Türk Dünyasının Davosu Kartepe’de Başlıyor

Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi – Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen “Sscb Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal Siyasal ve Ekonomik Değişim” Konulu Kongre, 18-21 Eylül Tarihleri Arasında Yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve TÜBİTAK desteği, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) işbirliğiyle 18-21 Eylül tarihleri arasında ’’1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi’’ düzenleyecek


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve TÜBİTAK desteği, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) işbirliğiyle 18-21 Eylül tarihleri arasında ’’1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi’’ düzenleyecek.

’’SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim’’ konulu kongreye, Türkiye, İran, ABD, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Japonya, Nijerya, Özbekistan, Başkurdistan, Yunanistan’dan bilim adamları katılacak.

Kongrenin açılış töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Program, Kongre Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay, KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasret Çomak, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Erdal Ata’nın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kırgızistan Adalet Bakanı Marat Kayıpov’un katılacağı kongreye, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Devlet Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün de onur konuşmacısı olarak katılması bekleniyor.-’’BELGELERLE OSMANLI TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ’’ SERGİSİ-Kongrede, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saray, ’’Türk Dünyasının Türkiye İçin Sosyo-Ekonomik, Kültürel ve Siyasi Yönden Önemi’’ konulu açılış bildirisini sunacak.

Kongre kapsamında The Green Park Otel’de ’’Belgelerle Osmanlı Türkistan İlişkileri (XVI-XX.Yüzyıl)’’ konulu serginin açılışı, bakanlar eşliğinde yapılacak.

Açılış konuşmasını Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Budak’ın yapacağı sergide, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tanıtım filmi gösterilecek. Sergi, kongre süresince açık kalacak.

Sergi açılışının ardından The Green Park Oteli Büyük Salon’da yapılacak kongrenin ilk oturumunda, ’’Medeniyetler Çatışması ve İttifakı Arasında Orta Asya’’ konusu ele alınacak.

Başkanlığını Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saray’ın yapacağı ilk oturumda, ’’Hegemon Güçler Kıskacında Orta Asya’’, ’’Terörizmin Yeni Boyutları’’, ’’Medeniyet ve Düzen Arayışlarında Orta Asya’nın Geleceği’’ gibi konularda sunumlar yapılacak.
İlk gün yapılacak oturumlarda, ’’SSCB Sonrası Ekonomik Değişim ve Yabancı Yatırımlar’’, ’’SSCB Sonrası Değişim ve Milli Kimlik’’ ve ’’Karabağ Sorunu’’ konuları ele alınacak.

Kongrenin ikinci günü, ’’SSCB Sonrası Ekonomik Değişim ve Yoksulluk’’ ve ’’Dinler ve Orta Asya’’ konulu sunumlarla başlayacak.

Program, ’’Sosyo-Politik Perspektifte Azerbaycan’’, ’’11 Eylül Sonrası Orta Asya ve Terör’’, ’’SSCB Sonrası Sosyo-Politik Değişim’’, ’’Küreselleşme ve Orta Asya’’, ’’SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde İktisadi Yapılanma’’, ’’SSCB Sonrası Kamu ve Yerel Yönetimlerde Değişimde Kırgızistan Örneği’’, ’’XXI. Yüzyılda Orta Asya Jeopolitiği’’, ’’SSCB Sonrası Değişimde Kazakistan Örneği’’, ’’Değişim Sürecinde Orta Asya’da Eğitim’’ konulu oturumlarla devam edecek.

Kongrenin üçüncü günündeki oturumlarda ise ’’SSCB Sonrası Ekonomik Değişimler ve Sorunlar, SSCB Sonrası Değişim Sonrası Sosyal Sorunlar’’, ’’Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İlişkileri’’, ’’Orta Asya Jeopolitiği’’ ve ’’Bölgesel Güçler’’ konuları ele alınacak.

SON OTURUM, GEZİ VE ETKİNLİKLER-


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saray’ın başkanlık edeceği son oturumda, kongrenin sonuç metni okunacak, ileriye yönelik öneriler sunulacak.

Konuşmaları, Kırgızistan Adalet Bakanı Marat Kayıpov, Yabancı Delegasyon adına Uluslararası Karadeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Giuli Alasania, İran İslami Azad Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Asghar Kazemi, Azerbaycan Özel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salahattin Halilov, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahat Andican yapacak.

Kongre Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay, kongrenin kapanış metnini okuyacak. Daha sonra, katılım belgelerinin dağıtım töreni yapılacak.

Son gün ise katılımcılar için gezi ve etkinlik düzenlenecek. KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasret Çokmak’ın ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret edecek olan katılımcılar, öğle yemeğinin ardından körfezde yat gezisi yapacaklar.


Türk Dünyası Sosyal Bilimcileri İzmit’te toplanıyor
Türk Dünyası Sosyal Bilimcileri İzmit’te toplanıyor

‘SSCB sonrası Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Kongresi’ 18–21 Eylül 2006 tarihleri arasında Kocaeli’nde The Greenpark Hotels Kartepe’de yapılacak. Kongreye, TİKA, TÜBİTAK gibi kuruluşlar da katkı sunuyor.
Kongrenin Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay, konuyla ilgili olarak gazetemize konuştu:
“Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Devletler kurulma sürecinde ulus devlet inşası, demokratikleşme ve pazar ekonomisine geçiş ile ilgili problemlerle karşılaşmışlardır.
Aynı zamanda, Türk Cumhuriyetleri için siyasal sistemin yapılanması, kültürel hayatın yeniden organize edilmesi, yeni bir kimlik edinilmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin oluşturulması ve uluslararası ilişkilerde etkin bir rol üstlenmeleri önem kazanmıştır. Bunların yanında hızla küreselleşen dünyanın yeni değerleri ile uyum ve bütünleşme çabaları ön plana çıkmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin iç dinamiklerinden ve kendileri dışındaki gelişmelerden kaynaklanan sorunların tanımlanmasında ve çözüm önerilerinin üretilmesinde sosyal bilimlerin önemli katkıları olacaktır. Çünkü sosyal bilimlerin öncelikli ilgili alanı toplumların sorunlarının nedenlerini ortaya çıkaracak araştırmalar yapmaktadır. Bu işlevini yerine getirilmesi için üzerinde çalıştığı toplumun geçmişi ve içinde bulunduğu şartların bilinmesi yeterlidir”
Orta Asya konuşulacak
Kongrenin amacının Türk Cumhuriyetleri’nin karşı karşıya bulundukları sorunları değerlendirmek ve çözüm üretmek olduğunu belirten Günay; şunları söyledi: “Bu bakımdan Türk Cumhuriyetleri’nin karşılaştıkları sorunların açıklanması için bir Sosyal Bilimler Kongresi’nin toplanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Türk Cumhuriyetleriyle kültürel alanda ilişkileri mevcuttur.
Daha çok dil bilimciler, edebiyatçılar ve kültür sanat etkinliklerinin öne çıktığı ilişkide belki eksik olan ekonomi, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışan sosyal bilimciler arasında olan ilişkilerin kopuk olmasıdır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü koordinatörlüğünde 21. Yüzyıl Oluşumunda Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Kongresi düzenlemektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir