Mehmet evket Eygi Gidiat Yorumlad

Milli Gazete’nin yazar 2007 ve 2008 yllarnda blgede byk bir sava beklediini yazyor. Peki bu sava ne ?

* Birka seneden beri insanlk, koar admlarla nc dnya savana doru gitmektedir. Bu savan nkleer bir sava olma ihtimali byktr. nsanlk kendini slah etmezse, byk bir ykm ve yok olu grlecektir. Einstein’in bir sz var: “nc Dnya Sava nkleer bir sava olacaktr, ondan sonraki savalar sopalar ve talarla yaplacaktr…”


* Yirminci asrda dnya, byk er ideolojisiyle kar karya geldi. Birincisi, 1917’de Rusya’da Bolevik rejiminin kurulmas. Boleviklik, seksen milyon insann kanna girmitir. kincisi, Almanya’da Nazizmin kmas (1933-1945). ncs, Siyonizm ideolojisinin kmas ve 1948’de srail’in kurulmas. nc Dnya Sava, Siyonizm ve srail yznden kacaktr.


* 2005, 2006, 2007 yllar… Kesin konumuyorum, gayb bilemem; lkin perembenin gelii arambadan bellidir; iinde bulunduumuz bu ylda ve onu takib eden yllarda dnyada akl almaz, korkun hadiseler olabilir. Biri kalkp diyebilir ki: “Olamaz byle birey! Ben Marmara blgesinde, cennet gibi bir yerde bir dnm bahe aldm. ine nefis bir villa yaptryorum, inaat bitecek, iini Msr firavunu ikinci Amnofis’in saray gibi lks ekilde deyeceim. Baheyi tanzim edeceim, yzme havuzu ve saire.nc dnya sava, mava istemem…” Bu zat muhtereme “Salak!” sznden baka bir cevabm yoktur.


* Bakan Bush agresif Evangelist akmn bir yesidir. Kendisi son derece pragmatist ve makyavelisttir. Politika icab bizimkilerin yzne glyor; bir yandan da Trkiye’nin altn oyuyor. Bizdeki bazlar “Sayn Bakan Bush bana glck yapt, bana ok iltifat etti…” gibi kuruntular iindedir. Pek yaknda feci ekilde uyanacaklardr. Fakat i iten gemi olacaktr.


* ABD, ran’la dorudan doruya savamay gze alamaz. Ortadou’daki baka bir byk devletle onu kaptracaktr. Her iki devlet ve lke byk yaralar alacak, milyonlarca vatandan kaybedecek, ehirleri harab olacak; ABD de bu savatan 500 milyar dolar kazanacaktr. Ahman biri kp “Yahu, sen neler samalyorsun…” diyecek olursa cevap hazrdr: “A beyinsiz! Daha yakn zamanda Amerika’nn ve srail’in dolap ve kkrtmalaryla ran’la Irak sekiz sene boazlamad m?”


* Mehdi, resmen ve alenen zuhur edecektir. lhiyatnn biri terter tepinerek “Bizim dinimizde Mehdi diye bir ey yoktur” diyor. Bu adama sormak gerek. Mehdi konusunda yzden fazla hadis bulunmaktadr. Mehdi’nin ahir zamanda zuhur edeceine dair icma vardr. Byk slm limi Muhammed Zahid el-Kevser Hazretleri (Dzcelidir), bu konuda mstakil bir kitap yazm ve Mehdi’nin geleceini bildiren hadisleri inkr edenin dinden kacan sylemitir.


* Armageddon sava cereyan edecektir. nk “Muhbir-i Sdk” olan, yani haber verdii her ey doru olan Son Peygamber (aleyhisselt vesselm), ahir zamanda ok kanl, byk bir savan cereyan edeceini 1400 sene nce bildirmitir. Bu savan galibi Mslmanlar olacaktr.Lkin byk kayplar verilecek, byk skntlar ekilecek, Ortadou allak bullak olacaktr. Bu gibi haberler rahat, konfor, lks, ar tketim, israf, tknma, zevk u sefa, giyip kuanma merakls birtakm nzenin tatlsu Mslmanlarnn houna gitmeyebilir. Yahut baz reformcu, yeniliki ve Fazlurrahmanc ilhiyatlar bu gibi bilgilerden holanmayabilirler. Onlar istemiyor diye bunlar inkr edemeyiz. Resul, ne haber verdiyse dorudur.


* Uydulardan ekilen resimler, stanbul civarndaki faylarn kprdadn gsteriyormu. Yerli ve yabanc btn uzmanlar zelzelenin olaca konusunda ittifak halindedir, sadece tarihi bilinmiyor. Trkiye’nin idarecileri ve halk, bilhassa Mslmanlar kendilerini toparlamazlarsa bir silleye maruz kalabilirler. stanbul’da on binlerce rk bina bulunmaktadr. Bunlar nceki politikaclarn ve belediyecilerin, dier sorumlu brokratlarn ihmal ve hyanetleri yznden rk ark yaplmtr. iddetli bir zelzelede on binlerce vatanda, bu rk binalarn enkaz altnda can verecektir. Elden geldii kadar acele edilerek btn rk binalarn tesbit edilmesi, boaltlmas gerekir. Aksi takdirde leceklerin vebali; siyasi iktidara, stanbul Valiliine, stanbul Bykehir Belediyesi’ne ait olacaktr. Bunun hesab dnyada grlmezse yarn Ruz-i Cezada, Mahkeme-i Kbrada grlecektir.


* Ortadou’da patlayacak, sonra btn dnyaya yaylarak genel bir sava halini alacak byk savata lmeyenler; sava sonrasnn hastalklar, skntlar, straplar karsnda, savata lmemi olmalarna hayflanacaklardr.


* Musevilikte, Hristiyanlkta ve Mslmanlkta ahir zamandaki savalara, korkun hadiselere dair bilgiler vardr. 1917’de Portekiz’de, Hazret-i Meryem’in ocua grnd iddia ediliyor. Hazret-i Meryem ocuklara ey sylemi. Birincisi, Rusya’da olup bitecek korkun ve kanl hadiselermi. kincisi, kinci Dnya Sava’nn dehetli hadiseleriyle ilgiliymi.nc bilgiyi, daha sonra rahibe olan ocuklardan biri yazm, kilise yetkililerine vermi. Yetkililer kapal zarf Vatikan’a gndermiler, bundan nceki Papalardan biri bunu okumu, zarf tekrar kapatm ve arive koydurtmu. inde yazlanlar -anlalan- o kadar korkun ve dehetli eylermi ki, u ana kadar bir trl aklayamyorlar. Byle giderse, yakn tarihte Papalk da ortadan kalkacaktr.


* Samimi, gerek, akl banda, ihlsl, namuslu, erefli, haysiyetli, temiz Mslmanlar tenzih ederim. Lkin slmclk ve siyasal slm cereyanlarnn iine birtakm ahlksz, rezil, canavar kurtlar szmtr. Bunlarn dini iman para, servet, benlik, ikbal, alk, riyasettir. Bu adamlarn yce slm dinine ve temiz mmetimize verdii zarar en azl, en agresif kfirler bile veremez. Mslman toplum, bu canavarlar, bu haarat yznden ok skntlar ekebilir. nk onlar dlamad, hatt onlara yardmc olduu iin, yaptklarna dolayl ekilde de olsa, itirak etmi bulunmaktadr. u husus iyi bilinmelidir ki, slm adan en byk ihanet, din smrcldr. Din kutsaldr; ticarete, benlie, madd menfaate, ahs nfuza ve ikbale let edilemez. Bazlar “Efendim, ben din ticareti yapmyorum. Yapanlardan bana ne! Yapyorlarsa Allah bellarn versin…” diyebilir. Kuru kuruya byle demek, hibirimizi sorumluluktan, veblden, sululuktan kurtarmaz. nk dinimizde emr-i maruf ve nehy-i mnker denilen bir farz vardr. Bu farz gereince, din smrcs, mukaddesat bezirgn alaklar dlamamz, ktlememiz, onlardan ber olmamz gerekir. A kpekler gibi, dnya menfaatlerinin, parann, haram rantlarn, ehil olmadklar emanetlerin, riyasetlerin peinde koan din smrcleri u anda bamzdaki en byk beldr. Bunlar silkelemedike selmet sahiline kamayz.


* Sade, sradan Mslmanlarn dnyann yana yatm eksenini dzeltecek gleri yoktur. Yoktur ama yapabilecekleri iler vardr. Onlarn bazlarn sralayalm:


Tvbe ve istifar etmek… Bata be vakit namaz olmak zere ibadetleri eda etmek (yerine getirmek)… Ahlkl ve faziletli olmaya almak… Eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek… Allah’n kendisine ihsan etmi olduu nimetlerin bir ksmn yoksullara, sefalet ekenlere, muhtalara vermek… Elden geldii kadar gnahlardan, isyanlardan, azgnlklardan uzak durmak… Kendini, oluk ocuunu, evresini kudreti ve imkn derecesinde, dorudan doruya veya dolayl olarak slaha, iyiletirmeye almak… Her gn faydal, deerli, kalc kitaplardan sayfalar okuyarak ilmini, irfann, kltrn artrmak…Bu gibi hayrl ve sevapl ileri pekl yapabiliriz. Mesel sadaka verirsek, Allah’n ltuf ve keremiyle bellardan kurtulabiliriz.


* Bahesinde lks yazlk yaptran, yine lks yzme havuzu kazdran, banyo ve mutfana Brezilya graniti deten Mslman kardeimize selm ve hrmetler ediyorum. Yazl yaptradursun, lkin madalyonun arka tarafna da bakmay ihmal etmesin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir