Türk Dünyası Sosyal bilimcileri İzmit’te toplanıyor

Kocaeli Üniversitesi ögretim üyelerinden Yrd Doç Dr Bekir Günay’ın Genel sekreterliğini üstlendiği Türk Dünyası Sosyal bilimcileri kongresi Türk Üniversitelerinden bir ilk olacak. TİKA’nında desteklediği kongre Eylül’de başlıyor.Konu hakkında Kocaeli Üniversitesinin duyurusu şöyle.

Değerli Meslektaşlarım..
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Devletler kurulma sürecinde ulus devlet inşası, demokratikleşme ve pazar ekonomisine geçiş ile ilgili problemlerle karşılaşmışlardır. Aynı zamanda, Türk Cumhuriyetleri için siyasal sistemin yapılanması, kültürel hayatın yeniden organize edilmesi, yeni bir kimlik edinilmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin oluşturulması, ve uluslararası ilişkilerde etkin bir rol üstlenmeleri önem kazanmıştır. Bunların yanında hızla küreselleşen dünyanın yeni değerleri ile uyum ve bütünleşme çabaları ön plana çıkmaktadır.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin iç dinamiklerinden ve kendileri dışındaki gelişmelerden kaynaklanan sorunların tanımlanmasında ve çözüm önerilerinin üretilmesinde Sosyal Bilimlerin önemli katkıları olacaktır. Çünkü sosyal bilimlerin öncelikli ilgili alanı toplumların sorunlarının nedenlerini ortaya çıkaracak araştırmalar yapmaktadır. Bu işlevini yerine getirilmesi için üzerinde çalıştığı toplumun geçmişi ve içinde bulunduğu şartların bilinmesi yeterlidir.
Bu bakımdan Türk Cumhuriyetleri’nin karşılaştıkları sorunların açıklanması için bir Sosyal Bilimler kongresinin toplanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Türk Cumhuriyetleriyle kültürel alanda ilişkileri mevcuttur. Daha çok dil bilimciler, edebiyatçılar ve kültür sanat etkinliklerinin öne çıktığı ilişkide belki eksik olan ekonomi, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan sosyal bilimciler arasında olan ilişkilerin kopuk olmasıdır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü koordinatörlüğünde 21.yüzyıl Oluşumunda Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Kongresi düzenlemektedir.
Kongrenin amacı Türk Dünyası üzerine çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek Türk Cumhuriyetleri’nin karşı karşıya bulundukları sorunları değerlendirmek ve çözümler üretmek için Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Birliğinin bu toplantıda kurulması için ilk adımların atılmasıdır. Bu kongrelerin geleneksel hale getirerek her sene başka bir ülkede yapılması istenmektedir.
Kongrenin alt başlıkları ,temalar ve diğer ayrıntı bilgilerihttp://iibf.kou.edu.tr/sstw/ adresindedir.Şimdiye kadar 10 ülkeden 35 değerli bilim adamının katılmayı kabul ettiği bu kongrede Siz gibi saygıdeğer bilim adamlarımızı tebliğleriyle kongremizi iştirak etmeleri bizi fazlasıyla mutlu edecektir.
Davetli Hocaların her türlü masrafları diğer gelen misafirlerinde(sınırlı sayıda) otel masrafları karşılanacaktır.
Yrd. Doç.Dr. Bekir Günay
Kongre Genel Sekreteri
İletişim Bilgileri
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü
Adres: Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km 41380 İzmit/ KOCAELİ
Telefon: (0 262) 303 16 14
Faks: (0 262) 303 15 03
E-mail: [email protected]
Kongre Web: http://iibf.kou.edu.tr/sstw/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir