KUTSAL EMANETLERDE KARA BÜYÜ

İsrailoğullları, peygamberlerine olan ilahi sadakatı bırakıp birer insan Şeytan hükmündeki Hahamlarını Rabbiler edindikten bu yana bu planların tatbiki için binlerce yıllık gizli bir savaş verdiler…
Zaman zaman bu amaçla yaptıkları çalışmalar deşifre edilence, Avrupa devletleri başta olmak üzere, dünyanın muhtelif ülkelerinden kovuldular, lanetlendiler. Ancak hiçbir zaman yılmadılar. “Ne de olsa insan evladı “ deyip, kendilerine kucak açan insanlara güç ve parayı ellerine geçirene kadar ağır başlılıkla ancak sonrasında “izm”ler türeterek acımasızca davrandılar, kullandılar. O yüzden, “ Yahudi’nin zengini paraya fakiri ise halka musallat olur” gibisinden sözler edildi kendilerinden. Zengini Burjuva’yı fakiri anarşiyi örgütledi!..
Bir çok ülke de “İğneli Fıçı” hadiseleri anlatıldı, hamursuz bayramında ekmeğe katılan çocuk kanının içlerindeki kini nasıl beslediği yazıldı… Bunlara rağmen 21. Asır insanlarının gözlerinin içine baka baka “BÜYÜK İSRAİL KRALLIĞI”nı kurma yolunda adeta davul zurna çalarak ilerliyorlar…
Her dönem güçlü sermayeleriyle satın aldıkları dünya liderlerini ve onların güdümündeki ülke askerlerini arkalarına alarak (ABD ve İngiliz Ordusu gibi), bir kısmını Zihin kontrol Operasyonlarıyla formatlayarak (George W. Bush, Kurukafa ve Kemikler Örgütü) bu ahdi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Üzücü olan onlar böylesine hegomonik, histerik ve nasyonal ihtirasların peşinde koşarken; sapkın bir davaya bu kadar bağlıyken sözde Yeryüzünde Allah’ın temsilcisi olduğunu deklere eden insanların aciz, korkak ve pısırık kalması?.. Onlar niye “dünyaya adalet verecek, emeği yükseltip, halkları terbiye edip yüceltecek, aşsız ve işsiz bırakmayacak” mefkureleri takip etmek yerine “zihinde Yahudi olmayı” tercih ettiler.
Cesaret, bilgelik ve Hakka dayanmak 21. Asrın Gordion düğümünü çözmemize yetecektir….

21.ASRIN DÜNYA HÜKÜMETİ
İsrail her geçen gün adım adım Dünya Hükümeti’ni kuruyor. Hazırladığı küresel tiyatro senaryolarını sahneye koyarak bizlere adeta “Çevir kazı yanmasın” muhabbetleri çekiyor. 11 Eylül İkiz Kule olayları dahi bugün sanıyoruz yeterince anlaşılmıştır. Olay zaman zaman kurttun kuzuya çektiği bahaneye kadar gelebiliyor. Derenin başından su içen kurt, kendisinin daha aşağılardan su içen kuzuya kızıyor. Hey sen niye suyumu bulandırıyorsun. Şimdi cezalandırayım da seni gör”

Kuzucuk, kuzu kuzu cevap veriyor: Ama, ama Efendim ben sizin aşağınızdan içiyorum nasıl bulandırabilirim ki…”

Kurt lafı artık gevelemeden niyetini ortaya koyuyor: “Bulandırıyorsun lan var mı artık bundan sonrası…” tabi gerisi mide ve hazım muhabbetleri.

İsrail bugün artık sudan bahaneler bile bulmaya gerek görmeden istediğine kuzu muhabbeti çekme cesaretini ve cüretini bulabiliyor. Çünkü programladığı zihniyet onun artık “BÜYÜK İSRAİL KRALLIĞI” nı kurma vaktinin geldiğini söylüyor. Har saat gecikme kendisini programlayan bu sabırsız varlığın hışmını üzerine çekmek olacaktır. Kudüs’te konuşlanmış 3 Rabbi bunu çok iyi biliyorlar…

‘Jacques Bordist’, 1974 yılında kaleme aldığı eserinde “Gizli Bir El”, Dünya Hükümeti’nin Hedeflerini şu cümlelerle açıklamaktadır:

‘Uluslararası finans sorunları, Karşılıklı muhaceret özgürlüğü, Gümrük engeli olmaksızın malların serbest dolaşımı, Uluslararası ekonomik birlik, Silahlı Kuvvetlerin kaldırılmasıyla eş zamanlı olarak uluslararası bir kolluk gücünün kurulması, Uluslararası bir parlamentonun oluşturulması, Devletlerin egemenliklerinin sınırlanmasıyla birlikte egemenliğin BM veya uluslar üstü herhangi bir başka hükümete devri, belirtilen ilkelere göre bir DÜNYA HÜKÜMETİ’NİN kurulması” şeklinde açıklamaktadır…

Emekli Albay Talat Turhan bu konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda Yeni Dünya Düzeni ile ilgili olarak yaptığı teşhisler ise taşı gediğine oturtuyor: “Yeni Dünya Düzeni kuruluyor … ‘Zenginler Kulübü’ yeni düzenin kurucusu ve egemenidir. Doruklardan gelen ideolojik esintiye göre A.B.D.’nin liderliğinde ‘küresel bir sistem’ söz konusudur… Öyle görünüyor ki savaş, iç savaş, darbe, ayaklanma, dikta, terör gibi yöntemleri ‘Zenginler Kulübü’ yoksullara bırakmaktadır. Evet ‘Serbest piyasa ekonomisi’ olacak ama, yeryüzündeki stratejik maddelerin denetimini ve fiyatını, yeryüzünü ahtapot gibi saran tekeller saptayacak; petrol kaynakları neredeyse Amerika da oradadır; Suudi Arabistan’dadır, Kuveyt’tedir, Türkiye’nin Güneydoğusundadır; ‘küresel’ serbest piyasa ekonomisinin egemenleri, ülkelerin sınırlarını paspas gibi çiğneyen uluslararası tekellerdir… Yeni Dünya Düzeni’nin hammadde kaynağına sahip ülkelere işsizlik yanında açlık, yokluk, sefalet getireceği olgusu görünür hale gelmiştir. ‘Dünya Jandarmalığına’ soyunan A.B.D.’nin gözü kara şiddet politikalarının amacı tüm dünya “halklarının başkaldırılarının engellenmesidir. ‘Ayaklanma, Bastırma’ yöntem ve örgütleri bu nedenle CIA’nın destek ve kontrolüne alınmıştır…

Tüm dünyadaki politik liderler koro halinde ve papağan gibi ‘Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme – Globalizm, Mondializm – Serbest Piyasa Ekonomisi, Özelleştirme’ vb. gibi sözcükleri yineleyerek aslında kendilerini ele vermektedirler.

Dünya’nın masallar dönemini çoktan aşması lazımdı ancak gün geçtikçe parapsikolojik güçlerle de şekillenen Yahudi Ütopyası’na sürükleniyor.

“Ve İsrail PARAPSİKOLOGLARININ İstanbul Sorumlularının Topkapı Müzesinin “KUTSAL EMANETLER BÖLÜMÜNDE !” gece yarısından sonra düzenledikleri “KARA BÜYÜ AYİNLERİYLE ” bu milletin talihini değiştirmeye çalışsalar da onların da onlara izin veren “VAKIFLARDAKİ İŞBİRLİKÇİLERİNİN” akıbetini hangi filmin karelerine sığdıracaklar merak ediyorum???

AHH RUH’UL KUDÜS!………………………………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir