltajlıdır.

Kristal zerrelerin büyüme hızları bunların oluşum hızından çok daha büyük ise çöküntü büyük kristaller halinde, aksi halde küçük kristaller halinde olur. Demek oluyor ki zerrelerin oluşumunu kolaylaştıran koşullarda, küçük kristaller meydana gelir, küçük kristalli yapı gayet düzgün ince ve yapışık bir tabaka sağlar. Temel metale iyi yapışık ve dayanıklı bir tabakanın elde edilmesinde en başta gelen en önemli faktör kaplanacak parçanın yüzeyinin temizliğidir. Kaplanacak parçaların, kaplama banyolarına girmeden önce tabi tutulacağı işlemler çok mühimdir. Kaplanacak yüzeyin temizliği noksan ise yapılan tüm çalışmalar boşunadır.

Malzeme, zaman ve enerji kaybına sebep olur. Bir kaplama işlemi genel olarak
 Polisaj,  Elektrolitik yolla kaplama olmak üzere iki kısımda incelenebilir.
Parçaların önce çelik telden fırçalarla çapakları alınır. Ayrıca özel keçe ve özel cilalarla kumaştan veya sisal fırçalarla parlatılmaları sağlanır. Kaplanacak yüzeyler bir ayna parlaklığına getirilir. Elektrolitik olarak metalik bir eşyanın başka bir metal tabakasıyla kaplanması şu amaçlarla yapılır :
1 – Korozyona karşı koruma dayanıklılığının artırılması,
2 – Dekoratif amaçlarla daha iyi bir görünüm,
3 – Aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılığının artırılması
4 – Kalıpların ve piston yataklarının darbelere karşı dayanıklılığın artırılması için.

Misalde ki kaplama işlemi kişinin salih kimselerle birlikteliği sonucu elde ettiği güzelliği anlatmak içindir. Buradaki çözelti sohbeti, anot salih kimseyi, katot saliki, akım da gelen feyz ve ruhaniyeti temsil etmektedir.

Kaplamada amaç herhangi bir metal eşyayı değerli ve estetik hale getirmek, çeşitli darbe ve aşınmalara karşı dirençli hale getirmek olduğu gibi kişinin de zatını ve kalbini Allah’a layık hale getirmesi, nefs ve şeytanın hamlelerine karşı dirençli hale gelmesidir.Dikkat edilirse kaplama işlemi yapılmadan evvel kaplanacak yüzey evvela pürüzsüz hale getiriliyor ki kaplama neticesi beğenilen değerde ve güzel olsun. Aksi taktirde bu durum malzeme, zaman ve enerji kaybına sebep oluyor.

Allah (c.c) “Ey imân edenler, Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olunuz.” (Tevbe suresi 119. ayet). Aynı zamanda bir başka ayette şöyle buyurulur. “Nefsine zulmedenlerle ihtilât etme, alış veriş biter bitmez, kalk savuş” (Enam suresi 68.ayet) Öyle ki kişi gafillerle beraber olduğu durumda menfi bir enerji alacaktır nefsin ve şeytanın etki alanına girecektir ve neticede bir diğer ayette zikredilen durum ortaya çıkar.

“Şeytan onlara galebe çaldı ve onlara Allah’ı anmayı unutturdu (Mücadele suresi 19.Ayet)
Bir diğer ayette de şöyle buyurulur.“Kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz.” (Nisa suresi 140. ayet)

Peygamber efendimiz de bu hususta şu hadisleri zikretmiştir. “İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.” Öyle ki “minel kalbi ilel kalbi sebila – kalpten kalbe yol vardır” kaidesince manevi terakkide kişinin beraber bulunduğu kimselere azami derecede dikkat etmesi icab eder.

Abdülkadir geylani hazretleri de şöyle buyurmuştur:

“Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.” Hz.Mevlana Salihlerle beraber olmanın güzel tesirini temsilen şu şekilde açıklar..”Hamama yıkanmak için giden kişi kullandığı kilin kokusuna hayran olur ve kile der ki “A güzel kil misk misin amber misin ki senden gelen koku beni mest etti” Kilin cevabı “ Ben ne misk ne de amber cinsindenim ancak bir gülün altında bulunmuş topraktanım, gülden seher vakti üzerime ulaşan şebnemler bu kokunun kaynağıdır.” olur.

Salihlerle beraber olmak gibi onların ismini anmak da rahmet vesilesidir bunu da Peygamber efendimiz şöyle izah eder:
“Salihler, iyiler anıldığı zaman rahmet nazil olur”
” Salihleri anmak günahlara kefarettir.”

Allah (c.c) bizlere sadık kulları ile yaşayıp onlarla haşrolmayı ve ayette zikredildiği gibi Allah (c.c) bizlere“…Teveffeni Müslimen ve elhıkni bissalihin.., ..Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat..” (Yusuf Sûresi 101. ayet) ayetini nasip etsin. (Amin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir