TOPLUMSAL REFLEKS NEDİR?

Bugünlerde sıkça gündeme gelen “toplumsal refleks” kavramı neyi ifade ediyor? Aslında refleks kelimesi, bizatihi olumsuz bir çağrışım. Daha çok şuur dışı davranışlar için kullanılır. Uyuyan bir insana veya koma halinde olan birine iğne batırdığınız zaman tepki verir. Ama bunun farkında değildir. Tamamen hayvani bir refleks. Zaten çoğunlukla hayvan terbiyecilerinin kullandığı bir kavram. Bunu toplumsal anlamda kullandığınızda ise paranoya şeklinde tezahür eden bilinçsiz tepkiler akla gelir. Tıpkı 11 Eylül sonrası Batı’da başlayan İslam karşıtlığı gibi…

Toplumsal refleksin en yüksek olduğu yerlerden biri de İsrail. İsrail devleti için terör, adeta mevcudiyet sebebi. Varlığını buradaki terörden ve çatışmadan alıyor. Bilinçli bir şekilde terörü sürekli gündemde tutuyor. Böyle yaparak da halkının bilinçaltını şekillendiriyor. Kendi varlığını düşmana göre tanımlıyor İsrail halkı. Sadece Filistinliler değil düşman olan. Yeri geldiğinde oradaki Arap Yahudiler de “öteki” olarak tanımlanıyor. Hatta teröre kaşı çıkan diğer İsrail vatandaşları bile ötekileştiriliyor, düşman olarak görülüyor.

Toplumsal refleks, provokasyona, tahriklere ve tuzaklara açık bir davranış şekli. Ama bununla kastedilen eğer “toplumsal duyarlılık” ise zaten onda sorun yok. Halkımız son derece duyarlıdır. Vergisini veriyor, askerliğini yapıyor. Kanıyla, canıyla, tüm varlığıyla vatanına hizmet ediyor. Dahası var mı? Gerektiğinde Çanakkale’de, Yemen’de yedi düvele karşı savaşmayı da bildi bu halk. Yıllar yılı çok bedeller ödedi, hala da ödemeye devam ediyor. Bu zavallı halktan daha ne beklenebilir?

Üstelik yıllardan beri kendisine dayatılan tuzaklara, provokasyonlara rağmen soğukkanlılığını özenle koruyan bir halkımız var. Bu ülkeyi sağ-sol diye bölmek istediler. Alevi-Sünni çatışmasını körüklediler. Laik-anti laik bölünmeyi zorladılar. Şimdi ise Kürt-Türk kutuplaşmasına yüklenmek istiyorlar. Ama halkımız, tarihinden ve kültüründen aldığı maya ile bu ufak hesaplara asla prim vermiyor. Buna rağmen halkımızı daha fazla aşağılamak, onu sokaklara çağırmak kime, ne kazandırır? Zaman, birlik-beraberlik zamanıdır. Şuurlu ve soğukkanlı olmak zamandır. En güzel vatan sevgisi de budur. Hamasetle, başkalarının hesabına hizmet etmekle vatan sevgisi de olmaz, milliyetçilik olmaz. Fırsat kollayan düşmanların ekmeğine yağ sürmeyelim. Aman dikkat! Düne kadar her türlü vatan hıyaneti işleyen, bölücülerle işbirliği yapan ulusalcıların bugün Türk bayrağına sarılması hayra alamet değil. Görüntüye aldanmayalım ve tezgaha gelmeyelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir