TÜRKİYE’DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Kemal Çiftçi


k.ciftci@gmail.com


Türkiye’de güzel şeyler oluyor. Gündemi işgal eden olumsuzluklara takılmadan geleceğe
bakabilenler göreceklerdir ki, Türkiye çok iyi bir yolda ve hızla geleceğe koşuyor. Avrupa
ülkelerinin ekonomik krizle boğuştuğu, hatta bir kısım ülkelerin resmen iflas ettiği bir
dönemde, ABD’nin Wall Street protestoları ile çalkalandığı, bir zamanlar Dünyanın
otomotiv merkezi olan efsanevi Detroit’in hayalet şehre dönüştüğü, oradaki insanların
sosyal yardımlara muhtaç düştüğü bir dönemde, Türkiye büyümede rekor üstüne rekor
kırıyor. İhracat ve yatırımla artıyor, işsizlik hızla düşürüyor. Bunlar güzel şeyler. Ama bir
yönüyle de geçici başarılar. Bundan çok daha önemli ve güzel gelişmeler var ülkemizde:


Son yıllarda kitap okuma oranları hızla yükselmeye başladı. Üniversite sayısı 200’e yaklaştı.
Türkiye nihayet CERN’e üye olmak üzere resmen başvuru yaptı. Gerek kamu ve gerekse
özel sektörde AR-GE harcamaları yükselmeye devam ediyor. Özellikle KOSGEB,
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK bu konuda çok ciddi destekler sağlamaya
başladılar. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BYTK) 23. Toplantısı Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ‘ın Başkanlığında kısa bir sure once Ankara’da gerçekleştirildi.


Ana gündemi “ Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi ve bu sistemin daha da
etkinleştirilebilmesi için atılması gereken adımlar “ olan toplantıda aşağıdaki konular ele
alındı ve çok önemli kararlar alındı:


• Ulusal Yenilik ve Sistemi 2023 Yılı Hedefleri
• Ar-Ge , Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik ,
Uyum ve Hedef Odaklılığı Sağlanması için Koordinasyon Kurulu
Oluşturulması
• Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak
Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi
• Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika
Araçlarının Geliştirilmesi
Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması

• Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve
Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi
• Bilim Merkezlerinin Yaygınlaştırılması
• Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının
Geliştirilmesi


Son yıllarda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraŞtırrma Kurumu (TÜBİTAK) araştırma
destek programlarında Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Üniversitelerden gelen her üç
projeden ikisi TÜBİTAK’tan destek bulabiliyor. Yine TÜBİTAK tarafında verilen burs
sayılarında da çok büyük artışlar sağlandı. Bilim insanı projesinden yararlanan bursiyer
sayısı 10 bin civarında. Son yıllarda bilimsel destek oranları ciddi biçimde arttı.


2011 yılında 1 milyar 570 milyon lira olan TÜBİTAK bütçesinin 380 milyon lirası
akademik desteklere ayrıldı. Son 8 yılda TÜBİTAK desteklerinde inanılmaz bir artış
gerçekleşti. Sadece TÜBİTAK’ın akademik desteklerinde 5 yılda 2.1 milyar liralık bütçeye
ulaşıldı.


Bu desteklerin artması demek, Türkiye’de bir bilim kültürünün gelişmesi anlamına geliyor.
Her yapılan çalışma sonrasında akademik yayınlar, ürünler ortaya çıkıyor. Türkiye yayın
sıralamasında dünyada 2009′da ilk 40 ülke arasındayken, 2010′da 20. sıralara yükseldi.
Patent tescilleri yaklaşık 6 kat arttı. Bunların hepsi bu tür akademik çalışmalar sayesinde
oluyor. Akademik projelerin artmasının gerçek etkilerini görmek için biraz daha zaman
geçmesi gerekiyor.


Son yıllarda hükümet Ar-Ge’ye gerçekten büyük önem veriyor. Gayri safi milli hasıladan
Ar-Ge’ye ayrılan oran yüzde 0.85′ler çıkmış durumda. 80’li yıllarda bu oran yüzde 0.26
civarındaydı ve bugünleri hayal bile edemiyorduk. Şu anda ulaşılan seviye henüz kalkınmış
ülkelere göre düşük olsa da, eskiye oranla büyük bir başarı. Bu ivmenin devam etmesi ve
en kısa zamanda yüzde 2’ye çıkması gerekiyor. Türkiye bunu sağladığı takdirde mutlak
başarı kaçınılmaz. İşte o zaman 2023 hedefleri birer birer hayata geçmiş olacak..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir