KENAN EVREN YARGILANMALI

Kenan Evren yargılanmalı. Ama son günlerde yaptığı bir açıklamadan dolayı değil… Hasan Celal Güzel’in de belirttiği gibi, anayasayı rafa kaldırdığı için yargılanmalı. Halkın oylarıyla oluşan TBMM’yi bir gecede kapattığı için hesap vermeli. Görev başındaki hükümeti devirmenin suç olduğunu görmeli. Dahası, kendi ağzından “darbe yapmak için 5.000 kişinin ölmesini bekledik” şeklindeki itirafından dolayı sanık sandalyesine oturmalı. Bunca ciddi suçu görmezlikten gelenlerin şimdi bir konuşmadan dolayı vatansever kesilmelerine bakmayın.

Kenan Evren’in bugünlerde yaptığı açıklamayı beğenmeyebilirsiniz. Onun fikirlerine katılmak zorunda da değilsiniz. Ama farklı düşünüyor olmanız, onu bunamışlıkla veya vatan hainliğiyle suçlamanızı etmenizi gerektirmez. Asıl vatan hainliği, yaptığı darbedir. 12 Eylül darbesi, sonuç itibariyle yabancı güçlerin ekmeğine yağ sürmüştür. Bunun delili ise ABD’nin “our boys have done it (bizim çocuklar başardı) ” şeklindeki açıklamasıdır.

Bu darbeden sonradır ki, Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş süreci donduruldu. Yunanistan bu sayede NATO’ya yeniden girdi. 12 Eylül öncesinde marjinal bir sol grup olan PKK’nın güçlenip palazlanması da tesadüfi değildir. Bir gecede bütün örgütleri bitiren 12 Eylül neden PKK’yı bitiremedi, aksine uluslar arası bir hüviyet kazanmasına yol açtı? Bu soruyu bugüne kadar kimse sormadı nedense. “Kurt dumanlı havayı sever” misalinde olduğu gibi, toplum mühendisleri bu ortamı çok iyi değerlendirmişlerdir. İşte bütün bunlardan dolayı Kenan Evren ve ekibinden açıklama istenmeli.

Sadece Kenan Evren ve 12 Eylül müsebbipleri değil, aynı zamanda 1960 ihtilalini yapıp Menderes ve diğer bakanları idam ettirenler de yargılanmalıydı. Ve 28 Şubat darbesiyle ülkeyi kamplara bölen, yüz milyarlarca doların buharlaşmasına zemin hazırlayanlar da yargılanmalıydı.

Birileri çıkıp zaman aşımından veya başka sebeplerden dolayı bu yargılanmaların mümkün olmadığını söyleyebilir belki. Hukuk buna izin vermese bile, en azından aydınlar ve bilim adamları nezdinde ve halkın vicdanında suçları sübut bulmalı. Öyle olmalı ki, tarih yeniden tekerrür etmesin. Ve ülkeyi geri götürenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir