Yunanistan Gagavuz Türklerine El Attı

Balkanlar’da Türkiye’ye karşı bir Ortodoks ekseni oluşturma çabasında olan Yunanistan, son dönemde Ortodoks Hıristiyan olan Gagavuzları kendi propagandaları doğrultusunda yönlendirmek için çabalarını artırdı.

Yunanistan tarafından Moldova’daki Gagavuzlara yönelik yürütülen çeşitli projelerde, Gagavuzlara maddi yardım temin edilmesi ve Yunanca öğretilmesi, Gagavuzlarda gerçek ve objektif tarih bilincinin gelişmesi için katkıda bulunulması, Yunanistan’a müteakip defalar getirtilecek olan bu kesimin Yunan devletine sempati beslemelerini temin etmek üzere sosyal içerikli çeşitli çalışmaların ve programların yapılması, Yunan vatandaşlığının cazip hale getirilmesi ve hatta bazı Gagavuzların Yunanistan vatandaşlığına alınmaları amaçlanıyor.

Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Gagavuzlara yönelik faaliyetlerinde din, bir meşruiyet aracı olarak kullanılıyor ve bu unsur, maddi kaynakla desteklenmek suretiyle daha çekici hale getirilmek isteniyor. Rum Yönetimi, Yunanistan’ın yönlendirmesiyle Ortodoks Hristiyan olan Gagavuzlar arasında Yunanistan lehine kamuoyu oluşturulması için çabalarını artırdı. GKRY, Gagavuz Yeri’ndeki kiliselerin rehabilitasyonu için zaman zaman maddi yardımda bulunuyor, bölgede Ortodoksluğu öven bildiriler dağıtıyor.

Yunanistan ayrıca, Moldova’da Rusça yayınlanan çeşitli gazetelerde, maddi menfaat karşılığı Türkiye ve Türkçe karşıtı yazıların yayınlanmasını sağlıyor. Yunanistan’da yayınlanan gazetelerde de, Gagavuzların Elen kökenli olmasına karşın, Türkçe konuştukları, öte yandan, Yunanistan ile Gagavuz Yeri arasındaki kültürel ilişkilerin hızla geliştiği, karşılıklı heyetlerin ziyaretleriyle eğitim ve kültür alanlarında bağların güçlendiği temalarını işleyen yazılara yer veriliyor.

Gagavuzların Türklük özelliklerinin zayıf olduğu iddiasını kuvvetlendirmek ve Hıristiyan/Ortodoks olmaları ve Yunanistan’da da yoğun olarak yaşadıkları bölgeler bulunması nedeniyle Yunan kökenli oldukları tezini savunmak amacıyla kurulan “Gagavuz Hıristiyan Ortodoks Fonu” Ekim 2002’de Kongaz şehrinde bir büroda çalışmalarına başladı.

Gagavuzları Ortodoksluk unsurunu öne çıkararak Yunanistan lehine kazanma planı kapsamında kurulan fonun, NGO statüsünde olması, Yunanistan Kiliseler Birliği’nden para aktarılmasında kolaylık sağlaması bakımından tercih edildi.

Fon tarafından zaman zaman Gagavuz milletvekilleri, papazlar ve gazetecilerden oluşan gruplara yönelik Yunanistan’ın Afon Adası’nda bulunan ve Ortodoksların kutsal hac yerleri arasında yer alan Hıristiyan Ortodoksları (Manastır) Merkezi’ne, geziler düzenleniyor. Fon ayrıca, Yunanistan’ın zengin işadamlarının finansman desteğiyle, Gagavuz Yeri’nden bazı yetkililerin, Gagavuz Yeri’nde Yunanistan şirketlerine yatırım alanları bulmak, kiliselere destek sağlamak amacıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitmesini sağlıyor. Fon tarafından bazı Yunan şirketlerinin maddi desteğiyle Gagavuz köylerinin kiliselerinin onarımı ve bazı şehirlere kilise yapılması çalışmaları yürütülüyor.

Yunan devleti, son dönemde Gagavuz halkı ile ilişkilerin hızlandırılmasına yönelik bir politikayı uygulamaya koydu.

Yunanistan devlet televizyonunda Ocak 2006’da Yunanistan’da yaşayan Gagavuzlara ilişkin yayınlanan programda da, Yunanistan’daki Gagavuzların örf-adetleri, yaşam tarzları gibi konuları işlendi ve Selanik ile Dedeağaç yakınlarındaki köylerde yaşayan Gagavuzların görüntülerine yer verildi. Program çekimlerinden, Gagavuzların arka planda, kendi aralarında çok akıcı bir Türkçe lehçesi ile konuştukları ve Türkçe olarak türküler seslendirdikleri gözlenmesine karşın, program boyunca yapılan açıklamalarda bu hususa hiç değinilmedi. Aksine söz konusu toplulukların Yunan asıllı ve Hıristiyan oldukları hususuna atıfta bulunuldu.

Yunanistan’ın Gagavuzlara yönelik politikasında “Thrakiki Etherya” isimli dernek etrafında bir araya gelen grup üyeleri önemli rol oynuyor. Başkanlığını “Kıbrıs Rum Bankası” Gümülcine Şubesi Müdürü Andonis Liapis’in yürüttüğü derneğin faaliyetleri, Yunanlı zengin işadamları ile Gümülcine’de Yunanca yayımlanan ve Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan bir yerel gazetenin sahipleri tarafından finanse ediliyor.

Yunanistan bölgede Hellenizmi ve derinliğini ortaya çıkarmak için ciddi çabalar sarf ediyor. Bu kapsamda, Trakya Eteryası tarafından Temmuz 2006’da Gagavuz Yeri’nde Yunanca öğrenen Moldovalı Gagavuzlarla ilgili bir etkinlik düzenlendi. Gagavuz bölgesinde Eterya tarafından bir ev satın alınıp, bugün bölgede olmayan Yunan diplomatik misyonunun ileride bu evi merkez olarak kullanmasını planlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir