Papa ve sırları.

Papanın ölümünden
sonra “güdümlü” medyada çıkan “Papanın ölümüne
Müslümanlar bile ağlıyor” tarzı sipariş haberlerde çok
ilginçti

Papalar bile ölür ve öldü de zaten. Papanın ölümünden
sonra “güdümlü” medyada çıkan “Papanın ölümüne
Müslümanlar bile ağlıyor” tarzı sipariş haberlerde çok
ilginçti çünkü Papanın ve Vatikan’ın hangi gücün
pençesinde olduğunu bilen bazı Katolikler için bile
ortada üzülecek bir şey yoktu. 2004 yılbaşı gecesi tüm
dünyada “Yeni Dünya Düzeni” için çağrıda bulunabilen
bir Papaydı o ve yeni düzenin sahiplerinin kim
olduğunu da çok iyi biliyordu. 1981 senesinde yazdığı
“Kırık Haç” kitabı çıktığının haftası Vatikan
tarafından toplatılan eski Katolik rahibi Piers
Comptonda bu gizli efendilerden bahsetmişti zaten. Tam
14 sene boyunca Vatikan’ın yayın organı “Kainat”
dergisinin editörlüğünü yapmış olan Compton çok iyi
biliyordu o gizli efendilerin kim olduğunu. 200 sene
boyunca Vatikan’a sızmak için her yolu deneyen ve
sonunda başarıya ulaşan İlluminati örgütüydü gizli
efendilerden birinin adı. 1903 senesinde Mason
Kardinal Rampollo papa olmak üzereyken devrin
Avusturya Macaristan imparatoru Franz Joseph bu seçime
engel olmuştu ve zaten o yüzden defteri dürüldü
Avusturya Macaristan’ın Birinci Dünya harbinde. Fakat
Illuminati çok sabırlıydı ve bir 55 sene bekledikten
sonra sonunda ilk mason papa kardinal Rongalliyi Papa
23.John olarak Vatikan’a çıkarmayı başardılar.
Mason papalardan biri olan Papa 6.Paul o zamana kadar
Papaların kullandığı asadaki haçı değiştirerek yeni
bir haçla ortaya çıktı. Kırık veya eğrilmiş bir haçın
üzerinde garip bir çarmıhtaki İsa figürü olan bu haç
Vatikan’ın yüzyıllarca önce kullanılmasını yasak
ettiği bir haçtı. Çünkü bu haçın üzerindeki figür
Katolik inancındaki İsa’yı değil tüm Ortaçağ boyunca
büyücülerin asalarında kullandığı “İsa Düşmanını”
temsil ediyordu. İncil’de İsa düşmanı olarak
adlandırılan bu varlığın ismi İslam’da kıyamete yakın
çıkacağı düşünülen Deccal olarak geçer. Uzaktan normal
bir haça benzeyen bu “yasaklanmış” haçı Papa 6. Paul
kullanmaya başladı ve ondan sonraki tüm papalar da
devam etti. Illuminati Vatikan’ı ele geçirdiğini tüm
dünyaya böyle ilan ediyordu işte. Tabi bu hakimiyete
karşı çıkmak isteyen Papalarda yok değildi. Bunlardan
biri olan Papa 1.John Paul 1978 senesinde seçildiği
zaman masonik etkiyi kırmayı amaçladı. Yaptığı
soruşturmalarda P2 mason locasını ve bunlara üye 121
üst düzey din adamını deşifre etti. Bunun dışında
Vatikan bankasında aklanan mafya paraları ve P2
bağlantısını da bulmuştu. Tüm bunlar karşısında
dehşete düşen Papa 1.John Paul tüm dünyaya bir
açıklama yapmak üzereyken seçildikten 33 gün sonra
faili meçhul bir “zehirlenme” suikastiyle öldürüldü.
Onun yerineyse Papa 2. John Paul yani şu an ölen Papa
geçirildi. Gerçek adı Karol Wojytla olan papanın
seçilmesi büyük sürprizdi çünkü kendisi 1522
senesinden beri seçilen ilk İtalyan olmayan Papaydı ve
üstelik ülkesi olan Polonya o sıralar hala komünizmle
idare edilen bir demirperde ülkesiydi. Bunların
dışında rahip olmadan önce Nazi işgali altındaki
Polonya da Almanların Yahudileri zehirlemek için
kullandığı zehirli gazları imal eden bir kimya
fabrikasında çalıştığı söyleniyordu. Papa 2. John Paul
koltuğa oturunca kendisinden önceki Papanın
akibetinden ibret alarak Masonlarla iyi geçinmesi
gerektiğini anlamıştı. İşte bu yüzden Vatikan’ın
içinde kurulmuş gizli “Opus Dei Werk Gottes” (Tanrının
eseri) mason locasını resmi olarak tanımak ve
girilmesi yasak örgütler listesinden çıkarmak yaptığı
ilk icraatlardan oldu. Fakat zamanla Papa masonların
ve arkasındaki gücün kuklası olmaktan sıkıldı ve
ipleri eline almaya yeltendi. Bu hareketi üzerine de
bildiğiniz gibi “Uyarıldı”. Nasıl uyarıldığını ve
uyaranın kendisinin bile bunun farkında olmadığını
bilenler bilir.
Bu uyarıdan sonra Papa bir anda kendine gelerek
Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki anlaşmazlıkları
gidermek için bir kurul topladı ve çalışmalara
başladı. 1994 senesinde Vatikan’ın İsrail’i resmen
tanımasıyla bu çalışmaların meyveleri toplanmış oldu.
Papayı kendisine getiren “Uyarma” eyleminin Bulgarlar
ve KGB üzerine atılması da gene aynı gizli eller
tarafından yapılan propaganda çalışmasının bir
ürünüydü.
Papanın ölümünün aslında son derece gizli başka bir
anlamı daha var. Kehanetleriyle ünlenmiş Nostradamus
Quatrain ismini verdiği kehanet dizelerinin 6.6
bölümünde şöyle der. “Ursa Minor takım yıldızlarının
orada görünecek bir gök cisminin çıktığı gün Romanın
büyüğü ölecek ve karanlık çökecek.” Konuyla ilgilenen
bazı dostlar derler ki şu an tam da o bölgede bir gök
cismi çıkmış ve eğer kehanet doğruysa Papanın ölümü
Hıristiyanlık ve Avrupa için felaketlerin başlamasının
işaretiymiş. Tabi ben böyle konuları çok bilmem ama
kulağıma gelen bu ilginç bilgiden de haberiniz olsun
istedim. Kısacası sevgili dostlar görev süresinde
Sovyetlerin ve Komünizmin çökmesi, Amerika
önderliğinde “Yeni Dünya Düzeninin” kurulması ve Irak
işgali gibi tarihsel olaylar yaşanan Papa 2. John Paul
sırlarıyla ölmüştür ve yerine seçilecek yeni Papanın
kimliği gelecekte yaşanacak olaylara da ışık
tutacaktır.
Serdar Kuru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir