Kara Büyü Krallığı Ve Küresel Şifre…

Aşağıda okuyacağınız yazı zaman içersinde anlaşılacağından “yüksek müsadelerinizle “ konuya girizgah yapmadan giriyorum:

1-Çırak, 2-Kalfa, 3-Usta,4- Gizli (Hafi)Usta, 5- Kamil Usta, 6- Sır katibi, 7- Nazır Hakim, 8-Bina Emini, 9- Dokuzlar Müntahibi, 10- Onbeşler müntahibi, 11- Onikiler müntahibi, 12- Usta Mimarlar, 13- Royal Architekt de Salodon, 14, Müntahibi Kamil, 15- Şark Şövalyesi, 16- Kudüs Prensi, 17- Şark ve Garp Şövalyesi, 18- Salib verdi Şövalyesi, 19- Ali İskoçyalı, 20- Mehafili Muhtereme Üstadı, 21- Prusya Şövalyesi, 22- Lübnan Prensi, 23- Sanduka-i Esrar Reisi, 24- Sanduka-i Esrar Prensi, 25- tünç Yılan Şövalyesi, 26- İskoçyalı Papaz, 27- Mabed Şövalyesi, 28- Güneş Şövalyesi, 29- Sent Andre İskoç Şövalyesi, 30- Kadüsen Şövalyesi, 31- Müfettişi Azam, 32- Sırrı Hafi Prensi, 33- HAKİM MÜFETTİŞ UMUMİ AZAMI.

Bu dereceleri kazanırken takip edilen zaman:

1 : 2 Beş Ay
2: 3 Yedi Ay
3. 4 Dokuz ay
1. 5 Üç ay
5 : 9 Üç Ay
9: 14 Beş Ay
14: 15 Üç Ay
15: 17 Üç Ay
17: 18 Yedi Ay
18: 22 Beş Ay
22: 27 Yedi Ay
27: 29 Beş Ay
29: 30 Yedi Ay
30: 31 beş Ay
31: 32 Yedi Ay ki,

Toplam 7 Sene (81 Ay).

Oysa Farmasonlar gizli cemiyet olmadıklarını iddia ederler. Pek çoğu bulundukları mahfilleri savunarak dine ve bulundukları toplumun milli örf ve adetlerine saygılı oldukların savunurlar. Ancak konuyla ilgili bir araştırma yaptığımızda;

Bin kere birden “33” e kadar Mason derecelerinin ne olduğunu bizzat kendileri bilmezler. Her alt dereceden üst derecenin sırlarını sakladıkları gibi bu, bütün dünya için meçhul ve karanlıktır. Bu derecenin taksimatını ancak o derecede bulunanlar bilebilir.

Ayrıca masonlukta sır yoktur demelerine rağmen, dördüncü derecenin adı bizzat Hafi (Gizli) Usta, 6. derecenin adı “SIR KATİBİ” , Yirmi üçüncü derecenin adı “Sandukai Esrar Reisi”, 32. Derecenin adı “Sırrı Hafi Prensi”, olması da gösteriyor ki, tamamen şifreli kriptolu bir yapılanma içersindeler. Bu kriptogram (bu arada bu aralar bu gram ismini çok duyuyorsunuz: Pentagram, Hexagram, Tetragram, HOLA(GRAM…) Grem’ın ne olduğunu bir önceki yazılarımızdan KRİPTOGRAM’da yazmıştık) yapılanma çözüldüğünde ise haliyle “Kara Büyü Krallığı’na götürüyor bizleri.

Masonluk madem ki, “Çağdaş, modern, açık-şeffaf toplum, özgür ve hür irade” sloganlarını kimseye bırakmaz; bu yukarıdaki isimler ve dereceler nedir ki?..

Bir de derecelenmenin sıralamasına bakarsak; bu 33. derece arasında Türkiye’de sadece “15” derece olduğunu görürüz. Altıdan dokuza, dokuzdan ondört’e kadar derece yoktur, boş bırakılmıştır! Ondört, Ondokuz, Yirmi ve Yirmi bir yoktur. Yirmi ikiden Yirmi Yedinci’ye kadar yoktur. Yirmi sekiz, Yirmi dokuz yoktur. Acaba bu kumpasa, bu “Lucifer/Şeytan Kapanı”na düşenler bu boşlukların neden ileri geldiğini bilmiyorlar mı, sorgulamıyorlar mı?.. Yoksa bir şeyleri soramayacak kadar düşüncesiz veya aciz mi bırakılmışlardır?!

Görülüyor ki, Masonlukta gizlilik bütün derecelendirmenin toptan memleketlere verilmemesiyle de sabittir. Her ülkeye ayrı bir şifreleme yapılmıştır. Ve bu şifrelemeler önemli bir dolabın (Kıyamet Sandukası) içinde tıpkı tohumluk fasulyeler gibi ayrı ayrı muskalar üzerine devletlerin ismi üzerlerine işlenerek saklanmıştır. Bu Kara Büyü Krallığı’nın Toplum liderleri eliyle bütün devletler kontrol altında tutulmaktadır(!)

Ancak dünya Lucifer ve taifesinin en çok korktuğu üç lider vardı:

• Birincisi İnsanlığın en büyük lideri Hz. Muhammed (s.a.v)

• İkincisi Hz. Süleyman (Çünkü onları “dizginlerine ellerine vermeden” kullanabiliyordu).

• Üçüncüsü, Abdülkadir Geylani ( O idrak açıcıydı, çünkü gelip geçtiği yerlerde hiçbir habis (kirli) metafizik varlık duramazdı.

Ve yeni bir dönem başlıyor….

ŞEYTAN (LUCİFER) AZAPTA GEREK!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir