NAHÇIVAN: BİR BAŞARI HİKAYESİ

Nahçıvan… Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet. Güleryüzlü ve misafirperver insanların vatanı. Asırlar boyu geleneklerine ve kültürüne sahip çıkmış bir topluluk. Ve bu sayede ayakta kalmasını başarabilmiş. Her türlü işgale, saldırıya ve baskıya rağmen… Sovyetler Birliği’nin dağılma aşamasında bağımsızlığını kazanan ilk cumhuriyet.Geçenlerde bir program dolayısıyla Nahçıvan’da bulundum. Adeta her karışını dolaşma imkanı buldum, insanlarla hasbıhal ettim. Türkiye’ye duydukları muhabbeti ise kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bunu yaşamak gerekiyor.Dünyanın en kozmopolit ve dağdağalı bölgelerinden biri olan Kafkaslar’da yaşamak hiç de kolay değil. Binlerce yıllık tarihi olan bir ülke. Onca medeniyetlerin gelip geçtiği, nice devletlerin kurulup dağıldığı bir coğrafyada var olabilmek herkese nasip olmaz…Topu topu 400.000 nüfuslu bir topluluk. Çetin tabiat şartları yetmezmiş gibi, Rusya’nın tüm baskılarına dayanmak ve yanı başındaki Ermenistan’ın yayılmacı emellerine rağmen ayakta kalabilmek… Bunu nasıl başardıklarını düşündüm günlerce. Ve galiba cevabını buldum. Hem de çok basit bir cevabı var bunun: Kültür ve medeniyeti yaşatmak. Gelenek ve görenekleri ayakta tutabilmek. Hepsinden önemlisi, ilme değer vermek. Nitekim burada ilim adamlarına ve sanatçılara büyük saygı duyuluyor. Geçmişte çok büyük medreseler ve eğitim müesseseleri kurulmuş burada. Şimdi bunlar anıt olarak yaşatılıyor. Buralarda hizmet vermiş insanların hatırası canlı tutuluyor.İnsanlar birbirlerine hitap ederken “müellim”, yani alim, öğretmen unvanını kullanıyorlar. Devlet büyükleri de dahil olmak üzere, en çok saygı gösterilen insanlara böyle hitap ediliyor. Bir yönüyle “Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir” hadisine de riayet edilmiş oluyor. İşte bu sayede toplum ayakta kalabilmiş, mutlu ve müreffeh bir bağımsız cumhuriyet çıkmış ortaya.Bugün Nahçıvan’da Nevruz törenleri çok renkli olarak kutlanıyor. Özellikle Ordubad kenti kültürüne ve manevi değerlerine en çok sahip çıkan yerlerin başında geliyor. Sovyet döneminde çoğu yerde devlet baskısı yüzünden Nevruz kutlamaları yapılamamış. Ancak Ordubad bölgesinde hiçbir zaman kesinti olmamış. Geleneklere bağlı kalmakla aynı zamanda demokrasiyi de ayakta tutmuş ve geliştirmiş Nahçıvan. Bu törenlerde mükemmel bir uyum sergileniyor. İnsanlar kardeşliği ve dostluğu paylaşıyor. Aynı zamanda halk- devlet işbirliği de en güzel şekliyle burada görülebiliyor.Bu vesileyle Nahçıvan’a ve Azerbaycan’a medeniyet yolunda başarılar diliyor, bu kardeş ülkenin insanlarını muhabbetle selamlıyorum.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir