ŞEYTANINOĞLU ASLAN/ İNG BANK’IN LOGOSU

Uzaktan da olsa, Siyonizm, Yahudilik, Kabbala vs. konulırında bir şeyler okumuş, duymuş her insanın 33. dereceli masonik yapılanmadan haberi olagelmiştir. Ancak 34. derece hakkında hiçbir yerde doğru dürüst yazılmış, derlenmiş bir bilgiye rastlayamazsınız. Hatta kamuoyu bu 34. dereceyi hiç duymamıştır. Oysa çok önemli bir derecedir ve Sanhedrin (70’lere) ne seçilebilecek kıvama gelmiş üstadların derecesidir!..


Bu dereceye ulaşma ritüeli sırasında hazırlanan ortamda, Mum ışığı (kısık derecede), Tuz, kükürt, özel hazırlanmış tütsü (şeytanı çeken en sevdiği koku…) , Kafatası, kılıç ve ip kullanılır.


Locada yapılan duadan sonra Lucifer (Şeytan) gelir. Haham “lanetli varlıkla” olan bağlantısını uzatabilmek için büyü argümanlarını takviye eder. Bu sırada şiddetli bir trans halinde haham SOL ELİYLE “3”ü , SAĞ ELİYLE “4”ü gösterir. Bu o anda oluşan “34”. Dereceyi gösterir.


Bu derecedeki Yahudi’ye “34. Derece”deki “BÜYÜ KRALLIĞININ ÜSTADI” olarak; “Savereign of Sovereigns” yani “YÜCELER YÜCESİ” adı verilir.


Ve 34. derecedeki Yahudi üstadı, kabbalistik bir sembol olan “Beş Köşeli” gizli adıyla “Şeytan yıldızı” açık adıyla “DAVİD MAGEN” ilei temsil edilir.


Değerli okuyucularımız; Tuz-tütsü ve kükürt karışımı şeytan ve habis cinleri acilen çekmektedir. O yüzden bir çok kiliseye sokuşturulmuş bu ritüel araçlarına karşı dikkat etmenizi rica ederim…


ŞEYTAN ÇAĞIRMADA KULLANILAN


BÜYÜ TILSIMLARI


Mason localarında Şeytan’la bağlantı kurmak amacıyla yapılan büyü ayinlerinin en önemli kısmı tılsımların kullanıldığı bölümdür. Bunun nedeni, büyüde kullanılan tılsımların Şeytanla bağlantı kurmayı kolaylaştırdığı inancıdır. Bunları bir kısmı, “tuz, kükürt ve tütsü gibi değişik kimyasal karışımlardan oluşur ve hahamlar tarafından tören öncesinde hazırlanır. Kabbala’ya göre şeytanlarla fiziksel bağlantı kurmaya yaradığına inanılan asamlar, ateş saçan kılıf, kafatası, mum, tokmak en sık kullanılanlardandır.
Bütün Yahudi ibadetleri ve sembolleri , Yahudi ırkının üstünlüğü ve Yahudi geleneklerinin korunması mantığına dayalıdır. Temel olarak bütün ibadetlerde yüceltilen Yüce Allah değil; aslında Şeytan’dır. Masonluk dini gerçekte ilah olarak Şeytan’ı ilah olarak kabul eder. Şeytan masonlukta kainatın ulu mimarı rumuzuyla yaşatılmaktadır. Yahudilik aslı değiştirilmiş ve kitabı Şeytanla sürekli bağlantı halinde bulunan hahamlar tarafından yazılmış bir ideolojidir.


Kabbalistik masonluk’ta Tanrı yani Şeytan, güneş ile özdeşleştirilmiştir. “KAİNATIN ULU MİMARI”, “Nur-u Ziya”, “MUTLAK IŞIK” ya da “ORTAK RUH” olarak tanımlanan TANRI (ŞEYTAN), GÜNEŞLE SEMBOLİZE EDİLİR !!!!!!!!!!!!!…………………………………………


Güneş’in Kabbala’daki gizili anlamı, karanlığı her yerde hakim olması, KÖTÜLÜK ve GÜNAHTIR” (A Dictionary of symbols, sf.320)


Muharref Tevrat’ta Tanrı’nın en kutsal ismi olarak geçen Yehova , Kabbala da alev olarak remzedilir. Kuran’da şeytanların üstadı olan İblis, ateşin dumansız tarafından yaratılmış ve bu sebeple kibirlenip başkaldırmıştır.


“(Allah) dedi: Sana emrettiğimde, seni secde etmekten engelleyen neydi?” (İblis) dedi ki: “Ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.” (Araf Suresi, 12)


Şeytani öğreti de ateş kutsaldır. Bu nedenle kabalistler ve masonlar da dumansız ateş olarak kabul edilen “Güneş, Ay ve Yıldızı” Şeytan’ı sembolize etmek için kullanırlar. Güneş ve ışığın her mekana girmesi ve ışığın dünyayı sarması, Şeytan’ın dünya üzerindeki hakimiyetini işaret eder.


Masonik felsefede Şeytan’ın bir ruh olduğuna ve bu ruhi kudreti tüm masonlar arasında dağıttığına inanılır. Bu mantığa göre, her mason Şeytan’ın ruhundan bir parça taşır. Üstad masonlar ise şeytanlaşmış insan olarak kabul edilir, yani tamamen iblisin etkisi ve kontrolü altındadır.


“O halde mabedimizi araştırırsak kendimizi tetkik edersek “Kainatın Ulu Mimarı’na gideriz. Ve görürüz ki, Kainatın Ulu Mimarı kendi içimiz içindedir.” (Mason Dergisi, yıl 25, sayı 27-28, sf.40)İNG BANK’IN LOGOSUNUN SIRRI


TÜM DÜNYA MASONLARINA VERİLEN AÇIK MESAJ


Ayrıca, Yehova’nın 72 ismi güneş çiçeğinin taç yapraklarına yazılmıştır. Daire’nin üzerinde İbrani kabbalası’na göre şeytan’ın “72 gücü” yazılıdır. Kutsal Güneş Ağacı, kabalistler için çok önemli bir semboldur. Güneşten çıkan her ışın masonların “Erdem” olarak adlandırdıkları “33. dereceye” ulaşmak için öğrenilmesi gereken bilgileri sembolize eder. Güneş’in en parlak, en etkili konumdaki hali “ŞEYTANINOĞLU ASLAN” olarak adlandırılır. Aslan, kuvvetin ve yırtıcılığın simgesidir. Aslanın diğer hayvanlar üzerindeki hakimiyeti, Şeytan’ın yeryüzü hakimiyetini temsil eder. Aslan yırtıcılığı da Şeytan’ın bu hakimiyetinin kan dökerek olacağını belirtir. Masonlukta önemli bir yer tutan bu inanç da Muharref Tevrat kökenlidir.


“Mason ışık kaynağına yaklaştıkça nurlanır, fakat yanar. Hedef güneşe varmak değil; güneş olmaktır.” Doğuş Kolu Mason Yıllığı, sf.41)


ZENİTH (GÜNEŞ’İN TEPE NOKTASI)


Güneş tam tepe noktasına (Zenith) gelince dünyayı gören karanlık göz olur. “Güneş ilahın gözüdür, her şeyi görür, daire, disk, ve tekerlek ile bağlantılıdır.” (Mimar Sinan Dergisi, sayı 55-57, sf.26) Muharref Tevrat’ta aynı inanç şu şekilde ifade edilmiştir: “Onlar rabbinin gözleridir, o gözler ki bütün yeryüzünde gezinmektedir. ” Zekerya Bölümü, 4/9)


Ayrıca Avrupa Kiliselerinde, katedrallerinde ve Ortaçağ’da yapılmış olan mimari eserlerde güneş sembolünün bu derece çok kullanımı dikkat çekicidir.


ŞEYTAN YILDIZI (BEŞGEN YILDIZ)


Kabbalistik ve masonik büyü ritüellerinde beşgen yıldıza “şeytan yıldızı” adı verilir. Bu yıldız, düz ve ters olarak iki şekilde kullanılır. Düz olan pentagram insanı, ters olanı ise Şeytan’ı temsil eder ve normal kullanımda yıldız, bu ikisinin birleşmesi anlamına gelir.


Yıldız’ın ters kullanımında, keçi kafatasıyla sembolize edilen Şeytan’ın, iki boynuzu yıldızın iki üst koluna doğru, iki kulağı da yıldızın iki üst koluna doğru, iki kulağı da yıldızın iki köşesine doğru yerleştirilir. Mason localarında yapılan tüm törenlerde, bu beş köşeli yıldız önemli bir yer tutar.


Mason çalışmalarında “beş adedin” sembolik değeri üzerinde durulması gerekir. 5 adet 5 kolu yıldız olarak da localarımızda görülmektedir.” (Mimar Sinan Dergisi, 1983, sayı 49, sf.23).


Kabbalistik büyüde Şeytan’ın (Lucifer) ışık kaynağı olarak inanılır. Bu nedenle tüm kaynaklarda “Güneş’in doğudan dağması sebebiyle Doğu’da yer aldığı belirtilir. Masonik ritüellerde, Şeytan Yıldızı olarak adlandırılan “ışıksaçan pentagram”ın içine Doğu’da yer aldığına inanılan Evren’in Ulu Mimarı’nın (Şeytan’ın) simgesi “G” harfi yerleştirilir. Locaların doğuya doğru inşa edilmesinin sebebi de, ışık kaynağı olarak Şeytan’ın doğuda yer almasıdır. Mason dergisinin konuyla ilgili olarak yer alan ifadeler ise şöyle:


“5 kollu yıldız, yani ışık saçan yıldıza “pentagrama” dikkat edelim. İçinde doğuda yer alan Evren’in Ulu Mimarı’nın remzi olan “G” harfi ile. Bu yıldız yükselen insanımızın sembolüdür. (Mason Dergisi, sayı 37-38,sf.41)


“5 köşeli yıldızın ortasındaki “G” harfi masonluğun en gizili ve en önemli sembollerinden biridir. “G” harfi İbranice’deki “Yod” harfinin karşılığıdır”. (Dariel ligou, Le Dictionnaire la Franc-maçonerei, sf.57)


“İbranice’de YOD harfi Yehova’nın baş harfidir ve Şeytan’ı remzeder, Yunan alfebesindeki “GAMA” harfidir. Bu şekilde G harfi, aynı zamanda Gama’yı temsil eder”.


“Gama harfi gönyedir ve Şeytan’ın bayrağını yani hakimiyetini temsil eder” (la Symboligue Maçonnigue, sf.56)


“Yehova”yı oluşturan dört harf Yod, heh, Vav, heh tetragram adını alır. Yıldız, bu dört harfin şifreli yazılmış şeklidir. “yod, heh, vav, heh” harflerinden müteşekkzil tetragram, söylenmesi ancak büyük rahiplerce caiz olar ilahi addır ki; İbranilerde ancak senede bir ekere ağza alınır”. (Çırak, Kalfa, Usta, Sf.59)MAHO / TİMHE / ETZOHAR / DOR DOR DOR!…TA-HA (TOPLUMU AYDINLATMA HAREKETİ)


HAKAN YILMAZ ÇEBİ


HALK BİLİMCİ


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir