YASAKSIZ BİR ÜLKEYE DOĞRU…

Dünya krizlerle ve savaşlarla meşgul olurken, sessiz sedasız devrimler yaşanıyor ülkemizde. Altyapıda, sağlıkta ve ekonomide gerçekleşen dev atılımların yanında, bürokraside ve insan haklarında da bugüne kadar hayal dahi edilemeyen iyileştirmeler gerçekleşti.


Her şeyden önemlisi, vatandaşını “iç düşman” olarak tanımlayan devlet anlayışı geride kaldı. Dahası, bu tuhaf uygulamanın müsebbipleri şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. TBMM’de Darbeleri Araştırma Komisyonu tarihe geçecek bir çalışma yürüttü ve bu sayede dudakları uçuklatan çarpıcı gerçekler ayan beyan ortaya çıktı.


Milli Eğitim Bakanlığı da demokrasiyi kökleştirmek için ciddi çalışmalar başlattı. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara demokrasi kültürünü yerleştirmek ve öğrencileri bu sürece aktif olarak dahil edebilmek amacıyla yürüttüğü AB hibeli proje kapsamında, ders programları taranarak içeriklerde düzenlemeler yapılıyor.


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, proje kapsamında çalışma grupları oluşturduklarını belirtiyor ve şunları söylüyor: ”Mevzuat tarama çalışma grubu, yürürlükteki eğitim mevzuatını demokratik vatandaşlık ve insan hakları açısından inceliyor. Güncel ya da çok eskide kalmış olsa da yürürlükte olan mevzuatlarla ilgili tarama yaparak, bunları imza atılan uluslararası sözleşmelerle örtüştürmeye çalışıyor.” Böylece bütün derslerin müfredatı taranıyor ve ders programlarında demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi konusuna ters düşen konularda gerekli düzeltmelere gidiliyor.


Bütün bunlar yaşanırken, vatandaşın önündeki yasal engeller ise birer birer ortadan kaldırılıyor. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı geride kaldı artık. İlk ve orta dereceli okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu da tarihe karışmış oldu.


En önemlisi, Türkiye’de yıllardan beri yaşanan “yasak kitap” ayıbı ortadan kalktı. Geçen yıl yürürlüğe giren Yargı Paketi çerçevesinde yasak kitaplar da özgürlüğe kavuşturulmuş oldu. Yargı Paketi”ndeki düzenleme doğrultusunda, 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart hakkındaki yasaklar kalktı.


”3. Yargı Paketi”ndeki düzenleme doğrultusunda, 31 Aralık 2011’e kadar, Ankara mahkemeleri veya Bakanlar Kurulu kararıyla hakkında toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışın engellenmesi kararı bulunan 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart hakkındaki yasak kalktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdiği listede yasaklı 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart bulunuyordu. Böylece, Ankara mahkemeleri veya Bakanlar Kurulu kararıyla hakkında toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışın engellenmesi kararı bulunan 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart hakkındaki yasak kalktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir