Papa 16. Benedict Yahudi mi?

Papa’nın Yahudi olduğu da nereden çıktı? Komplonun bu kadarı da olmaz!… Yorumlarını duyuyor gibiyim. Ancak bu bir tez. İnanma yada, saçma bulma hakkına sahipsiniz.

Sebatayların Osmanlı’yı planlı bir çabayla çökerttiklerini; sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin sinirlerine yerleştiklerini defalarca ifade etmiştik. En başarılı operasyonlarını Türkiye’de yapan Kripto Yahudiler Osmanlı bakiyesi diğer ülkelerde de etkindirler. Ancak, kripto Yahudilik bizim coğrafyaya mahsus değildir.“Hıristiyan görünümlü Yahudiler” de mevcuttur. Batıda da baskıdan korunma yanında münafıklığın avantajlarından yararlanmak için yaşadıkları toplumun dini, dili ve kültürünü benimsemiş görünen kripto Yahudiler vardır.


Yahudiler güçlü devletlere yerleşmeyi ve dizginini ele geçirmeyi temel politika olarak benimsemişlerdir. Nakit, altın ve mücevher gibi menkul değerlerle uğraştıkları için kolayca yer değiştirmişler, “kamuflaj kabiliyeti”ni de kullanarak göçtükleri ülkelerin beynine yerleşmeyi becermişlerdir. Britanya imparatorluğunda etkin olan Yahudiler güç merkezinin Atlantik’in öte yakasına kayması ile ABD’ye yönelmişlerdir. Kripto Yahudiler Almanya’da da etkindirler.


20. yüzyılda ABD’yi mekân seçen Yahudiler son zamanlarda alternatif güç merkezlerine yatırım yapmakta, Hindistan ve Çin’e odaklanmaktadırlar. “Güçlüye hükmetme”, “güçlünün gücünü kullanma” stratejisine uymadığı ve yumurtaları bir sepette topladığı için İsrail devleti bazı Yahudilerce eleştirilmektedir. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine tekabül eden 1492 deki Yahudi göçünün de “güçlü bir bünyeye yerleşme” taktiği olduğu konusunda endişelere sahibim.


Vatikan dünya siyasetinde etkili global aktörlerden birisidir. Ancak sahne arkasından iş çevirir. Tarihte yaptığı zulümler nedeniyle Vatikan Yahudiler için intikam alınacak bir odak ve dünya siyasetini yönlendirmek için etkili bir araçtır diye düşünüyorum. Bundan dolayı Yahudilerin Vatikan’a ciddi yatırım yaptığı kanaatindeyim. Vatikan, Hıristiyanlığı kontrol etmek ve Müslümanlarla çatıştırmak için iyi bir enstrümandır. Papa 16. Benedict’in geldikten sonra yaptığı açıklamalar benim tezimi güçlendirici mahiyettedir.


Batı medeniyetine Hıristiyan-Yahudi medeniyeti deniyorsa da; biri diğerine Müslümanlardan fazla nefret duyar. Hıristiyanlar Müslümanları kâfir, Yahudileri ise şeytan olarak görmüşledir. Müslümanlardan himaye gören Yahudiler, Hıristiyanların katliamlarına maruz kalmışlardır. Yahudilerin Vatikan’ı ele geçirmek ve intikam almak için çok nedenleri vardır.


Türkiye’de Papa’yı İsrail güvenlik güçlerinin koruyacak olması -kafamda var olan- Papa’nın Yahudi olabileceği kanaatini güçlendirdi. Papa’nın tehlikeli? bir coğrafyada İsrailli korumalardan yararlanması Yahudi olduğuna yorulabilir. Türkiye’de yaşanan güvensizliklerin arkasında İsrail’in olduğu kabulünün bir sonucu da olabilir. Bir yerde huzur bulmanın yollarından birisi de ücret karşılığı güvenliğini huzursuzluk çıkaranlara teslim etmektir. Mahallenin belalısına haraç vermek tehlikelerden korunmanın yöntemlerinden birisidir. Eski Demirperde ülkelerinde bu yöntem yaygındır. Bölgenin çetesine, mafyasına bir bedel ödemek, güvenliğini ona teslim etmek daha az maliyetli ve daha güvenli bir yoldur. Papa İsrail’in Türkiye’de güvensizlik oluşturabilme potansiyelini gördüğü için İsrail’li korumalardan yararlanmayı düşünmüş de olabilir….


Görünümü, yüz yapısından öte; önceki Papaya göre izlediği katı tutum, İslam düşmanlığı ve kışkırtıcı üslubu beni böyle düşünmeye sevk etti. Yahudilerin yenilmezliğini ileriye sürmek ve insanlarımızın direncini kırmak gibi bir niyetim yok. Bilakis her yeri işgal, her toplumu ifsat, her gücü kontrol arzularının giderek açığa çıktığını ve semitist korumalara rağmen Yahudilere karşı bir hınç geliştiğini vurgulamak istiyorum.


Dünyada yükselen bir Yahudi aleyhtarlığı var. Her taşın altında Yahudi aranır oldu. Giderek büyüyen anti-patinin Yahudi ırkına veya Museviliğe (din olarak) karşı olduğunu düşünmüyorum. Filistin’de işlenen zulümler pek çok kesimin tepkisini çekiyorsa da; nefretin asıl sebebi bazı Yahudilerin her türlü enstrümanı, gayrı ahlaki vasıtayı kullanarak dünyayı kontrol etme istekleridir. Gerçek Museviler Yahudileri dünyevi hırslarından kurtarmak, diğer insanların haklarına saygılı, adaletli, erdemli olmayı teşvik eden anlayışa çekmek zorundalar.


Nüfusları ile kıyaslanmayacak nüfuza sahip Yahudiler şanslarını biraz daha zorlarlarsa müthiş bir öfke ile yüzleşmek durumunda kalabilirler.


Papa’nın Yahudiliği ispatlanması kolay olmayan bir tezden ibaret. Nitekim Papa’nın dünyayı karıştıran sözleri de mesnetsiz iddialardan, hatta iftiralardan ibaretti.


En azından ben yazımın dünyayı karıştırmayacağından eminim.


Yusuf Gezgin/Aktifhaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir