TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ VE KRİSTAL BİLGİSİ

Bugünkü bilim dünyasını şaşırtabilecek çapta olan bir zamanlar ki İslam bilginlerinin bilgileri hazırladıkları formülle neden gizleniyor ?

Batı fennin ve teknolojinin her dönem kendi ellerinde olduğunu söyleyip dururken İslam dünyasında yıllar önce yapılan türbelerde süsleme olarak kristal kuvarsların yapıları şekil olarak nasıl işlenmiş bulunuyor? Bu süslemelere birçok örnek verile bilinir : Sivas’taki Çifte minareye, Bursa’daki yeşil türbeye, Türkistan diyarlarındaki bulunan tüm mabet ve yapılara bakıldığında süsleme olarak yapılmış simetrik ve geometrik şekillerin ancak 1950`li yıllarda çok gelişmiş aletler ile tespit edilen ve hala tespit edilmeye çalışılan kristal kuvars taşlarının yansımalarındaki şekiller olduğu bugün ortaya çıkıyor.

Batı dünyasının bulduğunu iddia ettiği tüm buluşların ekseninde olan ve bugünkü ilmin ana kaynağını oluşturan asıl şey Türk İslam bilginleri ve Müslüman alimleridir. Kuran’la şereflenen insanlık kaynak olarak da Kuran’ı gördüğü için bilgisini sonsuz bir ilim kaynağından almış olur. Biraz önce örneklerini verdiğimiz süslemeler için de batılı bilim adamları ilginç bir tesadüf demektedir.

Bazıları da tüm bu süslememeler estetik değerlerle sanat adına gerçekleştirilmiştir, ilimle alakası yoktur diyerek aradaki bağlantıyı görmek istememektedirler. Ne yazık ki ülkemizde de bu görüşleri desteleyen çok sayıda profesör vardır. Umarız bu yazı onlara da bir cevap niteliği taşır.

Türk ve İslam bilginlerinin buluşlarından uzun uzun örnekler vermeye gerek yok. Sadece Piri Reis haritası bu sorulara kafi cevabı verebilecek haldedir. Piri Reis haritasını o yerleri görmeden nasıl çizebilmiş sorusuna batılı bilim adamları ve onların ülkemizde taklidi olan bizim kimi akademisyenlerimiz cevap verememektedir. Dünyanın yuvarlak olduğunu Galile’nin ortaçağda söylediğini iddia edenlerin bu haritaya bakması onların yanıldıklarını anlamaları için yeterli olacaktır.İslam bilgini İbn-i Memnun’un dünyanın yuvarlaklığını çizmiş olduğu 1340 yılındaki haritası İbn-ü Fazlullah Ömer’in Mesalik-ül-Ebsar`da yer alır .Muhyiddin Ibn-I Arabi’nin dünya bir küreden ibarettir cümlesi onun eserlerinde geçmektedir.

İmam gazali ise astronomi bilmeyen Allah’ı tanımada noksan kalır derken bu ilmin dindeki yerine ve önemine dikkat çeker. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname’sinde dünyanın yuvarlaklığını ifade eder. Onlarca bu ifadeleri destekleyecek İslam alimleri, El-Biruniler , Ali Kuşçular, Takiyüddin el-Râsid, Ömer hayyamlar, Ebu-vefalar gibi birçok bilginler mevcuttur. Bunları da uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Mikrobu ilk bulduğunu iddia eden Fransız Pastör’e o zaman 1456’ta yazılan Akşemsettin hazretlerinin Süleymaniye kütüphanesinde bulunan el yazması kitabı gösterilseydi mikroplardan açık açık bahsettiğini görür ve ilk ben buldum demeye utanırdı. Müsaadenizle bunları da geçelim, ve İslam bilginleri kristal bilgisinden mahrumdur diyenlere“ netpano.com aracılığıyla cevabımızı verelim: Necm suresi 44`üncü ayet : `Ona köşke gir dendi` melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti.Süleyman:`Bu kristal ve billurdan yapılmış seffaf bir zemindir dedi`. Hz Süleyman Sebe melikesi gelmeden önce bir köşk inşa ettirmişti. Bu Köşkün Avlusu Billur ve Kristalden yapılmış, altından Su akıtılmış ve suya Balıklar konmuştu
Belkıs zeminin şeffaf bir madde olduğunu fark edemediği ve sudan geçeceğini sandığı için eteğini toplamış ve yukarı çekmişti.Bütün bu tedbir ve tertipler onun zihnini etkilemek içindir ve onu ilahi davete kabule hazırlamıştır.
Şimdi Kuran’ın Neml suresi 44`üncü ayetinde bundan asırlarca önce olan bir hadiseyi vahiy bize açık açık söylüyor, kristal kuartz bilgisinin Kuranda olduğunu beyan ediyor.
Hani Müslüman alimleri ? kristal ve kuartz bilgisine sahip değildi.Türbelerdeki o meşhur bezemeler ve motifler Hz Süleyman’ın Mührüne işaret etmektedir.
Bilindiği gibi mührü Süleyman sekiz köşeli bir yıldızdır. İçiçe geçmiş iki üçgen şeklinde olduğunu söyleyen rivayetlerde vardır.Birçok İslam unsuru bu Müh-rü Süleyman’ı motiflerinde kullanmışlardır. Bu kuartz bilgisi ve havuzun içindeki bu billur madde Kuran’da belirtildiğinden birçok İslam bilgini rasathaneler kurmuş, rasathanelerin içine büyük havuzlar yapıp içine su doldurup gökyüzündeki yıldızların havuza yansımalarını sağlayıp göğü ve yıldızları incelemişlerdir. Bu rasathaneler Türkiye’de, Türkistan diyarlarında bulunmaktadır. Belgesellerde gösterilir. Bunlar bilinen bilgilerdir.Şimdi bu konu ile ilgili ilk defa yeri geldiği için bilinmeyen şu bilgiyi verelim:
İslam bilginlerinin rasathanelerindeki su doldurdukları bu havuzlar sadece sudan ibaret değildi. Havuzun dibine Neml suresi 44. ayetten bilgi ve ilham alarak kristal aynalar da yerleştirmişlerdi, bu gerçeği yüzyıllardır birileri saklamaktadır. İlgililere duyurulur. Şimdi gelelim Müh-rü Süleyman meselesine.Bu mühür İsraliyat ve İsrail’in martavallarındaki gibi bir çizgiden, şekilden ibaret değildir.Bu mühür yukarda bahsettiğimiz kristal kuartzın yansımalarından çıkan görüntüdür ve teknolojik boyutlara işaret eden manaları vardır. Bir ip ucu daha verirsek aynı surenin 38. 39. ve 40`ıncı ayetleri okunursa şunlar görünecektir: Süleyman aleyhisselam vezirlerine derki: Bana melikenin tahtını önce kim getirebilir ? Cinlerden bir ifrit: ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim dedi. Allah tarafından özel bir ilim verilmiş kimse ise şöyle dedi: Sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getirim. Ve Süleyman tahtı gerçektende yanı başında gördü. Bu ayette de şu anda bu satırları okuduğunuz internete de işaret vardır. Bir parmak tıklaması ile gözünüzü açıp kapamadan tüm bilgiler yanı başımıza gelmektedir. Bilgisayarın maddelerinden biri de incelenirse görülecektir ki kuartzdır. Bu ayet daha birçok işaretler verir. Eşyanın nakli, ışınlanma gibi vs.. Kuranda bahsedilen Süleyman Aleyhisselam İslam peygamberidir. İsrail peygamberi değil, son peygamber Hz Muhammed’e (sav) biat etmiş, efendimizin geleceğini haber vermiş peygamberlerdendir. Yeri gelmişken şunu da belirtelim Süleyman peygamber Yahudilerce istismar edilmektedir. Yahudilerin kurguladıkları önümüzdeki günlerde uygulamaya çalışacakları bir program için Süleyman mabedini masallarına alet etmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir