ŞAMLI “MÜJDECİ YAHUDİ” İLE HRİSTİYAN ALİM “BAHİRA”

ŞAMLI “MÜJDECİ YAHUDİ” İLE
HRİSTİYAN ALİM BAHİRA

İsimlerini unuttuğumuz, ilginç özellikleri olan iki zatı hatırlatmak istiyorum. Özellikle Onların vücut iklimlerine Peygamber Efendimizin tesiri olmadan onu anlayan, bilen bu kutlu insanlara gıpta ediyorum.

Şamlı, duası makbul bir Yahudi olan Heyyeban. İbnu Hişam’ın kayıtlarında vasfı böyle zikrediliyor.

Peygamber Efendimizin davete başlamasından birkaç sene önce Medine’ye gelerek yerleşe bu zat Beni Kureyza Kabilesi ile yaşamaya başlar. Duası makbuldür. Öyle ki katıldığı yağmur dualarında o hazır bulunduğunda yağmur yağar.

Vefatına yakın Yahudilere hitaben “ Bolluk memleketi Ülkemi neden terk ettiğimi ve buralara neden geldiğimi biliyor musunuz? Gelme alametleri zuhur eden bir Peygamber bekliyorum. Gelişinin gölgesi üzerimize düştü. Onu karşılayın ve muhalefet etmeyin” manasına gelen sözler söyler.

Peygamber Efendimiz Benu Kureyza’yı kuşattığında “Şamlı Müjdeci Yahudi” İbnu’l Heyyeban’ın uyarılarını hatırlayan üç genç Müslüman olur.

BAHIRA,

Hristiyan bir âlimdir. Peygamber Efendimiz onunla Şam yolculuğunda karşılaşmıştır. Peygamber Efendimizin halini anlayan bu âlim zat onun Yahudilere karşı özellikle korunmasını isteyerek Amcasını uyarır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir