NAZAR VE CİNLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Nazar ve Cinler hakkında?

Derler ki “Nazar Öküzü kazana, yiğidi mezara götürür”

Bu sözde çok isabetli bir teşhisi içeriyor.

Nazar. Yani bakışlar. İnsan bakışlarını sakınmadığında bu muhatabında ok gibi tesirli olur.

Evet size Nazar ve Cinler hakkında biraz bilgi verelim.

1. Nazar (göz değmesi) haktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan geçerken, “burada yatanların üçte ikisi nazardan” buyurmuştur. Buradan anlaşılmaktadır ki, nazar ölüme bile sebep olur. Ancak buna karşı en büyük panzehir, Kur’an-ı Kerim okumaktır. Her gün Ayetelkürsi okuyan ve okunan ev nazardan korunur. Felak ve Nas sureleri bunun için tavsiye edilmiştir. Boncuk ve benzeri şeyler hoş görülmemiştir.
2. Cinler de Allah’ın yarattığı kendilerine göre yaşamları olan bir türdür. Biz insanlar bunları göremeyiz. Peygamberimiz hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Onların da imanlısı, inançsızı vardır. “Uçan” anlamına gelen periler de, cinlerden güzel olan ve zarar vermeyenlere denilir. Kafirleri musallat olursa insanlara zarar verebilir. Onlardan korunmanın yolu da Kur’an-ı Kerim okumaktır. Yukarıda tavsiye edilen sureler bunlar için de geçerlidir.

Gözdeğmesi (nazar) bazan insanlardan olur. Bazan da cinlerden olur.
Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.a.)’ dan rivayete göre, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, evinde bir kız görmüştü.
Kızın yüzünde bir değişme farketti ve şöyle buyurdu:
“Ona rukye yapınız (okuyup üfleyiniz). Çünkü onda gözdeğmesi (nazar) vardır.” (Buharî ve Müslim, Ümmü Seleme (r.a.)’dan rivayet etmişlerdir.)
Hafız el-Bağavî diyor ki: “Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz nazar değmesine işaret ederken cinlerden nazar değmiş olacağını kasdetmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir